Jakob Sølvhøj vil bekæmpe privatisering

NYVALGT: For lange skoledage, for få praktikpladser og en bekymrende privatisering af dagtilbud er blandt de emner, som Jakob Sølvhøj vil kaste sig over som nybagt folketingspolitiker for Enhedslisten.

Placeholder image
I 70'erne arbejdede Jakob Sølvhøj som pædagogmedhjælper, men siden har hans karriere været inden for fagbevægelsens rækker. Foto: Steen Brogaard/ft.dk

Da stemmerne var talt op efter valget i juni, kunne Enhedslisten hilse fem helt uprøvede folketingspolitikere velkommen. En af dem er Jakob Sølvhøj. Men hvad han mangler i erfaring som politiker, har han i faglig viden om flere af de områder, som han skal være ordfører for.

De sidste ti år har Jakob Sølvhøj været formand for Pædagogisk Sektor i FOA, og blandt mange tillidsposter har han været medlem af uddannelses- og arbejdsmarkedsudvalget i FOA i adskillige år frem til 2005.

Den erfaring kan komme ham til gavn i hans nye virke som både børne-, handicap-, undervisnings- og erhvervsuddannelsesordfører.

“Jeg kender til mine områder og har fulgt deres udvikling, så jeg vil mene, at jeg har viden om, hvor der kan være sprængpunkter, og hvor der måske er brug for en politisk indsats,” siger Jakob Sølvhøj.

Fakta
48 nyvalgte folketingsmedlemmer kan efter folketingsvalget 18. juni se frem til en hverdag på Christiansborg. Altinget har taget en snak med nogle af de nyvalgte medlemmer om, hvorfor de gik ind i politik, og hvad de forventer af de næste års arbejde i Folketinget.

Læs også interview med følgende:
Marcus Knuth fra Venstre
René Gade fra Alternativet
Claus Kvist Hansen fra Dansk Folkeparti
Laura Lindahl fra Liberal Alliance


Historikken for Enhedslisten har han også fulgt på tætteste hold. Han har været med i Enhedslisten, siden partiet blev dannet i 1989 og har i to omgange været medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Nu glæder han sig til selv at prøve kræfter med det parlamentariske arbejde.

“I FOA har jeg i høj grad skulle varetage særlige medlemsinteresser, men nu bliver det en langt bredere interessevaretagelse frigjort fra enkelte faggruppers interesser,” siger han.

Vil appellere til DF-politikere
Jakob Sølvhøj er klar i mælet på, hvad han finder væsentligt at kaste sig over som nybagt politiker og ordfører. Helt generelt ser han et “alvorligt problem” med en privatiseringstrend på flere af hans nye områder som ordfører.

“Men måske især på dagtilbudsområdet, hvor meget tyder på, at den udvikling, vi har set på ældreområdet, nu er ved at gentage sig inden for daginstitutions- og dagplejeområdet.”

Jakob Sølvhøj vil forsøge at overbevise sine kolleger på tværs af politisk ståsted om, at den udvikling kan skade både kvaliteten af de tilbud, som børnene får og forringe de ansattes løn- og arbejdsvilkår.

Han erkender, at det ikke bliver nogen let opgave at trænge igennem som oppositionsparti til en Venstre-regering.

“Men man kunne jo håbe, at det ikke kun var den venstre side i Folketinget, som kunne være optaget af det her, men at der for eksempel i Dansk Folkeparti kunne være folketingsmedlemmer, som anser det for problematisk med en fortsat privatisering, der rammer velfærden både på kvaliteten og på de ansattes løn- og ansættelsesvilkår.”

For lange skoledage
Blandt øvrige mærkesager fremhæver Jakob Sølvhøj temaer som rettigheder til handicappede, normering inden for dagtilbud, lærernes indflydelse på folkeskolen og skoledagens længde.

På erhvervsuddannelsesområdet mener Jakob Sølvhøj, at det er strengt påkrævet at undersøge effekten af de indførte karakterkrav, ligesom der skal gøres noget ved manglen på praktikpladser.

På trods af fortiden bedyrer Jakob Sølvhøj, at han forventer at have et tæt samarbejde ikke bare med FOA, men med en lang række organisationer. 

Dokumentation

Blå bog: Jakob Sølvhøj
Født 12. september 1954 i Helsingør.

Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Vestjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.

Parlamentarisk karriere
Børneordfører, undervisningsordfører, erhvervsuddannelsesordfører og handicapordfører fra 2015. Næstformand for Enhedslistens folketingsgruppe fra 2015.

Uddannelse og erhverv
Studentereksamen, Helsingør Gymnasium, fra 1970 til 1973.

Sektorformand, FOA - Fag og Arbejde, fra 2005 til 2015.
Forretningsudvalgsmedlem, faglig sekretær, Pædagogisk Medhjælper Forbund, fra 1981 til 2005.
Faglig sekretær, Pædagogisk Medhjælper Forbund Frederiksborg Amt, fra 1978 til 1981.
Pædagogmedhjælper, Helsingør Kommune, fra 1976 til 1977.
Diverse kortvarige ufaglærte job, fra 1974 til 1975.

Har desuden haft en lang række tillidshverv. Blandt andet været medlem af hovedbestyrelsen for Pædagogisk Medhjælper Forbund/FOA fra 1976 til 2005


Omtalte personer

Jakob Sølvhøj

MF (EL)
Studentereksamen (Helsingør Gymnasium, 1973)

    Politik har aldrig været vigtigere
    Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
    Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser