SF vil udvide støtten til forældre under sorgorlov

FORSLAG: SF vil sikre alle forældre på sorgorlov mulighed for rådgivning og støtte undervejs. V og DF ser positivt på forslaget, men sidstnævnte parti opfordrer SF til at kæmpe for at finde finansiering til initiativet på finansloven i stedet.

Forældre på sorgorlov skal i en svær tid ikke efterlades alene med deres sorg, men tilbydes ekstra hjælp og rådgivning undervejs.

Sådan lyder et forslag fra SF, der vil bruge midler fra reserven for satspuljen til at oprette en særlig støtteordning til forældre, der sikrer dem hjælp og rådgivning i sorgperioden.

"Orloven kan ikke stå alene, når man mister et barn. Det er forbundet med voldsomme reaktioner, som kan ramme hele familien. Man ved, at risikoen for kompliceret sorg er markant større ved den her form for tab end ved mange andre tab," siger SF's socialordfører, Trine Torp.

Login