Alternativet: Fremtiden er bæredygtig

DEBAT: Der er brug for flere tiltag, der støtter op om en bæredygtig omstilling. Det skal være nemt at træffe grønne beslutninger, skriver Alternativets boligordfører, Roger Matthisen.

Af Roger Matthisen (ALT)
Boligordfører

For Alternativet er en seriøs, bæredygtig omstilling af samfundet helt central. Den underbygger dermed al vores politik – og det gælder i høj grad også vores boligpolitik. Faktum er nemlig, at vores boliger ikke kun er vores hjem, men også spiller en væsentlig faktor for vores ressourceforbrug. Og brugte alle lige så mange ressourcer som den gennemsnitlige dansker, så skulle vi bruge fire jordkloder.

Idet vi kun har én, så skal alle muligheder afsøges for at begrænse vores ressourceforbrug. Ikke fordi vi derved redder verden, men fordi vi viser vejen frem og finder de gode løsninger, som hele verden er afhængig af.

Og heldigvis er der – også når det kommer til boligerne – allerede masser af gode eksempler. Fx har Sønderborg Kommune indgået et samarbejde med en nærmest berømt energikonsulent ved navn Charlie Lemtorp. Charlie Lemtorp rådgiver kommunens borgere i, hvordan de energieffektiviserer og sparer.

Som personlig energikonsulent har Charlie gennemført mere end 1.150 energivejledninger til private husejere, og i 2015 har Sønderborg rundet energibesparelser for 100 millioner kroner. Charlie fremhæves endda som den direkte årsag til, at finanskrisen ikke gik lige så hårdt ud over håndværkerne i Sønderborg som i resten af landet.

Lod resten af landets kommuner sig inspirere af Sønderborg kommune, så kunne boligejerne ifølge Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) spare op mod 13 milliarder kroner - og to millioner ton CO2. Hvert år.

Pas på den unikke danske natur
Det er helt fantastisk at tænke på, og det skal vi politisk støtte op om. Det har vi allerede gjort, idet Alternativet og SF sammen med regeringen og støttepartierne har vedtaget den grønne boligjob-ordning, der giver fradrag fra energirenoveringer. Det er den slags initiativer og tiltag, som Danmark har brug for. Vi skal gøre det nemt at træffe de grønne beslutninger.

Det gælder ikke kun, når det kommer til boligernes energiforbrug og dermed CO2-udslip. Det gælder også, når det kommer til naturen. Ifølge Center for Landdistriktsforskning (CFL) er der især tre årsager til, at nogle lokalområder overlever frem for andre: Boligkvaliteten, naturskønne omgivelser samt et godt fællesskab. Det betyder, at vi selvfølgelig skal passe ordentligt på den unikke danske natur.

Det er ikke nogen tilfældighed, at vores nationalsang primært omhandler vor tætte tilknytning til naturen og således lovpriser brede bøge, salten østerstrand, bakke, dal, løvet så grønt samt bølgen blå. Derfor er jeg også så glad for, at Altinget for nylig kunne berette, at et markant flertal af danskerne er imod, at de ubrudte, danske kyststrækninger omdannes til industri- og bebygningszoner. I Alternativet mener vi, at Danmarks karakteristiske vilde og smukke natur skal bevares og udbygges – ikke spærres inde mellem industrilandbrug, erhvervsbygninger og megahoteller.

Øg sammenhængskraften mellem by og land
Og så til det sidste forhold, CFL fremhæver: At det sociale fællesskab er både dynamisk og mangfoldigt. Og det er faktisk især det forhold, jeg sammen med Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, er taget på turné rundt i Danmark for at belyse. Hvad er der af gode erfaringer med at øge sammenhængskraften mellem by og land og dermed i hele Danmark. Hvad er der af entreprenante, innovative løsninger, der skaber levedygtige, engagerede lokalområder, som blomstrer?

Turen er ikke færdig, men vi har allerede fået et godt indblik i de mange løsninger, der virker. Det gælder fx andelsbevægelsen 2.0, hvor lokalsamfund går sammen om i fællesskab at eje fx vindmølle, boliger, købmand, skole og kulturhuset. Det er sådanne tiltag, der skaber et socialt bæredygtigt og sammenhængende Danmark. Og den skal hjælpes på vej med løsninger og politik skabt i samarbejde med dem, det handler om.

Forrige artikel Dansk Byggeri: En boligpolitik for hele Danmark Dansk Byggeri: En boligpolitik for hele Danmark Næste artikel DF: Lad de studerende bo i containerboliger DF: Lad de studerende bo i containerboliger