Partier holder Naturstyrelsen i kort snor med ny skovaftale

SKOV: Forskere og grønne organisationer bliver inddraget, når Naturstyrelsen skal føre ny skovaftale ud i virkeligheden. Det er vigtigt, at fagligheden er til stede, lyder det fra partier bag aftalen.

Den efterhånden lange saga om Naturstyrelsens evne til at forvalte naturen på den bedste måde har fået tilføjet endnu et kapitel.

Partierne bag tirsdagens aftale om mere urørt statsskov er nemlig blevet enige om, at en gruppe relevante forskere og grønne organisationer skal inddrages, når Naturstyrelsen skal føre planerne ud i livet.

Det handler om at sikre den nødvendige faglighed, lyder det.

Login