Søren Egge: Kontrol og regler skal ikke kvæle bæredygtig fødevareproduktion

DEBAT: Regler om kontrol og fødevaresikkerhed spænder i mange tilfælde ben for en lokal og bæredygtig produktion af fødevarer. Det skal der laves om på med det kommende fødevareforlig, hvis det står til Enhedslisten, skriver fødevareordfører Søren Egge Rasmussen (EL).

Af Søren Egge Rasmussen (EL)
Fødevareordfører

Vores fødevaresystem er i dag ikke gearet til at fremme de mindre, bæredygtige og alsidige fødevareproducenter. Hvis det står til Enhedslisten, skal det med Fødevareforlig IV laves om.

Dansk landbrug står over for en kæmpe krise. En krise, der kalder på, at vi får skabt en langt mere bæredygtig og alsidig landbrugsproduktion. Både til gavn for fødevarekvaliteten, men også fordi en mere alsidig produktion, hvor der også er plads til de mindre fødevareproducenter, kan være med til at skabe liv i trængte landdistrikter.

Når vi skal have et mere mangfoldigt landbrug i Danmark, er vi nødt til at sætte ind på en række fronter. Et af stederne, der skal sættes ind, handler om at fjerne barrierer for de små fødevareproducenter i forhold til deres muligheder for at udvikle nyt, og i forhold til at de ikke underlægges uforholdsvis meget kontrol eller administration, størrelsen af deres produktion taget i betragtning.

I dagens landbrug og fødevareproduktion har man i høj grad den samme kontrol, uanset om man som landmand producerer 100 æg eller 100.000 æg om dagen. Årsagen er, at kontrolsystemet af vores fødevareproducenter i høj grad er skåret til, så det passer til de store industrielle landbrug, der har hovedfokus på eksport.

Ved at skære alle fødevareproducenter over én kam kommer de små producenter dog uvægerligt i klemme. Mange af småproducenterne oplever, at omfanget af kontrol fra Fødevarestyrelsen er helt ude af proportioner med mængden af det, der produceres.

For småproducenterne er kontrollen nogle gange så tidskrævende, omkostningstung og kompliceret, at det i praksis ofte kan være umuligt at lave små lønsomme specialproduktioner. For nogle af de mindre fødevareproducenter fylder kravet til kontrol så uforholdsvis meget, at de helt opgiver.

Fødevaresikkerhed spænder ben for lokal produktion
Foruden kontrol er småproducenter i stort omfang underlagt de samme regler i forhold til fødevaresikkerhed som store industrielle landbrug, hvilket i nogle tilfælde er decideret benspænd i forhold til at fremme de mindre småproducenter og i forhold til at fremme fødevarekvaliteten og bæredygtigheden.

Årsagen er, at der i meget høj grad kæres om eksportinteresserne og dermed et meget stort fokus på at hindre, at eventuelle sygdomme spreder sig til de industrielle storproducenters besætninger, der indgår som eksport.

Selvfølgelig skal vi ikke gå på kompromis med fødevaresikkerheden, men når hensynet til eksporten vejer så tungt, at det spænder ben for udvikling af ny lokal bæredygtig produktion og innovation på hos de små producenter, så er vi nødt til at sige fra.

Et eksempel på benspænd er, når Fødevarestyrelsen sætter en stopper for, at restauratøren Christian Puglisi kan sende økologiske porretoppe, gulerodsskræller og andre grønsagsrester og daggammelt brød fra sine restauranters grovkøkkener videre til landmanden Johanne Schimmings høns på Hegnsholt i Lejre, som leverer økologiske æg til restauranterne.

Et samarbejde mellem lokale virksomheder, der skulle forhindre, at gode økologiske grøntsagsrester og brød gik til spilde og i stedet kunne bruges til dyrefoder. En helt logisk og fornuftig recirkulation af ressourcer og næringsstoffer, der giver rigtig meget mening ud fra både et fødevaremæssigt og et bæredygtigt perspektiv.

Benspændet fra Fødevarestyrelsen i denne sag virker som om, man ikke har foretaget en rimelighedsbetragtning af risici, men derimod forholdt sig ualmindeligt rigidt til reglerne og en meget snæver fortolkning af EU's regler på området kombineret med en måske lidt overdrevet frygt for konsekvenserne for eksportmarkedet. En tilgang, der i hvert fald tager al luften ud af innovation og virkelyst ude hos de små producenter.

Sagen er blot én ud af mange eksempler på regler, der kvæler den bæredygtige innovation hos de små producenter.

I de kommende forhandlinger om Fødevareforlig IV vil Enhedslisten derfor arbejde for, at der skabes fremdrift på området, og vi vil generelt arbejde for at fjerne benspænd – både i form af uhensigtsmæssige regler og kontrol - for småproducenterne og kæmpe for, at der i stedet sættes fokus på, hvordan vi hjælper de mindre producenter, der arbejder for at hjælpe en bæredygtig produktion på vej.

Forrige artikel Professor: Forebyggelse behøver ikke at være dyrt og formynderisk Professor: Forebyggelse behøver ikke at være dyrt og formynderisk Næste artikel Ældre Sagen: Regeringen løser ikke samspilsproblemet for 350.000 folkepensionister Ældre Sagen: Regeringen løser ikke samspilsproblemet for 350.000 folkepensionister
Ung S-borgmester vinder Dialogprisen 2019

Ung S-borgmester vinder Dialogprisen 2019

INTERVIEW: Det blev den 26-årige Holbæk-borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), der løb med årets dialogpris på Folkemødet. Altinget tog en snak med den nykårede prisvinder.