LA: Lad os omfavne GMO-afgrøder i landbruget

DEBAT: Brug af genmodificerede afgrøder gavner både produktionen og klimaet. Det mener LA's klima- og landbrugsordfører Carsten Bach, der ser et stort potentiale i en dansk omfavnelse af GMO-teknologi.

Af Carsten Bach
Klima- og landbrugsordfører, Liberal Alliance

Udledningen af drivhusgasser skal fortsat falde globalt set. Danmark skal selvfølgelig stadig bidrage til den indsats, også i sektorerne uden for EU's kvotesystem. Vi skal gøre det ved at gøre det, vi er bedst til: nemlig teknologiudvikling.

Dansk fødevareproduktion er noget af det mest miljøeffektive i verden, og kvaliteten er høj. Derfor er efterspørgslen på både færdigvarer og know-how tilsvarende stor.

Grønt lys fra Etisk Råd
Vi skal ikke bare acceptere et eventuelt krav om produktionsnedgang i Danmark efter bedste grønthøstermetode.

Vi skal i stedet hjælpe vores naboer og resten af verden til at blive lige så miljøeffektive som os og videreudvikle et endnu mere effektivt og bæredygtigt landbrug i Danmark.

Det er derfor også kærkomment og vigtigt, at et flertal i Etisk Råd nu anbefaler at bruge genmodificerede afgrøder, hvis det kan være med til at løse alvorlige problemer. Og det kan det! 

GMO-afgrøder kan nemlig udvikles til bedre at kunne dyrkes og give et større udbytte i klimaudfordrede egne og dermed imødegå nogle af de udfordringer, mange udviklingslande har på grund af nye klimatiske forhold.

Vi skal i Danmark uden begrænsninger kunne prioritere midler til forskning og udvikling. Også inden for GMO-området, specielt når der nu en gang ikke er noget, der tyder på, at det kan være skadeligt for mennesker.

GMO-teknologi skaber bedre investeringsklima
Udmeldingen fra Etisk Råd kan forhåbentlig være med til at løsne op for de noget fastfrosne holdninger til GMO-afgrøder blandt de fleste danske politiske partier og skabe et bedre investeringsklima i fødevaresektoren. 

Det vil formentlig også være nødvendigt for at skabe grundlag for det teknologispring, der mangler på området – teknologispring, der formentlig vil kunne øge produktionen markant og samtidig sænke miljøpåvirkningen. 

Helt konkret er danske forskere for eksempel allerede i gang med udvikling af en ny græsart, der kan sænke metangasudledningen fra kvæg.

Så lad os tænke bredt, frit og uden begrænsninger frem mod et højteknologisk landbrug, som kan smitte af på omverden.

Forrige artikel Debat: Integrationsministeriet er fremmedhadets højborg Debat: Integrationsministeriet er fremmedhadets højborg Næste artikel  Sofie Carsten Nielsen: Dannelse er ikke indadvendt nationalisme Sofie Carsten Nielsen: Dannelse er ikke indadvendt nationalisme
Et halvt år efter finansloven fremlægger regeringen klimaberegningerne

Et halvt år efter finansloven fremlægger regeringen klimaberegningerne

SAMRÅD: Regeringen løfter nu sløret for beregningerne bag finanslovens klimaeffekt. Det sker et halvt år efter, at aftalen blev indgået med politisk pres på for at få konkrete tal på bordet. Regeringen anerkender, at svaret har været usædvanligt længe undervejs.