Lækket ulve-udspil: Nu drømmer blå partier om at skyde flere ulve

ULV: Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har præsenteret et udkast til, hvordan regeringen vil regulere ulven i Danmark. LA og DF er glade.

En ny definition af problemulven har været helt centralt i ulvedebatten de seneste måneder, fordi det er muligt at gribe ind og eventuelt skyde problemulve.
En ny definition af problemulven har været helt centralt i ulvedebatten de seneste måneder, fordi det er muligt at gribe ind og eventuelt skyde problemulve.Foto: /ritzau/Lars Rasborg
Hjalte T. H. Kragesteen

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har præsenteret et udkast til en ny definition af problemulv for partierne i Folketinget.

Udspillet skaber forhåbninger i blå blok om, at det bliver lettere at skyde de ulve, der har skabt utryghed i dele af befolkningen i Vestjylland.

Her lægges der blandt andet op til, at man kan sætte ind over for ulve, der angriber husdyr eller er til fare for menneskers sikkerhed. I yderste konsekvens må ulven skydes.

Altinget er i besiddelse af udkastet, som er sendt fra Miljø- og Fødevareministeriet til de blå partier tirsdag i denne uge. En ny definition af problemulven har været helt centralt i ulvedebatten de seneste måneder, fordi det er muligt at gribe ind og eventuelt skyde problemulve.

Fakta
Problemulve
Ulve kan karakteriseres som problemulve, når de har en problematisk adfærd i forhold til omgivelserne. Udtrykket problematisk adfærd betyder, at samme ulveindivid har ageret problematisk i forhold til mennesker eller husdyr. En enkelt hændelse kan dog ikke på forhånd tages som udtryk for, at der knytter sig en problematisk adfærd til et bestemt ulveindivid.  

Undtagelsen er ulve, der udgør en akut fare for menneskers sikkerhed. Sådanne ulve vil kunne bortskydes af politiet inden for rammerne af politiloven og ordensbekendtgørelsen eller på Miljøstyrelsens initiativ ud fra hensynet til menneskers sikkerhed. Der henvises desuden til afsnittet om nødværge.  

Miljøstyrelsen vurderer i samarbejde med Naturstyrelsens ulvekonsulent, hvorvidt der er tale om en problemulv, og i forlængelse heraf om regulering (bortskydning) er nødvendig. Ud over situationer, hvor en ulv udgør en akut risiko for menneskers sikkerhed, skal den skade, som ønskes forebygget, være forsøgt afværget på en anden, mindre indgribende måde, inden regulering iværksættes. Det kan f.eks. være i form af bortskræmning af en ulv, eller ved hegning med ulvesikre hegn, hvor en ulv tager husdyr.

Kilde: Fra udkast til ny definition af problemulv

LA og DF glæder sig
Jakob Ellemann-Jensen har ikke ønsket at kommentere udkastet, men fra flere blå partier lyder der tilfredshed med det tilsendte.

"Jeg håber, at det nu bliver meget, meget nemmere at definere en ulv som problemulv. Så der bliver bedre mulighed for at skyde de ulve, som folk er bange for, og som tager landbrugets dyr," siger miljøordfører for Dansk Folkeparti Pia Adelsteen.

Jeg håber, at det nu bliver meget, meget nemmere at definere en ulv som problemulv.

Pia Adelsteen (DF)
Miljøordfører

LA's miljøordfører, Carsten Bach, er helt enig.

"Jeg er glad for, at der nu er kommet væsentlig mere klarhed over, hvad der er en problemulv. Det gør, at man i Vestjylland får et mere håndfast begreb om, hvornår en ulv er problemulv," siger Carsten Bach.

På Christiansborg har politikerne også diskuteret løsninger, heriblandt en øget mulighed for at skyde ulven. Men da ulven er fredet, er det kun muligt at skyde såkaldte problemulve, og derfor har en ny definition været længe ventet. 

Venter på definition
Vildtforvaltningsrådet, der blandet andet skal rådgive ministeren om en ny forvaltningsplan for ulve, venter i disse dage på at få den nye definition på en problemulv fra Jakob Ellemann-Jensen.

De nye definitioner læner sig op ad det, der allerede står om problemulve i den nuværende forvaltningsplan, men både DF's Pia Adelsteen og LA's Carsten Bach lægger vægt på, at de nye definitioner er mere klare, og at eksemplerne er blevet mere håndgribelige.

En ny definition af problemulv skal være en del af en ny forvaltningsplan for ulve, som skal diskuteres i Vildtforvaltningsrådet i begyndelsen af juli.

Efter publicering har Jakob Ellemann-Jensen givet et interview til Jyllands-Posten om samme emne. Ligesom DF og LA understreger ministeren, at der på flere områder bliver givet øget mulighed for at definere en ulv som problemulv. Og så er han gået så langt, man kan i forhold til EU-reglerne, lyder det:

"Vi går helt til grænsen, så de mennesker, der har den her helt legitime bekymring, også har en mulighed for at gøre noget ved den, når det er nødvendigt," siger han til Jyllands-Posten.

Læs hele artiklen på Altinget: miljø, hvor du får endnu mere baggrund og viden om det nye ulveinitiativ.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carsten Bach

MF (LA)
cand.scient. i anvendt kvartærgeologi (Aarhus Uni. 2003)

Pia Adelsteen

Restauratør, fhv. MF (DF)
butiksassistent

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024