Debat

Mødrehjælpen: Drop skurkeretorikken om de biologiske forældre i anbringelsesudspil

Børn, der udsættes for omsorgssvigt, skal i nogle tilfælde anbringes uden for hjemmet. Det er et afgørende vigtigt værktøj i den sociale indsats. Men vi hjælper ikke udsatte børn ved at male fjendebilleder af forældrene, skriver Ninna Thomsen.

Regeringen giver udtryk for en firkantet og unuanceret måde at forstå anbragte børns behov på, skriver Ninna Thomsen. (Foto: Thomas Wass Ewaldse/presse)
Regeringen giver udtryk for en firkantet og unuanceret måde at forstå anbragte børns behov på, skriver Ninna Thomsen. (Foto: Thomas Wass Ewaldse/presse)
Ninna Thomsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Forleden skrev Thomas de Oliveira i et debatindlæg i Politiken meget rammende om sin egen anbringelse som barn: "Det er ikke nødvendigvis altid dårligt at have en relation til sine dårlige forældre".

I indlægget viser Oliveira et dilemma, som for udenforstående kan være svært at forstå: Selv om man som barn kan være blevet svigtet af sine forældre, så har langt de fleste børn et stærkt ønske om at bevare relationen dem.

Samlet set er der mange gode elementer i regeringens udspil på anbringelsesområdet, ”Børnene først”. Elementer, der uden tvivl vil kunne forbedre forholdene for anbragte børn og unge. Men Oliveiras vigtige pointe er der ikke blevet givet megen plads til, tværtimod.

Det er ganske enkelt mod bedre vidende, at der i udspillet ikke er større anerkendelse af det behov, mange anbragte børn har for at bevare tilknytningen til sine forældre.

Ninna Thomsen
Direktør i Mødrehjælpen

I udspillet tegner regeringen et skarpt billede af forældre til anbragte børn som nogen, der skal ud af børnenes liv og desuden straffes for de omsorgssvigt, de har udsat deres børn for. Det er en firkantet og unuanceret måde at forstå anbragte børns behov på. 

Ja: Børn, der udsættes for omsorgssvigt, skal i nogle tilfælde anbringes uden for hjemmet. Det er et afgørende vigtigt værktøj i den sociale indsats. Men hjælper vi de udsatte børn ved at male fjendebilleder af forældrene?

Problemet løses kun halvt
Nej, naturligvis ikke. Også i familier, hvor forældreevne, overblik og overskud er forsvundet, er relationen til forældrene afgørende vigtig. 

Vi hører gang på gang anbragte børn sætte ord på dette vigtige forhold: På trods af de fortrædeligheder, børnene udsættes for, er det vigtigt for dem, at forældrene får hjælp. Den alkoholiserede mor er stadig deres mor. Den psykisk syge far er stadig deres far.  

I de igangværende forhandlinger om "Børnene først"-udspillet er det helt afgørende, at der kommer fokus på at sikre en det enkelte anbragte barn mulighed for at bevare og udvikle sin relation til forældrene. 

Udgangspunktet skal altid være barnets eget behov og ønske, og barnet skal altid inddrages i beslutningen. Men det er ganske enkelt mod bedre vidende, at der i udspillet ikke er større anerkendelse af det behov, mange anbragte børn har for at bevare tilknytningen til sine forældre.

Det vil med andre ord ikke lykkes at sikre en tryg barndom for samfundets mest udsatte børn, hvis vi ikke også styrker samarbejdet med det biologiske hjem, og samtidig med anbringelsen sætter ind med hjælp og rådgivning til forældrene både før, under og efter en anbringelse. Hvis det biologiske hjem ikke hjælpes, løser man kun problemet halvt.

Læs også

Ryd op i retorikken
Særligt er det vigtigt at være bevidst om, at selv om straf og sanktioner kan virke rimelige, så er de alt andet end hjælpsomme og konstruktive i den samlede indsats for de udsatte børn. 

Udfordringen, som regeringen bør anerkende og tage på sig at få løst, er at række ud til udsatte familier og få dem til at modtage den hjælp, de har behov for. Forældrene skal mødes med tryghed og en fremstrakt hånd, når livet brænder på. Ikke med en hammer. 

Kun et sted i udspillet er der forslag om en helhedsorienteret indsats, der også involverer familien. Det er forslaget om, at der etableres såkaldte familiehuse i 35 kommuner. Familiehuse er kommunale hjælpestationer for gravide og forældre, der har brug for hjælp og støtte i det tidlige forældreskab. 

Dem har vi i Mødrehjælpen rigtig gode erfaringer med. I en årrække har vi i syv kommuner arbejdet sammen med social- og sundhedsmyndigheder om familiehuse som et tilbud, hvor sårbare familier får forebyggende, tværfaglig hjælp i trygge rammer. Og vi kan se, at det virker, når vi her møder forældrene samlet og med en fremstrakt hånd.

Mit håb er, at der i forhandlingerne med de øvrige partier vil blive ryddet ud i den unødvendige og misforstået skurke-retorik, så der i stedet kan komme fokus på, hvordan vi forebygger svigt og styrker samarbejdet med det biologiske hjem, for barnets skyld.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00