Afgørelse af klagesager i huslejenævn varierer med 220 dage

VENTETID: Sagsbehandlingstiden i kommunernes huslejenævn varierer med alt fra 37 til 257 dage. Problemet ligger i den kommunale prioritering, fastslår ekspert.

Der er stor forskel på, hvor lang tid lejere må vente svar på sager indbragt i kommunerne huslejenævn.

Sagsbehandlingstid varierer nemlig fra 37 til 257 dage afhængig af, hvilken kommune man bor i, viser tal fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen over perioden 2016-2018.

"Huslejenævnene har en vigtig funktion som tvistløsningsorgan, da det giver lejerne en billig og let tilgængelig mulighed for at få løst en tvist med en udlejer omkring den ofte meget komplicerede lejelovgivning," siger Jakob Juul-Sandberg, ekstern lektor i lejeret, ph.d. og formand for huslejenævnet i Randers.

Huslejenævnene er kommet på forhandlingsbordet i forbindelse med de aktuelle forhandlinger om boligreguleringslovens § 5.2 – den såkaldte Blackstone-paragraf – som har presset huslejepriserne i vejret. Blandt andre udenlandske investorer har benyttet finten ved at istandsætte lejligheder for derefter at hæve huslejen urimelig meget.

Her har huslejenævnene spillet en central rolle for den enkelte lejer.

"Regeringen har hele tiden set en styrkelse af huslejenævnene som et vigtigt element i kampen mod kortsigtede spekulanter på udlejningsmarkedet," siger boligminister Kaare Dybvad Bek (S) i et skriftligt svar til Altinget.

V: Der skal fastsættes en frist
Boligministeren har flere gange nævnt, at han vil "styrke huslejenævnene" og DF meldte i mandags ud, at man bør sidestille nævnene med domstolene.

"Det handler om at beskytte lejerne. Der er for stor forskel og lang ventetid i nogle kommuner. Det er en del af den kommunale udligning at prioritere huslejenævnene, og nogle steder har man ikke prioriteret det nok," siger Heidi Bank, boligordfører for Venstre.

Ud over en fastsat frist for behandlingstid foreslår Heidi Bank, at en hel opgang i en ejendom ejet af samme udlejer får besked, så snart der er truffet en afgørelse for en af lejlighederne. Det er særligt relevant i forbindelse med § 5.2, da huslejestigningerne ofte rammer hele opgangen.

Hvis huslejenævnene pålægges at tage flere sager ind, bliver behandlingstiden jo endnu længere?

"Det er derfor man fra kommunal side skal sætte flere midler af til huslejenævnene. Det har jo også en præventiv effekt, hvis man som udlejer kan se, at der bliver truffet afgørelser hurtigt, og det kan få betydning for flere lejemål i ens ejendom," siger Heidi Bank.

"Jeg er glad for, at også andre partier i forhandlingerne om boligreguleringsloven deler dette synspunkt (at styrke nævnene, red.). Jeg lytter for øjeblikket til partiernes forskellige forslag, når det gælder en styrkelse af lejernes vilkår, og ser frem til de videre forhandlinger. For regeringen er det helt afgørende, at vi effektivt kan hjælpe de lejere, der er oppe imod skruppelløse udlejere", siger boligminister Kaare Dybvad Bek.

Fem gange så lang ventetid i hovedstaden
København er en af de kommuner, der har en lang ventetid. Gennemsnittet ligger på 256 dage, hvilket er fem gange så lang tid som i Aarhus.

"Der sket en ændring af de sager, der indbringes. Der er kommet en større mængde af komplicerede sager," siger Anette Lund Hansen, der er kontorchef for Københavns Huslejenævn, i et skriftligt svar til Altinget.

Tallene viser, at halvdelen af de godt 1.600 sager i Københavns huslejenævn i 2019 var af "kompliceret karakter".

Selvom faktorer som komplicerede sager kan forlænge behandlingstiden, er det dog i sidste ende de kommunale politikerne, pilen peger på, slår Jakob Juul-Sandberg fast.

"Sagsbehandlingstiden er steget de senere i år, uden at de økonomiske midler er fulgt med. Der blev ikke afsat penge til området i budgetaftalen, men jeg bakker jeg op om at tilføre flere midler til huslejenævnene, som Socialdemokratiet på Rådhuset foreslog på Borgerrepræsentationens møde i december sidste år," siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde, som Københavns huslejenævn hører under.

I Aarhus er målet 45 dage
I Aarhus har man et mål om en maksimal sagsbehandlingstid på 45 dage. Et mål, som nævnet aktuelt har nået, siger Finn Bruun Ravnsbæk, der er chef for Backoffice under Borgerservice:

"Vi har haft et stort ledelsesmæssigt fokus på feltet og sørger altid for, at sekretariatet har sagerne godt forberedt for formanden. At nedbringe sagsbunken handler også om et 'engangs-ryk', der skal tages."

Nedbringelsen af sagsbehandlingstiden har været så effektiv, at kommunen nu laver sagsbehandlinger for en række andre kommuner, herunder Haderslev, Syd- og Norddjurs.

"Ved at få sager fra andre kommuner får vi udnyttet vores kapacitet og kan have mere personale ansat," siger Finn Bruun Ravnsbæk.

Artiklen er opdateret med kommentarer fra boligminister Kaare Dybvad Bek klokken den 15. januar 10:10

Forrige artikel KORT: Se ventetiden ved huslejenævnet i din kommune KORT: Se ventetiden ved huslejenævnet i din kommune Næste artikel Realdania By & Byg bortviser medarbejder mistænkt for bedrageri Realdania By & Byg bortviser medarbejder mistænkt for bedrageri