Naturstyrelsens medarbejdere: Stop nu klapjagten på vores faglighed

DEBAT: Naturstyrelsen bliver udsat for en urimelig klapjagt af både meningsdannere og politikere, der beskylder styrelsen og de ansatte for i bund og grund ikke at have forstand på det, de har viet deres arbejdsliv til, skriver medarbejdere.

Af Birthe Sørensen m.fl. 
Se dokumentationsboks

Den 10. juni kan man læse på Altinget, at Naturstyrelsen nu skal i kort snor med en ny skovaftale. Som en del af aftalen har de politiske partier nemlig besluttet, at der skal nedsættes en følgegruppe, som skal inddrages, når vi i styrelsen skal føre beslutningerne i skovaftalen ud i virkeligheden.

Og den håndfaste styring er angiveligt tiltrængt, fordi vores forvaltning af landets natur ifølge flere grønne organisationer og forskere er en lang saga om egenrådighed, manglende faglighed og dårlig rådgivning i modstrid med førende forskeres anbefalinger.

Kort sagt: Naturstyrelsen står for skud – igen. For godt et år siden lød næsten samme kritik. Forskellen er, at forskellige politiske ordførere nu støtter op om kritikken.

Sidste gang tog vi til genmæle med en lang opremsning af eksempler på naturgenopretningsprojekter gennemført i regi af Naturstyrelsen og mange andre, gode resultater, som vi har opnået for befolkningen i skiftende regeringers navn.

Siden dengang har vi ufortrødent arbejdet videre med at implementere den forrige regerings naturpakke, og undervejs har vi hele tiden fulgt anbefalingerne fra de forskere, som var tilknyttet tilblivelsen af pakken. Og efter folketingsvalget sidste år har vi også arbejdet efter den nye regerings signaler på ikke mindst friluftsområdet, mens vi har afventet nye retningslinjer på biodiversitetsområdet.

Urimelighed
Vi har dog ikke kunnet handle ud fra konkrete anvisninger før nu, hvor der er kommet en handleplan for mere urørt skov og bedre biodiversitet.

Med den nye skovaftale justerer vi naturligvis kursen på samme måde, som vi har gjort så mange gange før. Hvad end det gælder den store tilplantning af flyvesandsområder i 1800-tallet, opdyrkning og tilplantning af de jyske heder i samme periode, dræning og tilplantning af moser i 1950´erne, naturskovsstrategien i 1995 eller i nyere tid naturgenopretning af store vandløb, genskabelse af søer og genskabelse af klitheder, har Naturstyrelsen, eller hvad vi har heddet på det pågældende tidspunkt, været loyal over for sit opdrag og leveret varen – hver gang.

Det urimeligt at klandre os for loyalt at følge den kurs, som den tidligere regering har valgt i naturpakken, ovenikøbet i samarbejde med de selvsamme forskere, der nu igen peger fingre ad os og prøver at sælge den nye skovaftale som noget, der én gang for alle standser Naturstyrelsens grådighed og ellers ustoppelige motorsave.

De vilkår for vores arbejde lader ingen dog til at ville anerkende. I stedet er kritikken af Naturstyrelsen tiltaget i takt med, at tonen i naturdebatten er blevet skærpet, og kravene til bedre vilkår for biodiversitet er steget, først i valgkampen 2019 og senest i forbindelse med det virtuelle Naturmøde 2020.

Det gør ondt og er frustrerende, at vi nu igen skal lægge øre til kritik af vores faglighed. Og det gør ekstra ondt denne gang, hvor flere politikere tilslutter sig koret af skeptikere, som ikke tror på vores vilje og evne til at forvalte den fælles natur.

Modtagelig for kritik
De selvsamme politikere burde i stedet respektere vores evne til at holde den kurs, som skiftende regeringer sætter, uden at vi lader os påvirke af den endeløse strøm af kritik, som vi er udsat for.

Det betyder ikke, at vi ikke er modtagelige for faglig kritik af vores forvaltning af arealerne. Netop inddragelse på alle faglige områder og niveauer noget af det, vi bruger mest tid på. Men de overordnede linjer for vores arbejde, herunder de økonomiske rammer og krav, er ikke til diskussion. Det er politikerne, der fastsætter dem.

Derfor vil det klæde det politiske niveau – både den nuværende regering, dens støtter og den tidligere regering – at forsvare os: Det er jer, der har sat kursen for os. Og selvom man som ny regering er uenig med en tidligere regerings ambitioner på et givent område, skal den udførende styrelse ikke klandres for at forfølge de fastsatte mål, så længe der ikke er defineret et nyt, klart mål. 

Det kræver robusthed at arbejde i Naturstyrelsen
Er vi i Naturstyrelsen så bare nogle tyndhudede medarbejdere?

Nej, tværtimod. Man skal være særdeles robust for at arbejde i Naturstyrelsen. Det er en arbejdsplads, hvor medarbejderne konsekvent får skudt i skoene af markante meningsdannere, at vi i bund og grund ikke har forstand på det, vi har viet vores arbejdsliv til.

Med den nye skovaftale er der nu sat en ny kurs for naturforvaltningen, som vi i Naturstyrelsen hilser velkommen, og vi ser frem til at arbejde loyalt for at realisere den. Men inden kritikerne kaster sig over os igen med beskyldninger om, at kursændringen går for langsomt, vil vi komme jer i forkøbet:

Naturlige processer, der udvikler og ændrer naturtilstande i skovene, søerne, klitterne, hederne med videre, bestemmer den hastighed, hvormed resultaterne af kursændringen kan aflæses.

Forsinkelse i at opfylde de nye målsætninger skyldes således ikke organisatorisk træghed i Naturstyrelsen – det har mange års omstillinger, udflytninger, omstruktureringer sørget for, at der ganske enkelt ikke været tid til at udvikle hos os.

Derfor er vi også forberedt på nye skovaftaler og biodiversitetspakker i fremtiden – og på ny kritik af os for ikke at leve op til nye målsætninger hurtigt nok. Den udfordring er vi vant til, og vi trives såmænd med den – men vi tager til genmæle, når kritikken bliver urimelig.

Forrige artikel Kronik: Coronakrisen ændrer ikke på, at Mette F. er konkurrencestats­minister Kronik: Coronakrisen ændrer ikke på, at Mette F. er konkurrencestats­minister Næste artikel Esbjerg-borgmester: Kritik af forvaltningen er aldeles urimelig Esbjerg-borgmester: Kritik af forvaltningen er aldeles urimelig