Debat

Arkitema: Grøn omstilling er også en arkitektonisk disciplin

Landskabsarkitekturen og arkitekturen kan give bud på, hvordan vi realiserer den grønne omstilling. Konceptdesign og visualiseringer kan skabe et konkret grundlag for dialog i det lokale klimademokrati, der har brug for at blive styrket, skriver Susanne Grunkin.

En visualisering er et konkret billede, der kan fremme en fælles forståelse for alle parter i en borger- og interessentinddragelse, skriver Susanne Grunkin.
En visualisering er et konkret billede, der kan fremme en fælles forståelse for alle parter i en borger- og interessentinddragelse, skriver Susanne Grunkin.Foto: Jan Woitas/AP/Ritzau Scanpix
Susanne Renée Grunkin
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Enorme energiparker i en størrelse vi slet ikke er vant til i det danske landskab, nye Power-to-X anlæg og højspændingsanlæg, mange borgere endnu ikke en gang rigtigt kender til, vil i de kommende år blive til virkelighed.

Temadebat

Hvordan kommer der fart på opsætningen af VE på land?
9. oktober præsenterede regeringen sit udspil, der skal firedoble produktionen af grøn strøm på land frem mod 2030. Udspilet rummer en række forslag til, hvordan tempoet på opsætningen accelereres. 

Men er forslagene de rigtige, eller overser udspillet bedre løsninger?

Læs mere om debatten og se panelet af aktører her.

Om temadebatter:
I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Ønsker man at deltage i debatten, kan der skrives til debatredaktør Jeppe Højberg Sørensen.

I hvert fald hvis vi skal realisere regeringens udspil til klimahandling fra 9. oktober 2023.

Behovet for strøm stiger voldsomt og både klimaforandringer og energiuafhængighed er vigtige argumenter.

”Det kræver vindmøller og solceller på land - og mange flere af dem, for det er den hurtigste og billigste vej til et mere grønt og sikkert Danmark,” er konklusionen. Det handler om at rydde sten af vejen og sætte farten op.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) vil lette procedurerne for tilladelser, give VE-bonus til naboer til de vedvarende energianlæg samt midler til aktiviteter i de berørte lokalsamfund.

Borgermodstand

Det danske landskab har altid været under forandring.

Tænk bare, hvordan markerne gennem de seneste 50 år har forandret sig fra en mosaik af mindre lodder til at blive efterhånden ganske store sammenlagte marker, der enkelte steder nu har rundet 100 hektar.

Borgermodstand har flere steder medført kritisk tab af både tid og penge, for det er et reelt problem at skulle slutte op om noget ukendt.

Susanne Grunkin

At en ’tønde land’ er en målestok, der ikke længere anvendes i praksis, siger lidt om udviklingen. Men nu står vi over for en langt hurtigere forandring af landskabet, i forbindelse med de nye energiparker på land.

Borgermodstand har flere steder medført kritisk tab af både tid og penge, for det er et reelt problem at skulle slutte op om noget ukendt - noget, der endnu ikke findes nogle gode eksempler at se på andre steder i landet.

Det ville ellers kunne skabe forståelse, betrygge og måske endda inspirere.

For at opnå tilslutning, er det en hjælp at have noget konkret at forholde sig til. Den erfaring har arkitekter og landskabsarkitekter længe gjort brug af i byudviklingen.

Visualisering af en visionen 

Som noget nyt tilbød Energinet sammen med Bornholms Regionskommune borgerinddragelse.

Her indgik visualiseringer og konceptdesign i processen i forbindelse med et storskala omformeranlæg på land i forbindelse med en havvindmøllepark, der er planlagt til at ligge ud for Bornholms kyst.

Her blev borgerne inviteret ind i en involveringsproces med workshops, der blandt andet byggede på ekspertviden fra arkitekter og landskabsarkitekter samt dialog på baggrund af først indledende analyser og sidenhen visualiseringer af konceptdesign.

Effekten blev, at stemningen gennem processen vendte bekymring og skepsis til nysgerrighed og større åbenhed hos mange af borgerne.

Susanne Grunkin

Effekten blev, at stemningen gennem processen vendte bekymring og skepsis til nysgerrighed og større åbenhed hos mange af borgerne.

Visualiseringer af hele tre forskellige koncepter var direkte affødt af borgernes mange input, der helt overordnet pegede i tre mulige retninger. Borgerne kunne nu se visionen for sig.

I eksemplet fra Bornholm kunne visualiseringerne hjælpe med at vise, hvordan et storskala teknisk anlæg, med en arkitektonisk bearbejdning, kunne blive et pejlemærke for området.

Det var også muligt at afprøve effekten af, at facaden blev mørkere eller lysere.

Et konceptdesign med efterfølgende visualisering af et rekreativt landskab med stier, som blev foreslået under borgerinddragelsen, kunne også give et fælles billede af de nye værdier, der bliver mulige i samspil med anlægget.

En visualisering kan tilmed vise en realistisk udvikling af, hvordan landskabelig afskærmning med terræn og beplantning kan forbedre udsigten fra de omgivende veje og bebyggelser for eksempel efter 5, 10 og 20 år.

Ord gør det ikke alene

Energistyrelsen administrerer fire ordninger, som har til hensigt at fremme lokalbefolkningens accept af, og engagement i, udbygningen med vindmøller og solceller.

En af dem er ’Grøn Pulje’ til støtte af projekter ansøgt af nære naboer til vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Her tjener konceptdesign og visualisering værdifulde formål.

Ord gør det ikke alene. Vi skal kunne se det samme billede for os og være med til at påvirke det. 

Susanne Grunkin

Vi kan gennem visualiseringer vise, hvordan midler fra Grøn Pulje kan blive omsat til konkrete tiltag, der er efterspurgt og som passer til lokale behov.

Hvordan stier og udsigtstårne samt byparker og skovrejsning kan blive integreret, kan skabe merværdi og bidrage i tilpasningen af VE-anlæg til landskab og lokalmiljø.  

En visualisering er et konkret billede, der kan fremme en fælles forståelse for alle parter i en borger- og interessentinddragelse. Ord gør det ikke alene. Vi skal kunne se det samme billede for os og være med til at påvirke det.

Grøn omstilling er også en arkitektonisk disciplin både til at udvikle den fælles vision, til at vise hvordan det passer bedre ind i landskab og lokalmiljø og til at bane vejen for forståelse, så omstillingen ikke mister momentum.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Susanne Renée Grunkin

Fhv. formand, Danske Landskabsarkitekter, medlem af styregruppen for Green Cities DK, landskabsarkitekt MDL, Senior kreativ leder og kompetenceleder for bæredygtighed, Arkitema.
Landskabsarkitekt (Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, 1998)

0:000:00