Forsvaret hemmeligholdt rapporter i årevis: Danmark dræbte med al sandsynlighed civile i Libyen

Danske kampfly smed bomber i flere luftangreb, hvor op mod 14 civile ifølge FN og ngo’er blev dræbt under den Nato-ledede intervention i Libyen i 2011. Da FN og Folketinget spurgte, fik de intet at vide om Danmarks rolle. Nu får afsløringen minister til at undersøge sagen.

Mahmoud Zaroogs kone, Ayesha, var gravid i femte måned, da hun blev dræbt i et Nato-bombardement, som Altinget nu kan afsløre, at danske kampfly deltog i. Det var blandt andet spørgsmål til netop det angreb fra New York Times (hvis fotograf tog billedet), FN og Human Rights Watch, der fik Forsvaret til at undersøge Danmarks rolle. Mahmoud Zaroog døde af kræft i 2019. 
Mahmoud Zaroogs kone, Ayesha, var gravid i femte måned, da hun blev dræbt i et Nato-bombardement, som Altinget nu kan afsløre, at danske kampfly deltog i. Det var blandt andet spørgsmål til netop det angreb fra New York Times (hvis fotograf tog billedet), FN og Human Rights Watch, der fik Forsvaret til at undersøge Danmarks rolle. Mahmoud Zaroog døde af kræft i 2019. Foto: Tyler Hicks/New York Times/Ritzau Scanpix


Forsvaret har i årevis hemmeligholdt en række rapporter, der ifølge eksperter med al sandsynlighed viser, at danske kampfly dræbte op mod 14 civile i Libyen tilbage i 2011.

Det kan Altinget afsløre sammen med The Guardian og Airwars.

Rapporterne er ikke blevet offentliggjort, selvom FN spurgte specifikt ind til konkrete angreb, og selvom folketingspolitikere, medier og ngo’er forgæves forsøgte at få svar på, om Danmark dræbte civile i Nato-missionen.

Dermed er både FN og Folketinget blevet holdt hen i uvidenhed i omkring et årti.

De nye oplysninger fremgår af rapporter, der er stemplet som 'HEMMELIGT' og 'NATO SECRET', fra det daværende Flyvertaktisk Kommando og Forsvarskommandoen, men som er blevet afklassificeret ved Altingets anmodning om aktindsigt, efter Forsvaret har haft dem liggende siden 2012.

I rapporterne forbinder Forsvaret selv danske kampfly med angreb, hvor FN, menneskeretsorganisationer og medier påviste civile drab ved Natos bombetogter.

"Det viser, at Danmark dræbte civile og skjulte det for os," konkluderer Marc Garlasco, som stod i spidsen for FN's undersøgelse af civile drab ved Nato's luftangreb i Libyen, da han bliver forelagt dokumenterne. 

Det viser, at Danmark dræbte civile og skjulte det for os.

Marc Garlasco
Ledte FN's undersøgelse af civile tab i Libyen
Den tidligere efterretningsofficer er i dag "dybt skuffet" over Danmarks håndtering af sagen. Marc Garlasco og hans team stillede nemlig ad flere omgange Nato og medlemslandene spørgsmål til angrebene, men fik aldrig de informationer, der nu kommer frem. 

Danmark er dermed det første Nato-land, som offentligt bliver forbundet med civile drab fra bombardementerne i Libyen.

Da Altinget viser dokumenterne til Kristian Søby Kristensen, leder af Center for Militære Studier ved Københavns Universitet, hæfter han sig især ved, at myndighederne har vidst meget mere, end de fortalte offentligheden. 

"Der har været enormt stor forskel på, hvilken viden der er inde i systemet, og hvad der bliver kommunikeret ud til Danmark og resten af verden," siger han.  

Han kalder sagen "interessant" og mener, at det er "overvejende sandsynligt", at Danmark dræbte civile i Libyen. 

"Det viser også, at man faktisk har undersøgt de her meldinger om civile tab relativt grundigt. Derfor er det ærgerligt, at offentligheden ikke har fået det at vide, for det kunne have givet et klarere grundlag for en debat om omkostningerne ved krigen," siger Kristian Søby Kristensen.

Afsløringen bringes i samarbejde med den britiske avis The Guardian og organisationen Airwars, der overvåger luftangreb.

En mission for at beskytte civile
Det var et enigt Folketing, der i 2011 sendte danske kampfly i krig for at stoppe diktatoren Muammar al-Gaddafis nedslagtning af civile. Og her var netop risikoen for, at danske F-16 selv kunne dræbe civile en central del af debatten i Folketingssalen.


I dag ved vi, at danske kampfly selv stod bag angreb, som formentlig dræbte op mod 14 civile i Libyen. 

"Det er meget overraskende og frustrerende at se, at der faktisk har været en undersøgelse i gang i Forsvaret, og at Folketinget ikke fik indblik i den, selvom vi spurgte ind det," siger Nikolaj Villumsen, der som Enhedslistens daværende forsvarsordfører stillede en række spørgsmål til netop civile drab. Han er i dag medlem af Europa-Parlamentet. 

Læs også

Et stort spørgsmål er, om Forsvarsministeriet og daværende forsvarsminister Nick Hækkerup (S) blev orienteret om rapporterne.

Det spørgsmål svarer Forsvarsministeriet ikke på i sin skriftlige kommentar til sagen.

Ministeriet oplyser i stedet, at forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) nu vil have sagen undersøgt.

"Der er tale om hændelser, som ligger mange år tilbage. Forsvarsministeren har bedt Forsvarskommandoen om at foretage en vurdering af, om de dokumenter, der omtales, indikerer, at der har været tale om følgevirkninger af et sådant omfang, at der på daværende tidspunkt burde have været foretaget en undersøgelse i koalitions- eller NATO-regi," lyder det i et skriftligt svar til Altinget. 

Vi har også spurgt Forsvarskommandoen, hvem der blev orienteret om rapporterne om de danske luftangreb. Det har den endnu ikke svaret på trods henvendelse torsdag i sidste uge.

Forsvaret afviste ansvar

Dengang i 2012 afviste Forsvaret blankt at sige noget om Danmarks rolle i civile drab, hver gang journalister og folketingsmedlemmer spurgte ind til det. Men internt kædede Forsvaret selv de danske kampfly sammen med specifikke angreb, hvor FN, medier og ngo'er havde påvist civile tab. 

"Danske kampfly deltog i en række af de specifikke angreb nævnt af enten New York Times, the International Commission of Inquiry on Libya (FN-undersøgelsen, red.) eller Human Rights Watch," skrev Forsvaret blandt andet i en rapport til Danmarks militære repræsentation ved Nato i maj 2012, DAMIREP:

"Civile drab kan ikke udelukkes," skrev Forsvaret i rapporten. Men også:

"Der er ingen beviser eller indikationer på, at danske kampfly har forsaget sådanne følgeskader."

Foto:

Den tvetydige konklusion skyldes øjensynligt, at "Nato ikke havde styrker på jorden i Libyen hverken under eller efter operationen," og derfor "vil det være svært for FTK/Nato at validere informationer," skrev Flyvertaktisk Kommando. 

Under missionen i Libyen bombede de danske kampfly så meget, at Forsvaret var ved at løbe tør for ammunition og måtte købe bomber fra andre lande. Det fremgår af en rapport, som Politiken omtalte i 2012.

I samme rapport konstaterer Forsvaret "manglende kompetencer inden for targeting-processen (udvælgelse af mål, red.) og collateral damage-estimering," altså at flyvevåbnet manglede evner til at vurdere, om angreb havde såret eller dræbt civile.

Altinget har spurgt Forsvaret, hvordan det kan konkludere, at der ikke er beviser eller indikationer på civile tab, når det i samme mission havde konstateret, at det manglede kompetencer til netop at vurdere civile tab.

Forsvaret skriver til Altinget, at det "meget gerne vil svare, men at det ikke har været muligt indenfor deadline."

Det er altså i dag uklart, hvorvidt daværende forsvarsminister Nick Hækkerup eller andre i Forsvarsministeriet blev orienteret om rapporterne. 

Men vi ved, at oplysningerne aldrig blev givet videre til den FN-undersøgelse, hvis spørgsmål igangsatte den danske undersøgelse.

Marc Garlasco bestrider Forsvarets påstand om, der ikke var indikationer om, at danske kampfly har forårsaget civile tab. 

"De skriver i den danske rapport, at de ikke kunne slå fast, om civile blev dræbt, fordi de ikke kunne lave efterforskning på jorden (i Libyen, red.). Men de havde fået besked af FN. Så det burde de have vidst," siger Marc Garlasco med henvisning til, at Forsvaret modtog flere af FN's breve med information om specifikke angreb.

Spørgsmål kom fra FN
Det materiale, Altinget har fået aktindsigt i, består blandt andet af en central rapport fra Flyvertaktisk Kommando samt korrespondancer om civile drab mellem Flyvertaktisk Kommando, Forsvarskommandoen og DAMIREP, Danmarks militære repræsentation ved Nato.

I den centrale rapport konstaterer Flyvertaktisk Kommando, at danske kampfly deltog i flere angreb, hvor FN og New York Times har påvist, at civile er blevet dræbt i Nato’s bombeangreb.

Rapporten er blevet til, fordi blandt andet FN har stillet spørgsmål til Nato, der efterfølgende har bedt Forsvaret om oplysninger om de danske missioner.

Kontroversielt angreb
I rapporten skriver en oberstløjtnant for eksempel, at "der er sammenfald" mellem et dansk angreb og en bombning af en landejendom i byen Surman 20. juni 2011, som FN-undersøgelsen og New York Times har spurgt ind til. Her døde 12 civile i et angreb, der ifølge Forsvaret blev udført af danske kampfly med hjælp fra et andet land, hvis navn er overstreget i dokumenterne.

Også andre oplysninger forbinder Danmark til angrebet. Altingets og Airwars’ research viser et sammenfald mellem Forsvarets egen beskrivelse af en bombe, der "ikke detonerede" og billeder fra ruinerne i Surman, hvor man kan se et stort hul i et gulv fra en bombe, der er fløjet gennem taget uden at eksplodere.

Hamedi-familiens hjem i Surman.
Hamedi-familiens hjem i Surman. Foto: Fred Abrahams/Human Rights Watch

Altinget har sammen med Airwars opsøgt flere pårørende til ofre for angrebene, opstøvet retsmedicinske rapporter og interviewet flere af de efterforskere, der dengang undersøgte de civile drab på libysk jord. Fortællinger, vi vil bringe i de kommende dage.

Natos mål om at undgå civile drab
Huset blev ifølge Nato bombet, fordi det var en "kommando- og kontrolfacilitet". Som bevis på det pegede missionens talsmand, Mike Bracken, blandt andet på 17 parabolantenner, man kunne se på satellitbilleder af ejendommen, der bestod af flere huse til forskellige generationer af samme familie samt deres tjenestefolk.

FN-undersøgelsen fandt få tegn på militær aktivitet ved de to bombede villaer, men skriver, at militæret "kan have fjernet udstyr", da ligene blev gravet ud. Marc Garlascos team fra FN fandt patronæsker i en efterladt bygning omkring 100 meter væk.

"Hvis målet i Surman var civilt og ikke militært, som min undersøgelse viste, og hvis det var danskerne, der smed bomberne, som deres rapporter viser, ja så har det danske flyvevåben dræbt civile i konflikten i Libyen," siger Marc Garlasco.

I den endelige rapport skriver FN, at man ikke kan konkludere, om angrebet i Surman var "i tråd med Nato’s mål om helt at undgå civile følgeskader, eller om Nato tog alle nødvendige foranstaltninger," for at undgå civile tab. 

Retssager og propaganda

Angrebet i Surman er særligt bemærkelsesværdigt, fordi en af de efterladte, Khaled al-Hamedi – der mistede sin kone og to børn på tre og fire år – ad to gange forsøgte at sagsøge Nato i Belgien for drabene. Begge gange afviste de belgiske domstole at ophæve Nato's immunitet.

Da al-Hamedi anlagde sit første søgsmål, spurgte Ritzau daværende forsvarsminister Nick Hækkerup om hans kommentar til retssagen:

"Generelt skal der være så meget åbenhed som muligt omkring missionerne i Libyen. Hvis der kommer en retssag, så er det en anden måde at få oplysningerne frem på, og det, synes jeg, er helt fint."

Det var 2. februar 2012. Otte dage senere afleverede Flyvertaktisk Kommando rapporten, der slår fast, at Danmark stod bag angrebet.

Far til ofre: Danmark skal erkende fejl
Angrebet er desuden kontroversielt, fordi Khaled al-Hamedis far var en del af Gaddafis inderkreds, og fordi billederne af ofrene og ruinerne af huset blev brugt i Gaddafi-regimets propaganda. 

Hverken Khaled al-Hamedi eller hans far, generalmajor Khweldi al-Hamedi, som familien hævder var pensioneret og dermed ikke havde aktiv rolle i Gaddafis militær, var på stedet.

Altinget og Airwars har mødt Khaled al-Hamedi i Cairo, hvor han bor i dag.

"De skal først og fremmest erkende deres fejl over for os," siger han henvendt til Danmark og Nato.

"De dræbte mine børn og næsten hele min familie," siger Khaled al-Hamedi. 

Khaled al-Hamedi forsøgte ad to omgange forgæves at sagsøge Nato ved retten i Belgien. 
Khaled al-Hamedi forsøgte ad to omgange forgæves at sagsøge Nato ved retten i Belgien.  Foto: Hamada Elrasam/Altinget/Airwars

Foruden Hamedis familie døde flere tjenestefolk, herunder en marokkansk husholderske, Aisha Al-Cleih. Hun døde ifølge en retsmedicinsk rapport, Altinget og Airwars er i besiddelse af, da en "stor eksplosion fik murbrokker til at kollapse oven på hende," med det resultat, at hendes ene arm blev revet af og hendes hoved knust.  

Gravid mor

I et andet angreb i byen Sirte, hvor Human Rights Watch dokumenterede to civile drab, har fly fra Danmark og et andet land "angrebet det angivne bygningskompleks på den angivne dato," skriver den danske oberstløjtnant i rapporten, hvor Flyvertaktisk Kommando redegør for Danmarks rolle i luftangrebene.

Foto:

En af de dræbte var Ayesha Bashir, der sad sit køkken med sin familie, da deres boligblok blev bombet.

"Min far fik reddet sine to døtre, men Ayesha var allerede død," fortæller hendes stedsøn, Faraj Suleimani i dag på en telefonforbindelse fra Libyen.

Ayesha Bashir var gravid i femte måned.

Nato: Vi ville gerne undersøge selv, men kunne ikke
Altinget, The Guardian og Airwars har sendt en lang række spørgsmål til Nato, blandt andet om daværende generalsekretær Anders Fogh Rasmussen blev orienteret om Forsvarets konklusioner.

Det har forsvarsalliancen ikke svaret på.

I et skriftligt svar skriver Nato, at bombekampagnen i Libyen blev udført med "hidtil uset præcision", og at alliancen var "ekstraordinært forsigtige for at undgå risiko for civile."

Alle mål under operationen i Libyen var "legitime militære mål", selvom risikoen for civile "aldrig kan være lig nul".

Nato havde desuden ikke noget mandat til selv at indsamle sine egne beviser, efter missionen var slut, skriver Nato. I det skriftlige svar skriver forsvarsalliancen, at den tilbød hjælp, da libyske myndigheder gav tegn på, at de selv ville undersøge angreb, der ramte civile.

"Der kom ingen invitation fra libyske myndigheder, så Nato kunne sende mandskab ind i landet for at undersøge angreb," lyder det.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Airwars og The Guardian. Projektet er støttet af Journalismfund Europe.

Det viser rapporterne

Da det Arabiske Forår brød ud i vinteren 2010-2011, udviklede det sig for Libyens vedkommende hurtigt til en blodig borgerkrig. Diktatoren Muammar Gaddafi, der havde holdt landet i jerngreb i 42 år, truede med at sende sine soldater mod oprørsbyen Benghazi for at gå fra "gade til gade, hus til hus, værelse til værelse." 

FN’s Sikkerhedsråd vedtog kort efter en resolution, der gav grønt lys til at beskytte civile med “alle nødvendige midler”. Seks danske F-16-kampfly landede på Sigonella-basen i Italien, samme døgn som Folketinget vedtog missionen uden en eneste stemme imod. 

Rapporterne fra Flyvertaktisk Kommando og Forsvarskommandoen viser, at Danmark selv deltog i en række angreb, hvor civile blev såret. Det drejer sig blandt andet om:

Et angreb på generalmajor Khweldi al-Hamedis landejendom i Surman uden for hovedstaden Tripoli. 12 civile døde, hvoraf omkring halvdelen var tjenestefolk eller disses børn. Foruden et stort billedmateriale er Altinget og Airwars i besiddelse af en retsmedicinsk af en af tjenestefolkene.

Et angreb på en blok i Gaddafis hjemby, Sirte, hvor Human Rights Watch påviste to civile drab. Den ene var en gravid mor, den anden en underbo.

I rapporterne bekræfter Forsvaret også for første gang selv, at danske kampfly stod bag et angreb, der dræbte Gaddafis søn Saif al-Arab. Ifølge libyske medier dræbte bomberne også diktatorens mindreårige børnebørn – en påstand, som Altinget og Airwars’ undersøgelse drager alvorlig tvivl om.

Danmark bombede, sammen med flere andre lande, desuden i et angreb mod et ammunitionsdepot i Mizdah, hvor der ifølge New York Times alene var sårede. Danmark deltog også i angreb, som Human Rights Watch ifølge Forsvarets rapporter har spurgt ind til, men som ngo’en ikke har inkluderet i sin endelige rapport.

Endelig slår rapporterne fast, at danske F16 ikke deltog i et katastrofalt angreb i byen Majer, hvor omkring halvdelen af de mellem 60 og 72 civile drab, FN og ngo'er har dokumenteret ved Nato-angreb i Libyen, fandt sted.

Rapporterne har hidtil været hemmeligstemplet og dermed i udgangspunktet undtaget for aktindsigt, men efter Altingets anmodning omkring et årti efter konflikten er dokumenterne blevet afklassificeret.

Foruden Danmark bombede en række lande Libyen i 2011:

  • USA
  • Storbritannien
  • Frankrig
  • Belgien
  • Canada
  • Italien
  • Norge
  • Qatar
  • Forenede Arabiske Emirater

Altinget opgør antallet af civile drab i angrebet i Surman til 12, selvom rapporter fra Amnesty International, FN og Human Rights Watch bruger tallet 13. Det skyldes, at en af tjenestefolkene, der blev meldt dræbt, ifølge Altingets research efter et længere hospitalsophold viste sig at have overlevet angrebet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024