Debat

LOS og autismeforening: Børn med autisme tabes i skolesystemet

Skolesystemet skal blive langt bedre til at tilbyde den nødvendige specialiserede indsats for børn med autisme i tide. Ellers vil mange børn med autisme fortsat miste flere år af deres skolegang, skriver Kathe Johansen og Laust Westtoft.

Stort set ingen børn under ni år får tilbudt undervisning på et skole-/dagbehandlingstilbud, skriver Kathe Johansen og Laust Westtoft. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix)
Stort set ingen børn under ni år får tilbudt undervisning på et skole-/dagbehandlingstilbud, skriver Kathe Johansen og Laust Westtoft. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix)
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

En tredjedel af børn med autisme har længere perioder uden skolegang, viser undersøgelse fra Landsforeningen Autisme. Ufrivilligt skolefravær hos børn med autisme skal gribes tidligt, stoppes og der skal hurtigt skabes skolerammer, som barnet faktisk kan være i.

Det sker desværre sjældent og i stedet starter en negativ spiral, hvor vi taber børn med autisme på gulvet, og de kastes ud i mange år uden skolegang. 

De mange år uden skolegang skyldes blandt andet en urimelig lang og uhensigtsmæssig sagsbehandling hos kommunerne.

Der er så mange velfungerende børn med autisme, som blot har brug for de rigtige pædagogiske rammer til at hjælpe dem videre i livet.

Kathe Johansen og Laust Westtoft, hhv. formand, Landsforeningen Autisme og politisk chef, LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

I stedet for fokus på barnet beskyldes forældrene for at være dårlige forældre og tvinges gennem store og langvarige børnefaglige undersøgelser. Først derefter starter udredningen, hvor børnene endelig får en autismediagnose. Selv derefter kan der gå længe, før børnene kan få den rette hjælp. 

Det har store konsekvenser for forældrene og ikke mindst for børnene. Børn med autisme har brug for en specialiseret indsats, og der er brug for at få mere faglig viden om børn med autisme tidligt i visitationsprocessen. 

Visiteres for sent
Hjælpen kommer alt for sent. 

På skole-/dagbehandlingstilbud har man de faglige og specialiserede kompetencer til at hjælpe børn tilbage til skole og ud af mistrivsel. Kun 23 procent af børnene, der får tilbudt skole-/dagbehandlingstilbud, er under 13 år, ifølge LOS - Landsorganisationen for sociale tilbuds rundspørge. 

Stort set ingen børn under ni år får tilbudt undervisning på et skole-/dagbehandlingstilbud. Børnene har på det tidspunkt været ladt alene i årevis uden den rette hjælp, og problemerne er kun vokset større.

Hvis barnet først kommer på et specialiseret skoletilbud, når hun har været uden reel undervisning i tre-fire år, så er det en stor opgave at løfte, hvilket kræver et helt særlig og individuelt tilrettelagt skoleforløb. 

De interne skoler og dagbehandlingstilbud skal ofte starte med at undervise det nyindskrevne barn gennem døren ind til deres værelser for langsomt at kunne få dem tilbage til en skolegang og dermed starte en ny skolehistorie.

Tidlig screening
Skolesystemet i Danmark skal blive bedre til at tilbyde den rigtige specialiserede indsats for børn med autisme tidligt. 

Der bør indføres en tidlig screening af børnene, så det sikres at der ikke går autister rundt og får store nederlag i deres skolegang, når de ikke har fået diagnosen endnu og dermed det rette undervisningstilbud. Der er brug for en kulturændring i kommunerne, hvor der lyttes mere til lærere, pædagoger og forældre, når de fortæller om et barn i mistrivsel. 

Der er ingen forældre, der går til kommunen for at få hjælp, medmindre det faktisk brænder på. Og så skylder vi børnene, at kommunen handler omgående og ikke tilbyder et to-årigt afklaringsforløb.

Derudover bør der stilles krav til kommunernes sagsbehandlingstid, så kommunerne ikke lader stå til i alt for lang tid.

Børnene kan miste chancen for at klare sig godt i skolesammenhænge. Der er så mange velfungerende børn med autisme, som blot har brug for de rigtige pædagogiske rammer til at hjælpe dem videre i livet. Det har de desværre ikke nu, og det kan og skal gøres langt bedre.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion