Her er alle regeringens ændringer af børneområdet siden magtskiftet

OVERBLIK: De store mål om en ambitiøs børneplan og en model for minimumsnormeringer venter fortsat på at blive forvandlet til virkelighed. Men der er alligevel sket en række politiske ændringer på børneområdet allerede. Få overblikket her.

Minimumsnormeringer og en tiårsplan for psykiatrien.  

Begge store ord på børneområdet, efter S-regeringen overtog magten, og begge en del af finansloven for 2020.  

Ligesom Pernille Rosenkrantz-Theils ønske om et opgør med fraværsreglerne i gymnasiet, er det dog endnu ikke virkelighed; tiårsplanen for psykiatrien er endnu ikke lagt, ligesom der endnu ikke er lavet en model for indførsel af minimumsnormeringer. 

Login