Opretter nye stillinger: Mette Frederiksen styrker Statsministeriet

UDVIDELSE: Mette Frederiksen tager endnu et skridt i bestræbelserne på at styrke Statsministeriet, når den indenrigspolitiske afdeling udvides. Samtidig bliver det omdiskuterede politiske sekretariat alligevel ikke så stort som først meldt ud. 

Statsministeriets medarbejderstab udvides med syv medarbejdere, så der kommer til at være 89 medarbejdere. Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.
 
Allerede i starten af juli fortalte Mette Frederiksen, at hun ville styrke Statsministeriet med et politisk sekretariat med Martin Rossen som leder. Og nu styrkes Statsministeriet yderligere, når afdelingen Statsministeriets Indenrigsområde udvides.

Her oprettes en stilling som udviklingschef, ligesom der skal ansættes fem faglige medarbejdere fra andre ministerier. Samtidig skifter afdelingen navn til Indenrigspolitisk Afdeling – politikudvikling og koordination.

2. etape af styrkelsen af Statsministeriet
Den nye udviklingschef får blandt andet det faglige ansvar for at udvikle nogle af regeringens mærkesager – heriblandt inden for det grønne område og velfærd. Stillingen som udviklingschef opslås ifølge Statsministeriet snarest, og personen kommer sammen med den nuværende chef for Indenrigspolitisk Afdeling til at stå i spidsen for afdelingen.

Mette Frederiksen er meget tilfreds med, at Statsministeriet nu bliver styrket yderligere:

”Med styrkelsen af Statsministeriet har jeg nu som regeringschef bedre mulighed for at sætte en klar retning for vores land, og omsætte de politiske visioner til konkrete løsninger til gavn for danskerne,” udtaler Mette Frederiksen i en pressemeddelelse.  

Udvidelsen af det indenrigspolitiske område i Statsministeriet kommer i kølvandet på den første etape i at gøre Statsministeriet stærkere.

Rossens sekretariat bliver ikke så stort
I starten af juli meddelte Mette Frederiksen, at hun ville udvide og styrke Statsministeriet med et nyt politisk sekretariat, der skal have særligt fokus på regeringens prioriterede projekter, politikudvikling og kommunikation.

Her blev Martin Rossen ansat som stabschef, men det mødte stor kritik, at Mette Frederiksen samtidig indsatte Martin Rossen i de to magtfulde koordinations- og økonomiudvalg, hvor der kun har siddet ministre som faste medlemmer.

Oprindelig lød det i juli, at der ud over Martin Rossen og statsministerens to særlige rådgivere, Sara Vad og Martin Justesen, også skulle indgå ”et antal medarbejdere fra centraladministrationen” i sekretariatet. Men i mandagens pressemeddelelse om den nye organisationsudvidelse hedder det, at Martin Rossens afdeling alene kommer til at bestå af ham selv, de to særlige rådgivere og en sekretær, der endnu ikke er ansat.

Pengene findes hos andre ministerier
Statsministeriet oplyser, at organisationsudvidelsen ikke kommer til at koste statskassen noget. Merudgiften på 9,6 millioner kroner årligt fra 2020 og frem vil nemlig blive finansieret ved en tilsvarende reduktion af de øvrige ministeriers bevillinger.

Statsministeriet beskæftigede pr. 1. august 2019 82 medarbejdere, hvoraf 37 er akademiske medarbejdere, mens de resterende 45 ansatte beskæftigede sig inden for kategorier som kontorpersonale, betjente og studenter.

Herunder kan du dykke ned i organisationsdiagrammet for Statsministeriet.

Kilde: Statsministeriet.

Forrige artikel Støttepartier inden forhandlinger: Klimarådet skal styrkes Støttepartier inden forhandlinger: Klimarådet skal styrkes Næste artikel Sammenskudsgilde varsler ny kurs i klimapolitikken Sammenskudsgilde varsler ny kurs i klimapolitikken