Udmeldelser fra fritidstilbud bekymrer kommuner og pædagoger

TENDENS: KL og BUPL beretter om flere udmeldelser fra landets SFO’er end vanligt. KL frygter, at tendensen på sigt kan udhule kvaliteten af fritidstilbuddene. BUPL foreslår at gøre SFO’erne gratis året ud for at modvirke tendensen.

Coronakrisen har også ramt landets SFO’er, der ifølge KL og pædagogernes fagforening, BUPL, oplever, at flere forældre end normalt melder deres børn ud.

Tendensen vækker bekymring hos Thomas Gyldal Petersen (S), der er formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

Han betegner udviklingen som en ”markant forskel” sammenlignet med tidligere år og frygter, at udviklingen vil skade de fællesskaber og de sociale bånd, der skabes mellem børn fra forskellige sociale skel i fritidstilbuddene.

Login