Ønske om fond til forebyggelse af oversvømmelser

STORMFLODSSKADER: Det nuværende forslag til en ny stormflodsordning vil give de ramte boligejere bedre og hurtigere erstatning. Men der er intet fokus på forebyggelse. For galt, mener både Socialdemokraterne og Danske Anlægsentreprenører.
Billeder som disse kan undgås, hvis der bliver fokuseret mere på forebyggelse. Derfor foreslår Danske Anlægsentreprenører en forebyggelsesfond til finansiering af eksempelvis diger og afvandingsanlæg.
Billeder som disse kan undgås, hvis der bliver fokuseret mere på forebyggelse. Derfor foreslår Danske Anlægsentreprenører en forebyggelsesfond til finansiering af eksempelvis diger og afvandingsanlæg.Foto: Colourbox.com
Jørgen Skadhede

Jeg er ikke sikker på, at alle boligejere, der bor inde midt i landet, vil betale 100 kroner ekstra eller mere om året i forsikring, fordi nogle gerne vil bo helt ude ved kysten.

Jacob Jensen (V)
Erhvervsordfører
Fakta
Ny stormflodsordning:

Mange ofre for den seneste store stormflod i november 2006 måtte vente over halvandet år på at få erstatning.

Den nye ordning flytter sagsbehandlingen fra Stormflodsrådet ud til de enkelte forsikringsselskaber.

Hver husstands bidrag til ordningen stiger fra 20 til 30 kr. årligt gennem en præmie i alle brandforsikringspolicer.

Det giver et samlet årligt bidrag på 120 millioner kr.

Ingen midler fra de øgede afgifter bliver brugt på forebyggelse.

Klimaændringerne betyder flere oversvømmelser med store skader til følge for boligejerne i de udsatte områder. Derfor bør der oprettes en fond til forebyggelse af oversvømmelser.

Det foreslår Danske Anlægsentreprenører i et høringsvar til lovforslaget om en ny stormflodsordning. Her er det lagt op til, at ofrene for stormflod skal sikres bedre og hurtigere erstatning gennem højere forsikringspræmier til alle boligejere.

Men forebyggelsesindsatsen bliver ikke styrket, som forslaget ser ud nu.

Behov for fremsyn
"Vi er nødt til at se længere frem og ikke kun fokusere på, hvad der skal ske, når skaden er sket. Den slags skader, der her er tale om, vil som oftest kun kunne forebygges ved en fælles indsats. Og jo længere man venter, jo større bliver behovet," siger Niels Nielsen, branchedirektør i Danske Anlægsentreprenører.

Altinget logoBy og Bolig
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget by og bolig kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00