Overblik: Det mener Løkke og de andre partiledere om ulighed, fri hash, organdonation og krav til landbruget

KANDIDATTEST: Hvordan har Lars Løkke, Mette Frederiksen og de andre partiledere svaret i valgtesten op til folketingsvalget? Få overblikket her. Og tjek, hvem du selv er mest enig med.

Skal kontanthjælpsloftet afskaffes? Skal det være lettere at få lov at bygge nyt ved Danmarks kyster? Skal der åbnes for mere overvågning i det offentlige rum? Og skal dronning Margrethe og de andre i kongehuset have færre penge end i dag?

Alle 13 ledere af de partier, der stiller op til folketingsvalget, har svaret på en række politiske spørgsmål i Altingets kandidattest. Altinget giver dig overblik over deres svar på nogle af dem – også spørgsmål, der ikke har fyldt så meget i valgkampen. 

Du kan også gå ind og se de enkelte partilederes fulde svar via linkene i boksen til højre. Mange af politikerne har uddybet deres svar med kommentarer. Du kan også tage Altingets kandidattest og se, hvilke politikere du selv er mest enig med.

Her er partiledernes holdninger til en række udsagn:

Man skal automatisk blive organdonor, når man fylder 18 år, medmindre man aktivt framelder sig donorregistret

 • Mette Frederiksen (S): Overvejende enig
  "I første omgang er der dog brug for, at vi får belyst området ordentligt, så vi træffer beslutningen på et fuldt oplyst grundlag."
 • Morten Østergaard (R): Overvejende enig
  "Vi foretrækker en model, hvor man bliver tvunget til at tage stilling – f.eks. når man tager kørekort eller skal have fornyet sit pas – frem for at man automatisk bliver registreret som donor."
 • Pia Olsen Dyhr (SF): Overvejende enig
  "Alle borgere skal på tidspunkter igennem livet stilles over for spørgsmålet, om de vil være donorer eller ej (...) Men det skal være et aktivt tilvalg og ikke ren automatik."
 • Pernille Skipper (EL): Overvejende uenig
  "I stedet bør vi bruge mere energi for at opfordre til, at man tager stilling".
 • Uffe Elbæk (ALT): Helt enig.

 • Lars Løkke Rasmussen (V): Overvejende enig.
 • Søren Pape Poulsen (K): Helt uenig
  "Vi vil gerne have, flere tager stilling til organdonation, men det skal være et aktiv tilvalg."
 • Anders Samuelsen (LA): Helt uenig
  "Jeg håber, at alle tager aktiv stilling til organdonation, men jeg synes ikke, at man automatisk skal tilmeldes."
 • Kristian Thulesen Dahl (DF): Helt uenig
  "Organdonation bør være et aktivt, personligt valg, som man tager – gerne sammen med sine pårørende."
 • Isabella Arendt (KD): Helt uenig
  "Det er os selv og ikke staten, der ejer vores krop. Dog mener KD, at man som myndig i højere grad skal tvinges til at tage stilling til organdonation."
 • Klaus Riskær Pedersen (KRP): Overvejende enig
  "Det forudsætter dog pårørendes samtykke efter en konkret vurdering af den samlede situation."
 • Pernille Vermund (NB): Helt uenig 
  "Ens organer er ens egne – ikke statens ejendom."
 • Rasmus Paludan (SK): Helt uenig
  "Der er ikke meget personlig frihed i, at man automatisk bliver registreret til, at andre kan benytte ens organer."


Landbruget skal pålægges strengere krav ved brug af sprøjtemidler

 • Mette Frederiksen (S): Overvejende enig
  "Danskerne skal garanteres rent drikkevand. Derfor vil vi indføre et nationalt forbud mod anvendelsen af pesticider i de områder, hvor der indvindes drikkevand."
 • Morten Østergaard (R): Helt enig
 • Pia Olsen Dyhr (SF): Helt enig
 • Pernille Skipper (EL): Helt enig
 • Uffe Elbæk (ALT): Helt enig

 • Lars Løkke Rasmussen (V): Overvejende enig
  "På især sårbare arealer kan det blive nødvendigt at gøre mere for at reducere miljøbelastningen fra landbruget."
 • Søren Pape Poulsen (K): Overvejende enig
  "Vi vil gerne sikre danskernes drikkevand – og derfor vil vi forbyde pesticider der, hvor drikkevandet pumpes op. Men det er samtidig vigtigt at påpege, at landbruget skal have konkurrencedygtige vilkår."
 • Anders Samuelsen (LA): Helt uenig
 • Kristian Thulesen Dahl (DF): Overvejende uenig
  "Vi skal selvfølgelig passe på miljøet, men det er også vigtigt, at vi ikke presser landbruget så hårdt, at det bliver svært at overleve som erhverv i Danmark."
 • Isabella Arendt (KD): Overvejende enig
 • Klaus Riskær Pedersen (KRP): Helt enig
 • Pernille Vermund (NB): Helt uenig
 • Rasmus Paludan (SK): Helt enig


Der skal gives flere muligheder for at opføre nyt byggeri ved kysterne

 • Mette Frederiksen (S): Overvejende uenig
 • Morten Østergaard (R): Helt uenig
 • Pia Olsen Dyhr (SF): Helt uenig
 • Pernille Skipper (EL): Helt uenig
 • Uffe Elbæk (ALT): Helt uenig

 • Lars Løkke Rasmussen (V): Overvejende enig
 • Søren Pape Poulsen (K): Overvejende uenig
 • Anders Samuelsen (LA): Overvejende enig
 • Kristian Thulesen Dahl (DF): Overvejende enig
 • Isabella Arendt (KD): Overvejende uenig
 • Klaus Riskær Pedersen (KRP): Helt uenig
 • Pernille Vermund (NB): Overvejende uenig
 • Rasmus Paludan (SK): Overvejende uenig


Kongehuset skal tildeles færre penge

 • Mette Frederiksen (S): Helt uenig
 • Morten Østergaard (R): Overvejende uenig
 • Pia Olsen Dyhr (SF): Overvejende enig
 • Pernille Skipper (EL): Overvejende enig
 • Uffe Elbæk (ALT): Overvejende enig

 • Lars Løkke Rasmussen (V): Helt uenig
 • Søren Pape Poulsen (K): Helt uenig
 • Anders Samuelsen (LA): Helt uenig
 • Kristian Thulesen Dahl (DF): Helt uenig
 • Isabella Arendt (KD): Overvejende uenig
 • Klaus Riskær Pedersen (KRP): Helt uenig
 • Pernille Vermund (NB): Helt uenig
 • Rasmus Paludan (SK): Overvejende uenig


Det skal være lovligt at købe og ryge hash

 • Mette Frederiksen (S): Helt uenig
 • Morten Østergaard (R): Helt enig
 • Pia Olsen Dyhr (SF): Overvejende enig
  "SF ønsker at afkriminalisere cannabis. Både for at give syge borgere lovlig adgang til at bruge det mod smerter og for at tage brødet ud af munden på meget af den organiserede handel med hash."
 • Pernille Skipper (EL): Helt enig
 • Uffe Elbæk (ALT): Helt enig

 • Lars Løkke Rasmussen (V): Helt uenig
 • Søren Pape Poulsen (K): Helt uenig
 • Anders Samuelsen (LA): Helt enig
 • Kristian Thulesen Dahl (DF): Helt uenig
 • Isabella Arendt (KD): Helt uenig
 • Klaus Riskær Pedersen (KRP): Helt enig
 • Pernille Vermund (NB): Overvejende enig
  "Cannabis til medicinsk brug bør gives helt frit."
 • Rasmus Paludan (SK): Helt enig


Politiet skal have mere vidtgående muligheder for at opsætte overvågning i det offentlige rum

 • Mette Frederiksen (S): Overvejende enig
  "Overvågning i det offentlige rum, som for eksempel nummerpladescannere, har vist sig som et af de mest effektive redskaber i politiets efterforskningsarbejde. Samtidig er det vigtigt (...), at vi ikke går på kompromis med almindelige borgeres retssikkerhed."
 • Morten Østergaard (R): Helt uenig
 • Pia Olsen Dyhr (SF): Overvejende uenig
 • Pernille Skipper (EL): Helt uenig
 • Uffe Elbæk (ALT): Helt uenig

 • Lars Løkke Rasmussen (V): Overvejende enig
 • Søren Pape Poulsen (K): Overvejende enig
  "Vi skal sikre en bedre overvågning ved de grænsenære områder, så vi hurtigere får fat på udenlandske kriminelle. Det gælder også i de udsatte boligområder og i bymiljøer præget af et aktivt natteliv. Men målet er ikke at overvåge lovlydige borgere mere, end vi gør i dag."
 • Anders Samuelsen (LA): Overvejende uenig
 • Kristian Thulesen Dahl (DF): Helt enig
 • Isabella Arendt (KD): Overvejende uenig
 • Klaus Riskær Pedersen (KRP): Helt uenig
  "Der er for meget overvågning i det hele taget."
 • Pernille Vermund (NB): Overvejende uenig
 • Rasmus Paludan (SK): Helt enig


Danmark skal tage imod kvoteflygtninge igen

 • Mette Frederiksen (S): Overvejende enig.
  "Vi vil gerne derhen, hvor Danmark årligt modtager et antal kvoteflygtninge gennem FN. For det er i virkeligheden den bedste måde at fordele flygtninge i verden på. Men det kræver, at der er fuldstændig styr på tilstrømningen. Og virkeligheden er bare den, at siden 2015 har mere end 50.000 flygtninge og familiesammenførte fået opholdstilladelse i Danmark. Og for at sikre, at vi kan følge med og løfte den store integrationsopgave, vi nu står med, bliver vi desværre nødt til i nogle år at sige nej til kvoteflygtninge."
 • Morten Østergaard (R): Helt enig
 • Pia Olsen Dyhr (SF): Helt enig
 • Pernille Skipper (EL): Helt enig
 • Uffe Elbæk (ALT): Helt enig

 • Lars Løkke Rasmussen (V): Overvejende enig.
  "Vi har fået styr på tilstrømningen og nærmer os derfor situationen, hvor vi igen kan begynde at tage kvoteflygtninge."
 • Søren Pape Poulsen (K): Overvejende uenig
 • Anders Samuelsen (LA): Overvejende enig
 • Kristian Thulesen Dahl (DF): Overvejende uenig
 • Isabella Arendt (KD): Helt enig
 • Klaus Riskær Pedersen (KRP): Helt enig
 • Pernille Vermund (NB): Overvejende uenig
 • Rasmus Paludan (SK): Helt uenig


Det er et problem, hvis den økonomiske ulighed i samfundet stiger

 • Mette Frederiksen (S): Overvejende enig
 • Morten Østergaard (R): Helt enig
 • Pia Olsen Dyhr (SF): Helt enig
 • Pernille Skipper (EL): Helt enig
 • Uffe Elbæk (ALT): Helt enig

 • Lars Løkke Rasmussen (V): Overvejende uenig
 • Søren Pape Poulsen (K): Overvejende uenig
  "Vi mener ikke, at det er et problem, hvis din nabo får en lønforhøjelse – og uligheden derfor stiger. Men det er et problem, hvis børn lever i fattigdom. Derfor skal vi have flere ind i det arbejdende fællesskab."
 • Anders Samuelsen (LA): Overvejende uenig.
  "Liberal Alliance er optaget af at gøre Danmark rigere. Det kan medføre en lidt større ulighed i indkomster. Det er positivt, så længe levestandarden stiger."
 • Kristian Thulesen Dahl (DF): Helt enig.
  "Stigende ulighed kan ødelægge sammenhængskraften i vort samfund."
 • Isabella Arendt (KD): Overvejende enig
 • Klaus Riskær Pedersen (KRP): Helt enig
 • Pernille Vermund (NB): Overvejende uenig
 • Rasmus Paludan (SK): Helt uenig
  "Det er ikke et problem, at uligheden stiger, men det er et problem, hvis der bliver flere, der er meget fattige."


Kontanthjælpsloftet skal afskaffes

 • Mette Frederiksen (S): Overvejende enig.
  "Vi er særligt bekymrede for de børnefamilier, der er ramt af kontanthjælpsloftet. Men vi kan ikke bare gå tilbage til de gamle regler, der også rummede udfordringer. Derfor vil vi nedsætte en ydelseskommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi skaber et sammenhængende og balanceret ydelsessystem. Indtil kommissionen er færdig med sit arbejde, vil vi sikre en børnepakke, så konsekvenserne for børnene mindskes."
 • Morten Østergaard (R): Helt enig
 • Pia Olsen Dyhr (SF): Helt enig
 • Pernille Skipper (EL): Helt enig
 • Uffe Elbæk (ALT): Helt enig

 • Lars Løkke Rasmussen (V): Helt uenig
 • Søren Pape Poulsen (K): Helt uenig
  "I dag får en enlig mor med to børn mere end 17.000 kroner udbetalt med kontanthjælpsloftet. Det mener jeg ikke er urimeligt."
 • Anders Samuelsen (LA): Helt uenig
 • Kristian Thulesen Dahl (DF): Overvejende uenig
 • Isabella Arendt (KD): Helt enig
 • Klaus Riskær Pedersen (KRP): Overvejende uenig
 • Pernille Vermund (NB): Overvejende uenig
 • Rasmus Paludan (SK): Overvejende uenig


Danmark skal bruge flere penge på udviklingsbistand

 • Mette Frederiksen (S): Overvejende enig
 • Morten Østergaard (R): Helt enig
 • Pia Olsen Dyhr (SF): Helt enig
 • Pernille Skipper (EL): Helt enig
 • Uffe Elbæk (ALT): Helt enig

 • Lars Løkke Rasmussen (V): Overvejende uenig
 • Søren Pape Poulsen (K): Helt enig
 • Anders Samuelsen (LA): Helt uenig
 • Kristian Thulesen Dahl (DF): Overvejende uenig
 • Isabella Arendt (KD): Helt enig
 • Klaus Riskær Pedersen (KRP): Helt enig
 • Pernille Vermund (NB): Helt uenig
 • Rasmus Paludan (SK): Helt uenig


Regionerne skal nedlægges

 • Mette Frederiksen (S): Helt uenig
 • Morten Østergaard (R): Helt uenig
 • Pia Olsen Dyhr (SF): Helt uenig
  "Ikke flere strukturreformer lige nu. Regionerne var ved sin fødsel en lidt sær konstruktion, som først nu er ved at finde sine ben. Derfor ville det være dumt at nedlægge dem nu, for at erstatte dem og placere ansvaret for sundheden et nyt sted."
 • Pernille Skipper (EL): Helt uenig
  "Det sidste, der er brug for, er at bruge lægernes, sygeplejerskernes og social- og sundhedsmedarbejdernes tid på flere møder og nye beslutningsgange."
 • Uffe Elbæk (ALT): Overvejende uenig

 • Lars Løkke Rasmussen (V): Helt enig
  Søren Pape Poulsen (K): Helt enig
 • Anders Samuelsen (LA): Helt enig
 • Kristian Thulesen Dahl (DF): Helt enig
  "Regionerne har i mange år været et fordyrende mellemled, hvor aben har kunnet sendes videre mellem stat og regioner. Det er vigtigt, at ansvarsområdet placeres, og derfor lægger vi op til en nedlæggelse af regionerne og mere nærhed i behandlingstilbuddene i sundhedsvæsenet."
 • Isabella Arendt (KD): Helt uenig
 • Klaus Riskær Pedersen (KRP): Helt enig
 • Pernille Vermund (NB): Helt enig
  "Regionerne er et fordyrende og bureaukratisk mellemled, der ikke tjener noget formål at bevare."
 • Rasmus Paludan (SK): Helt enig

Forrige artikel I tvivl om krydset i dag? Tag kandidattesten hér I tvivl om krydset i dag? Tag kandidattesten hér Næste artikel Prognose: Selv under spærregrænsen kan to af de små partier komme i Folketinget Prognose: Selv under spærregrænsen kan to af de små partier komme i Folketinget