Ole Birk: De tager fejl, jeg har ret

INTERVIEW: Hangen til at provokere hænger ved. Men efter to år som minister har den liberale bannerfører Ole Birk Olesen nået flere potentielt skelsættende aftaler. Selv ser han sig som fornuftens stemme over for de ideologisk forblændede.

Mens forhandlingerne om næste års finanslov spidser til og lukker sig om sig selv i den sidste afgørende slutspurt, retter mediernes opmærksomhed sig for en tid andre steder hen.

Det har givet plads til, at de stigende taxipriser i hovedstaden til jul og nytår har fået en ikke ubetydelig opmærksomhed. 135 kroner kan det nu koste blot at sætte sig ind i en hyrevogn.

Baggrunden er ligetil.

Sidste års omlægning af taxiloven gjorde op med en række af tidligere tiders restriktioner på branchen. Markedet er sat mere fri, og det giver større spillerum for den klassiske udbud-efterspørgsel-mekanik.

Men mange foretrækker taxier omkring jul og nytår, og selvom der er kommet flere taxier på gaderne, er der ikke nok til at modsvare spidsbelastningen. Endnu i hvert fald.

”Vi gik fra at have en kommunal planøkonomi på området, til at vi nu har et frit erhverv, hvor enhver kan etablere sig, bare de lever op til nogle helt generelle krav, sådan at vi kan få et velfungerende marked,” siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Altinget har sat ham stævne til et interview i anledning af, at det onsdag var to år siden, at Danmark fik ny regering, og Liberal Alliance for første gang fik privilegeret adgang til ministerkontorer rundtomkring på Slotsholmen og nærmeste omegn.

På trods af de højpolitiske forhandlinger mellem regeringen og Dansk Folkeparti i Finansministeriet få hundrede meter væk er det en minister med god tid, der tager imod. Den mest sandsynlige fremtidsudsigt er, at han højst har et halvt år tilbage på posten.

Så tidspunktet er også godt for aktivt at begynde at forme et eftermæle for hans ministertid. Han har da også forberedt en liste over sine politiske resultater, som han stille og roligt scroller ned igennem på sin iPad, mens han fortæller og beredvilligt svarer på uddybende spørgsmål.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen giver sit parti Liberal Alliance et sted mellem 30 og 40 procents chance for at fortsætte i regering efter et valg. (Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget)

Af en eller anden grund, som ikke kun handler om kronologi, virker taxiloven som et oplagt sted at starte.

En kalkuleret risiko
Den gav en hård start for den nye minister. Hans forgængere havde arbejdet på at klappe en aftale af med de relevante ordførere uden den store dramatik.

Men Ole Birk Olesen gik anderledes offensivt til værks. Kort tid efter sin tiltræden præsenterede han et udspil til en noget mere omfattende liberalisering af taxiloven, end der hidtil havde været lagt op til.

Liberal Alliance havde længe forsvaret kørselstjenesten Ubers ret til at tilbyde sin service i Danmark. Det i en tid med adskillige politianmeldelser af Uber-chauffører for at køre pirattaxa. Nu skulle der skabes sikkerhed om tjenestens lovlighed, så private lettere kunne tage konkurrencen op med de etablerede vognmænd.

Det førte til en frontalkollision med ikke kun Socialdemokratiet, men også og ikke mindst Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen.

I dag taler Ole Birk Olesen om en beslutning truffet på baggrund af en ”kalkuleret risiko”.

”Jeg vidste godt, at det muligvis ikke ville gøre regeringens støtteparti helt vildt tilfreds, at regeringen forsøgte at se, om der kunne være et flertal for de her ting, selvom Dansk Folkeparti var imod. Men det var en risiko, jeg valgte at tage, ” siger Ole Birk Olesen.

”Det afstedkom i nogle måneder et dårligt forhold til Dansk Folkeparti og Kim Christiansen. Men jeg har altid hyldet princippet om, at man ikke skal sidde i regering bare for at sidde. Man skal sidde der i håb om at føre en politik, man gerne vil føre.”

Skårene klinket
Parallelt med balladen om taxiloven fik Ole Birk Olesen et hyr med den samme ordfører, da han efter et samråd fik kritik for ikke at give fyldestgørende oplysninger om PostNords økonomiske situation.

Det hele kulminerede i foråret 2017, hvor Kim Christiansen offentligt kaldte ministeren både ”inkompetent” og ”arrogant” og til sidst truede med at trække taburetten væk under ham.

Trods balladen endte en ny taxilov med at blive stemt igennem, dog uden de mest vidtgående liberaliseringer. Ole Birk Olesen blev siddende som minister, men pådrog sig en ’stor næse’ for miseren omkring PostNord.

Ballade om taxilov og PostNord kulminerede i foråret 2017, hvor Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, truede med at trække støtten til Ole Birk Olesen. (Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix)

I dag har han ifølge eget udsagn et rigtig godt forhold til Kim Christiansen.

”Det har kunnet lade sig gøre at klinke skårene til Dansk Folkeparti og Kim Christiansen, så vi har fået lavet rigtig megen god politik bagefter. Og i dag synes jeg, at den blå transportordførerkreds er meget velfungerende,” siger Ole Birk Olesen.

Hvis nogen skulle stå tilbage med den opfattelse, at den endelige taxilov var et nederlag for Ole Birk Olesen, så tager de fejl. Mener ministeren.

Nuvel, han kom ikke igennem alt, hvad han gerne ville, men det er måske også meget at forlange af en minister fra et mindre parti i en mindretalsregering.

Et gammelt valgløfte
Måske var der særlige forventninger til ham, fordi han kommer fra et systemkritisk parti, der er kendt for at forlange grundlæggende samfundsændringer. Og som offensivt havde forsvaret Uber, der efter lovens vedtagelse trak stikket på sine danske aktiviteter.

”I stedet for at journalisterne skrev, at nu kom der en aftale, som gjorde meget af det, den nye minister gerne ville, så var der nogen i oppositionen, der ønskede at male et billede af en minister, som ikke fik det, han gik efter. Det var bare forkert,” siger Ole Birk Olesen.

Reelt endte aftalen ifølge ham med en ganske betydelig liberalisering.

”Hvis udgangspunktet var nul, og målet fra regeringen var at nå op på hundrede, så nåede vi ganske vist ikke helt derop. Men vi nåede op på 80 eller noget i den stil,” siger Ole Birk Olesen.

I sin egen optik leverede han faktisk blot på sit allerførste valgløfte. En anekdote, han også fortalte på Folketingets talerstol ved førstebehandlingen af taxiloven. Og som han gerne gentager.

Tilbage i 1993 stillede en knap 21-årig Ole Birk Olesen op til kommunalvalget i Aarhus for Venstre. Og som han selv husker det, bestod hans kampagne stort set kun af en ting. Et debatindlæg i Århus Stiftstidende om, at kommunens hyrevognsnævn burde nedlægges.

”Det lykkedes selvfølgelig ikke. Og jeg fik i øvrigt et elendig valg, fordi jeg ingen penge havde til at føre valgkamp. Men det var så faktisk det, der blev gennemført med den her aftale. Ikke alene fik jeg nedlagt det kommunale hyrevognsnævn i Aarhus, men alle kommunale hyrevognsnævn i hele landet,” siger Ole Birk Olesen.

En ny taxilov har gjort det muligt for selskaber at sætte priserne mere frit. Det har ikke mindst i København ført til højere priser. (Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix)

Ghettokamp og konkurrence på jernbanen
Halvandet år efter, at taxiloven blev stemt igennem, kan Ole Birk Olesen nu ikke blot se, hvordan den er begyndt at virke i praksis. Også selvom de højere julepriser måske ikke ligefrem var, hvad forbrugerne blev stillet i udsigt.

Han kan også se tilbage på den mellemliggende tid og konstatere, at forhandlingerne om taxiloven måske nok kom til at forme manges opfattelse af hans rolle som minister, men at der også er sket mange andre ting siden.

Spørger man til, hvad han er gladest for, falder talen i første omgang på den såkaldte ghettopakke, der i store træk blev endegyldigt stemt igennem af et bredt flertal i Folketinget sidst i november.

”Det var meget skelsættende. Igennem mange år har skiftende flertal gået som katte om den varme grød og ikke for alvor fået gjort noget, som kom ghettoproblemerne til livs. Den aftale, vi har lavet nu, gør faktisk en afgørende forskel ved at sikre en mere blandet beboersammensætning,” siger Ole Birk Olesen.

Målet om at omdanne dele af de almene boligområder til private boliger eller erhverv er ikke det eneste liberale fingeraftryk, han selv kan få øje på. 

I marts drog hele otte ministre til Mjølnerparken i København for at præsentere et nyt udspil mod parallelsamfund. (Foto: Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix)

Et andet er aftalen om at sætte hovedstadens S-tog i udbud og at overdrage trafikkøberansvaret for Øresundstrafikken til Sverige, hvor det også vil blive sat i udbud.

Af VLAK-partiernes regeringsgrundlag fremgår netop et ønske om en ”markant udvidelse” af konkurrenceudsættelse af togdriften. Noget, der ganske objektivt ser ud til at blive indfriet med det kommende S-togsudbud, som både Dansk Folkeparti og Radikale støtter op om.

”Det udvider antallet af udbudte togrejser fra 5 procent til 75 procent. Det er jo også ganske skelsættende,” siger Ole Birk Olesen.

Alternativt flertal
Af lidt mindre aftaler har Ole Birk Olesen som minister været med til at gennemføre en forhøjelse af hastighedsbegrænsningen på en række statsveje, gjort det lettere for ældre over 75 år at beholde deres kørekort, sænket taksterne for at krydse Storebæltsbroen og tilladt at køre på såkaldte speed pedelecs på cykelstierne.

Hertil kommer en nylig liberalisering af fjernbusdriften, der blandt andet forventes at kunne være med til at øge konkurrencen med DSB på en række regionale strækninger i Jylland og på Sjælland.

En forsøgsordning med særligt hurtige elcykler – såkaldte speed pedelecs – blev gennemført med bred politisk opbakning trods megen kritik. (Foto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix)

Men parallelt med regeringens egne initiativer, har han måttet kæmpe med en parlamentarisk virkelighed, hvor der på en række centrale dagsordener har været et flertal uden om regeringen.

Blandt andet har kredsen af partier bag togfonden presset bevillinger igennem på flere finanslove til projekter, regeringen ikke støtter. Og regeringen er mod sin vilje blevet tvunget til at fremlægge en stramning af reguleringen af pakketransporten i varebiler.

Men det er et vilkår som minister, at man træder ind i en politisk virkelighed, hvor meget er givet med den arv, man modtager fra sine forgængere.

”Der var flertal for de her ting, allerede inden jeg trådte til, og jeg kunne ikke få det flertal til at gå væk. Og den daværende V-regering havde valgt ikke at træde ind i forliget om blandt andet togfonden. Det var så den arv, jeg overtog,” siger Ole Birk Olesen.

Fornuftens stemme
Politiske iagttagere vil let kunne finde paralleller mellem Ole Birk Olesens ministertid og Liberal Alliances regeringsdeltagelse i det hele taget. De liberale løver, der efter megen modvind synes at være blevet tæmmet til klassiske pragmatikere.

Ole Birk Olesens egen fortid som en ofte kras liberal debattør kan i hvert fald se ud som en kontrast til de tunge administrative opgaver, der også præger arbejdet i et ministerium som Transportministeriet.

Her handler det også langt hen ad vejen om drift af central infrastruktur og styring af meget store anlægsprojekter. Med alt hvad det indebærer af økonomisk slinger og jævnlig krisestyring.

Ole Birk Olesen ser da heller ikke sig selv som en ideologisk minister.

Ole Birk Olesen blev i 2011 valgt til Folketinget som Liberal Alliances spidskandidat i Østjylland. Siden har han været et af partiets frontfigurer. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix)

Tværtimod mener han, at han er fornuftens modvægt til andre politikere, som opererer med ideologiske skyklapper og varetager snævre politiske interesser.

”For nogen betyder ideologi rigtig meget, og det får dem til at se bort fra sund fornuft. Jeg har forsøgt at føre en fornuftig transportpolitik, hvor man investerer de steder, hvor der er det største afkast for samfundet,” siger Ole Birk Olesen

Drømmen om Kattegat
Den tilgang har gjort ham til en varm fortaler for at prioritere rent ud fra projekternes beregnede samfundsøkonomiske afkast. Et afsæt, der ikke mindst rimer godt på regeringens linje om, at det er vejene, der skal prioriteres, når der skal investeres i infrastruktur.

”Når man ser på det på den måde, er det helt indlysende, at på nær et enkelt togprojekt så er det vejprojekter, der er de fornuftigste projekter at investere i i Danmark for øjeblikket,” siger Ole Birk Olesen.

Apropos store investeringer så fremhæver den liberale minister endnu en aftale som noget, han gerne vil huskes for. Nemlig enigheden i blå blok om at genoplive ambitionen om en fast forbindelse over Kattegat mellem Sjælland og det Østjylland, hvor han selv er valgt.

Nu dog uden togforbindelse, men udelukkende som en bro til fordel for ikke mindst den private bilisme, der ofte knyttes sammen med liberale frihedsidealer.

Dropper man tog, vil en fast forbindelse ifølge ministeren og hans ministerium kunne finansieres alene af brugerne og dermed uden penge fra statskassen.

”Hvor en Kattegatforbindelse før blev betragtet som et sci-fi-projekt, der hørte den fjerne fremtid til, så har jeg været med til at skabe realisme om projektet, så der nu arbejdes seriøst med det i Transportministeriet,” siger Ole Birk Olesen.

Jeg har ret
Det kan måske synes paradoksalt, at Ole Birk Olesen som minister ser sig som fornuftens værn mod ideologiske økonomiske interesser og særinteresser, når hans politiske modstandere ofte klandrer ham selv for at være den ideologisk forblændede.

Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, føler sig ikke overbevist af Ole Birk Olesen og Transportministeriets beregninger om en Kattegatforbindelse. (Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

En kritik, der også er blevet fremført i forbindelse med ønsket om at skrive tog helt ud af en eventuel fremtidig Kattegatforbindelse allerede i forbindelse med de indledende undersøgelser. For det er ikke alle, der opfatter Transportministeriets beregninger og analyser som ren sund fornuft afkoblet fra politiske interesser.

Men det får ikke Ole Birk Olesen til at mene, at der er grund til at bruge endnu mere tid på at undersøge en mulig togforbindelse, når regeringen med næste års finanslov får sat gang i en grundigere forundersøgelse af projektet.

”De, der ønsker at gennemføre det, de lader ideologi skygge for den sunde fornuft. Men de har en minister, som siger, at vi kan bruge pengene bedre et andet sted og netop prøver at lade den sunde fornuft styre,” siger Ole Birk Olesen

Han har derfor kun én ting at sige til dem, der ikke vil opgive tanken om tog over Kattegat. Og det med en tone, der udelukker enhver form for selvironi. Han har ret, de tager fejl.

”Det kan jo helt nøgternt konstateres, at det er dem, som siger noget, der er forkert, og mig, der siger noget, der er rigtigt.”


 

Blå bog
Ole Birk Olesen 
Født 21. december 1972 i Gram
Søn af fhv. gårdejer Nis Olesen og fhv. kontorassistent Margit Olesen
Gift med fotograf Sif Meincke. 

Medlemsperiode i Folketinget
Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Østjyllands Storkreds fra 15. september 2011
Kandidat for Liberal Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2010.

Parlamentarisk karriere
Transport-, bygnings- og boligminister fra 28. november 2016
Boligordfører 2011-2016
Formand for Finansudvalget 2015-2016.

Uddannelse og skolegang
Journalistuddannelsen, Danmarks Journalisthøjskole, fra 1995 til 1999
Matematisk studentereksamen, Aabenraa Statsskole, fra 1989 til 1992
Efterskole, 9.-10. klasse, Vojens Ungdomsskole, fra 1987 til 1989
Folkeskole, 0.-8. klasse, Agerskov Skole, fra 1978 til 1987.

Erhverv
Redaktør, Netavisen 180Grader, fra 2007
Journalist, Berlingske Tidendes, Christiansborg-redaktion, fra 2002 til 2007
Politisk journalist, Ekstra Bladet, fra 1999 til 2002
Journalistpraktikant, Ekstra Bladet, fra 1997 til 1998. 

Publikationer

Taberfabrikken, People’s Press, 2007. 

(Kilde: ft.dk)

Forrige artikel Julekalender: Hos Marianne Vind skal julen være som den plejer Julekalender: Hos Marianne Vind skal julen være som den plejer Næste artikel Ny flygtningeydelse kan være i strid med grundloven: ”Man skal kunne leve et værdigt liv” Ny flygtningeydelse kan være i strid med grundloven: ”Man skal kunne leve et værdigt liv”