Mere barsel, ret til deltid og afskaf kontanthjælpsloftet: Her er Kristendemokraternes valgoplæg

SOMMERMØDE: Også Kristendemokraterne er klar til folketingsvalg og præsenterer nu det program, som Stig Grenovog co. går til valg på. Familien er det vigtigste. Se alle punkterne her.

Det er 17 år siden, det sidst lykkedes for Kristendemokraterne at blive valgt ind i Folketinget. Men partiet løber hver gang ud og skaffer de godt 20.000 vælgererklæringer, der skal til for at få lov at stille op til næste valg.

Det har formand Stig Grenov og hans partifæller også gjort denne gang, og fredag holder Kristendemokraterne sommermøde ligesom Folketingets partier for at skyde den politiske sæson og i praksis også valgkampen i gang.

På pressemødet vil Grenov og næstformand Isabella Arendt formentlig tale om partiets altoverskyggende mærkesag: familien. Oprindelig var partiets mærkesager kampen mod fri abort og porno, men i dag går forslagene på mere tid til familien og mere lempelige vilkår for arbejdsløse. For eksempel foreslår Kristendemokraterne at gøre dagpengeperioden afhængig af konjunkturerne, så perioden er længere, når arbejdsløsheden er høj.

Stig Grenov har også for nylig skrevet et indlæg, hvor han taler for at styrke regionerne frem for at afskaffe dem. Og for at sikre borgerne maksimalt 25 kilometer til nærmeste sygehus. Og fredag siger Kristendemokraterne til Ritzau, at ulandsbistanden skal op på en procent.

Se partiets valgprogram 'Det gode liv' her:

Børn og Familie
Familien er det vigtigste, vi har. KD vil styrke fællesskabet på tværs af generationerne. I det gode liv har vi tid til hinanden, tid til ældre, tid til børn. Den gode barndom varer hele livet.

 • Familie er at være der for hinanden på tværs af generationer – hele livet.
 • KD har som det første parti lavet Børnenes Finanslov. For at give reel frihed til at skabe en bedre hverdag for familierne. 
 • Børn skal ikke vokse op i fattigdom. KD vil støtte udsatte familier og fjerne kontanthjælpsloftet.
 • KD vil sikre børnecheck til alle børn. Børnechecken må ikke modregnes i sociale ydelser.
 • Børn har ret til forældre, uanset etnicitet. KD vil sikre, at flygtningebørn kan være sammen med deres forældre.
 • Barselsorloven forlænges til 18 måneder. Forældrene skal frit kunne dele barslen mellem sig.
 • KD vil indføre tilskud til hjemmepasning af egne børn, svarende til 85 procent af prisen på en institutionsplads.
 • Mere tid og nærvær i institutionerne. Der skal være mindst en voksen til tre børn under to år og en voksen til seks børn på tre til seks år.
 • KD vil afskaffe krav om individuelle læreplaner i institutioner og skoler.
 • Gratis og anonym forældrerådgivning til alle. Det giver mulighed for at skabe et bedre familieliv.
 • I tilfælde af skilsmisse skal der være mægling, der sikrer barnets tarv.

Uddannelse

 • Børn har ret til fællesskab og fritid uden for skolen med kortere skoledage og mere tid til frivillige foreninger.
 • KD vil kæmpe for et skole- og uddannelsessystem med vægt på trivsel, dannelse og demokrati.
 • Trivsel er en forudsætning for god indlæring. KD vil bekæmpe stress i uddannelsessystemet og styrke de studerendes faglige, sociale og personlige udvikling.
 • KD vil respektere lærernes faglighed og give dem frihed til selv at styre deres forberedelse.
 • KD vil give den enkelte skole frihed til, at lærere, pædagoger, forældre og elever har indflydelse på skolen.

Arbejdsliv

 • Ret til fri på børns sygedage i op til 30 dage om året med 80 procent løn – efter svensk forsikringsmodel.
 • Vi vil sikre ret til deltid for alle på arbejdsmarkedet.
 • KD vil et arbejdsmarked med mindre stress, færre sygedage og høj arbejdslyst.
 • Arbejdsmarkedet skal være familievenligt, fleksibelt og med plads til forskellighed.
 • KD vil sikre, at enlige forældre ikke kan tvinges til at søge arbejde på skæve tidspunkter.
 • KD vil hæve beskæftigelsesfradraget.
 • Pension er et fælles ansvar for familien. Derfor skal par frit kunne fordele den mellem sig på optjeningstidspunktet.

Frihed under ansvar
KD vil kæmpe for retten til at tænke, tro og tale, som man vil. Vi tror på oplysning og debat frem for forbud og tvang. Vi forsvarer en kristen kultur og menneskets uendelige værdi.

 • KD vil sikre respekt for åndsfriheden i alle sammenhænge og bekæmpe vold og tvang. 
 • Børn og unge skal undervises i åndsfrihed og i respektfuld, kritisk dialog.
 • KD vil forsvare minoriteters rettigheder i samfundet.
 • I Danmark har vi gode muligheder for politisk debat, hvor alle gennem symboler, budskaber og kampagner kan dele egne politiske holdninger. Samme frihed skal gælde tro og religiøse holdninger.
 • Frivillige foreninger og folkeoplysning skal styrkes.

Det Offentlige

 • Tro og holdninger skal ses som en naturlig del af at være menneske og ikke forbydes eller diskrimineres i det offentlige.
 • KD vil et samfund båret af tillid – tillid til hinanden og tillid til de offentligt ansattes faglighed.
 • Der skal være plads til det faglige skøn i forvaltningen, så den enkeltes situation ses som en helhed.
 • Kontrol og dokumentation i det offentlige skal kun foretages, når det er nødvendigt i den enkelte sag.

Det gode liv for alle
Det er ikke mennesket, der skal passe ind i systemet, men systemet, der skal passe til mennesket. KD kæmper for et samfund med plads til forskellighed.

 • I KD kæmper vi for et samfund, hvor vi bliver i stand til at tage ansvar for os selv og hinanden.
 • KD ønsker, at socialt arbejde tager udgangspunkt i borgernes egne ønsker og muligheder.
 • Borgere på kanten af samfundet skal så vidt muligt hjælpes til at tage ansvar for eget liv.
 • Ansvaret for integration og fællesskab ligger hos borgerne – både danskerne og de, der kommer hertil.
 • KD vil sikre en sammenhængende sagsbehandling, så borgerens liv ses som en helhed, og ingen mennesker bliver klemt mellem kommuner, regioner og stat.
 • KD vil støtte frivillige, som i særlig grad har øje for mennesker på kanten af samfundet.
 • KD vil indføre konjunkturafhængige dagpenge. Så dagpengeperioden er kort, når arbejdsløsheden er lav, og lang, når arbejdsløsheden er høj.
 • Der skal indføres en relativ fattigdomsgrænse i Danmark, og fattigdom skal aktivt bekæmpes.
 • KD vil arbejde for, at borgere med handikap får lige muligheder for god livskvalitet.
 • Der skal være en borgerombudsmand i alle kommuner, som sikrer, at borgernes stemme bliver hørt – særligt i situationer, hvor borgerne oplever en forgæves kamp mod systemet.

Psykiatri

 • Fysisk og psykisk sygdom skal ligestilles økonomisk og forebygges gennem forskning, oplysning og støtte.
 • KD vil nedbringe tvang i psykiatrien.
 • KD vil sikre en sammenhængende udredning og behandling, også hvis man f.eks. er både psykisk syg og misbruger.
 • Hjemløse skal have ret til en varm seng og et måltid mad. 

Miljø og natur
Jorden skal afleveres til kommende generationer i en bedre tilstand, end vi modtog den i. At værne om miljøet er et fælles ansvar for samfundet, virksomheder og borgerne.

 • Danmark skal være CO2-neutral senest i år 2050. 
 • KD vil sikre flere uberørte naturområder til gavn for biodiversiteten.
 • KD vil sikre ren luft og rent drikkevand i hele Danmark.

Ressourcer

 • Alle produkter skal genbruges eller omdannes til energi.
 • KD ønsker, at alle produkter og produktioner er bæredygtige.
 • KD vil arbejde for et effektivt genanvendelsessystem for plastmaterialer.

Energi

 • Vindmølleenergi skal hovedsageligt produceres i havmølleparker. Landmøller skal placeres med en afstand til beboelse på ti gange møllens højde.
 • Danmarks store produktion af grøn energi skal udnyttes i Danmark. Derfor skal togdriften elektrificeres i hele landet.
 • Landets fjernvarmeværker bør installere el- eller biogasdrevne varmepumper.
 • Transport af el skal foregå i nedgravede kabler.

Transport

 • Bilafgifterne skal justeres i forhold til miljøbelastningen.
 • Der skal forskes mere og frit i grøn energi, så vi får viden om alle alternativer. 
 • Flytrafikken udgør en stor miljøbelastning. Derfor skal der forskes i ny, bæredygtig flytrafik.

Forrige artikel Ellemann tøver: Vil ikke love sprøjteforbud ved vandboringer Ellemann tøver: Vil ikke love sprøjteforbud ved vandboringer Næste artikel Prøv quizzen: Har du fulgt med? Prøv quizzen: Har du fulgt med?