Ny formand for socialrådgiverne: "De politiske udfordringer står i kø"

NY NØGLESPILLER: Regionsformand Mads Bilstrup overtager formandspost i Dansk Socialrådgiverforening fra Majbrit Berlau, som 1. januar indtræder som næstformand i det fusionerede LO/FTF.

Dansk Socialrådgiverforening har valgt 54-årige Mads Bilstrup som ny formand.

Mads Bilstrup har siden 2010 været regionsformand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord og blev valgt ved fredsvalg blandt foreningens næsten 18.000 medlemmer.

Afløser Berlau
Han overtager formandsposten 24. november fra Majbrit Berlau, som indtræder som næstformand i den nye hovedorganisation, når LO og FTF formelt slår pjalterne sammen 1. januar 2019.

Mads Bilstrup overtager roret i en fagforening med medvind. En voksende andel af socialrådgiverne er medlemmer af fagforeningen, og flere og flere går aktivt ind i arbejdet for bedre arbejdsvilkår på de enkelte arbejdspladser og plads til faglighed i arbejdet med udsatte borgere.

Et engagement, som ifølge den kommende formand skal bruges til at skabe positive forandringer for både socialrådgivere og borgere.

"Vi skal bruge det store engagement til at løfte det sociale arbejde og socialrådgivernes arbejdsglæde. Dansk Socialrådgiverforening har længe peget på, at det betaler sig at investere i det sociale arbejde – både menneskeligt og økonomisk. Og flere kommuner er allerede godt i gang med at investere i at nedbringe antallet af sager per socialrådgiver og rykke det socialfaglige arbejde tættere på borgerne. Men der er i den grad behov for at brede investeringstankegangen ud til alle kommuner," siger Mads Bilstrup i en pressemeddelelse.

Varsler opgør med stresspukkel
Mads Bilstrup peger på, at mange socialrådgivere sidder med alt for stor en arbejdsmængde og et alt for højt antal sager.

"Det er enormt nedslidende og stressende, når man ikke får lov til at bruge sin faglighed, viden og erfaring i det daglige arbejde med udsatte mennesker. Samtidig går det ud over borgerne, når socialrådgiverne ikke har tid til at yde den støtte og hjælp, de har brug for," siger Mads Bilstrup, der understreger, at socialrådgiverne i årevis har peget på tidspres og dårligt arbejdsmiljø som de største udfordringer i deres arbejdsliv.

Den kommende formand mener, at arbejdsvilkårene for socialrådgiverne og kvaliteten af det sociale arbejde går hånd i hånd.

"De socialpolitiske udfordringer står i kø. Vi oplever i øjeblikket, at fattigdommen og uligheden vokser. Det skaber sociale problemer, ikke mindst fordi børn, der vokser op i fattigdom, har et ringere udgangspunkt i livet end andre. Det gør absolut intet godt – hverken for de børn og voksne, der er ramt af fattigdom eller for samfundet som helhed. Den udvikling skal vi simpelthen vende – det vil vi fortsætte med at kæmpe for," siger han.

Kampvalg om næstformandspost
Majbrit Berlau, som er datter af den tidligere sømandsboss Henrik Berlau, har været en markant stemme i debatten om socialt udsatte – og blandt de faglige organisationer, siden hun tiltrådte som formand i Dansk Socialrådgiverforening i 2012.

Dengang afløste hun Bettina Post, som faldt i unåde i hovedbestyrelsen efter et solo-forslag om at skære kontanthjælpen ned til SU-niveau for uddannelsesparate unge – hvilket siden blev gennemført i forbindelse med kontanthjælpsreformen i 2013, og som samtidig kritiserede den erklæret uafhængige fagforening for at have fået partipolitisk slagside.

Mens Mads Bilstrup blev valgt uden modkandidater, er der kampvalg om næstformandsposten i Dansk Socialrådgiverforening. Den er nemlig blevet ledig, efter at nuværende næstformand Niels Christian Barkholt har meldt sit kandidatur til folketingsvalget for SF.

Læs mere: Socialrådgivernes næstformand vil i Folketinget for SF

Ditte Brøndum, Rikke Helk, Sisi Ploug Pedersen og Maj Thorsen bejler nu til næstformandsposten. Afstemningen blandt de 18.000 medlemmer slutter 11. oktober, hvorefter resultatet offentliggøres dagen efter.

Forrige artikel Ammitzbøll-Bille: Nogle kommuner tænker 'Går den, så går den' Ammitzbøll-Bille: Nogle kommuner tænker 'Går den, så går den' Næste artikel Lars Løkkes søn går efter en plads i Europa-Parlamentet Lars Løkkes søn går efter en plads i Europa-Parlamentet