Debat

BL: Der ligger et kæmpe energipotentiale på tagene af de almene boliger

Både klima- og ældrepolitikken hænger tæt sammen med boligpolitikken. Vi opfordrer boligministeren til at sætte fuldt fokus på seniorboliger og solceller på almene boliger, skriver Solveig Råberg Tingey.

Hvis der lægges solceller på 25 procent af Danmarks almene boliger, vil det ifølge BL forøge hele Danmarks solenergi med 39 procent.
Hvis der lægges solceller på 25 procent af Danmarks almene boliger, vil det ifølge BL forøge hele Danmarks solenergi med 39 procent.Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix
Solveig Råberg Tingey
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der skal være valg om senest et år. Og vi har lige fået en ny boligminister, og derfor spørger Altinget så om, hvad der er det vigtigste, som Christian Rabjerg Madsen skal nå inden valget.

Nu ved vi jo ikke, hvornår valget kommer, og i boligpolitik går det sjældent hurtigt med løsningen af de vigtigste, langsigtede udfordringer. Med dette in mente kan jeg sige, at jeg helt klart har to emner, der har akut behov for, at vi tænker de almene boliger ind som en del af løsningen på nogle kæmpe samfundsudfordringer.

Det drejer sig om solceller og seniorer. 

Temadebat

Hvad skal den nye minister nå før valget?

2. maj 2022 kom der en ny boligsherif til byen, da Christian Rabjerg Madsen (S) tiltrådte sin første ministerpost.

Men da der på nuværende tidspunkt er maksimalt et år til næste folketingsvalg, skal den nye boligminister ud i en prioriteringsøvelse.

Altinget By og Bolig har benyttet anledningen og spurgt aktører på boligområdet, hvad der bør stå øverst på boligministerens liste over ting, han skal nå før næste valg.

Hvis du har lyst til at bidrage til debatten, er du velkommen til at sende et debatindlæg til debatredaktør Marie Schønning Jensen på [email protected].

Solenergi fra almene tage

Solcellerne først. De almene boliger i Danmark udgør en femtedel af den samlede boligmasse. I boligerne bor et bredt udvalg af befolkningen, og de vil meget gerne medvirke til at løse klimaudfordringen – og meget gerne på en måde, som også giver mening lokalt og socialt.

Tænk for eksempel på det energipotentiale, der ligger på tagene af de almene boliger. Det har vi gjort, og det har vi regnet på.

De almene boliger i Danmark har tagarealer på cirka 2.000 hektar. Det svarer til 20 kvadratkilometer!

Benyttes bare 25 procent af dette areal til solceller, vil de almene tage kunne bidrage med en kapacitet på ca. 0,5 gigawatt fra vedvarende solenergi. Det svarer til en stigning på 39 procent i forhold til hele Danmarks solenergi pr. maj 2021.

Solenergien fra almene tage vil kunne levere nok grøn strøm til beboerne i de almene boliger, at det vil spare næsten 80.000 ton CO2-udledninger.

Det er et substantielt bidrag til klimaomstillingen fra den almene boligsektor, ligesom det vil være med til at give almene beboere en større sikkerhed i forhold til at kunne klare energiregningerne i en urolig tid.

Teknisk kan det gøres. Dét, som vi opfordrer den nye boligminister til, er sammen med sine ministerkolleger at få indstillet afregnings- og takstsystemet, så det ikke – som det desværre er tilfældet i dag - står i vejen for denne indlysende løsning på, hvordan de almene boliger i stor skala kan bidrage til klimaomstillingen.

Behov for boliger til ældre

Så er der seniorerne. Også her rummer de almene boliger en del af løsningen på en problemstilling, der på samme måde som klimaudfordringen trænger sig på lige om hjørnet.

Med en eksplosivt voksende gruppe af ældre skal der på en lang række områder tænkes radikalt anderledes. Allerede i 2030 vil hver fjerde dansker være fyldt 65 år, og der vil være 160.000 flere 80+-årige, end der er i dag.

Det er de store årgange, som nu er på vej ind i seniortilværelsen, og sammen med en stigende levealder og flere gode, aktive leveår, fører det til en markant stigning i antallet af borgere i de ældste aldersgrupper.

Udfordringen med passende boliger til de eksplosivt mange nye seniorer presser sig så meget på, at arbejdet med at skabe de lovgivningsmæssige rammer for løsningerne ikke kan vente

Solveig Råberg Tingey
Viceadministrerende direktør, BL

I BL har vi igennem det sidste år udarbejdet rapporter, hvor vi belyser den demografiske udvikling fordelt på geografiske forskelle og flyttemønstre. Vi har også – blandt andet i samarbejde med Faglige Seniorer – interesseret os for de nuværende og kommende seniores behov og ønsker til den bolig, de får brug for i deres formentlig lange og forhåbentligt gode seniorliv.

I gruppen af kommende seniorer og ældre er der en del uden de store økonomiske muligheder, men der er også en stor gruppe med solide arbejdsmarkedspensioner. Vi skal være i stand til at imødekomme efterspørgslen på egnede boliger fra begge grupper.

Emnet og alle konklusioner er for omfattende til at blive udbredt i ét debatindlæg i Altinget. Men når vi skal svare på spørgsmålet om, ”hvor skal alle disse seniorer og ældre bo?”, så er svaret ikke, at vi skal plastre landskabet til med nye ældreboliger.

Det kan vi ikke nå. Det er ikke klogt hverken for økonomien eller CO2-udledningen. Og det er slet ikke ønsket blandt de kommende seniorer.

Men vi skal tænke løsninger ind i nybyggeriet og – ikke mindst – i de omfattende renoveringer, der ruller ind over almene boliger de kommende år.

Fuldt fokus fra ministeren

Løsningerne ligger i høj grad i den eksisterende bygningsmasse. Vi skal gøre flere boliger tilgængelige, så de også fungerer som hjem og bolig, hvis der bliver behov for rollator, kørestol eller for den sags skyld plads til hjemmepleje.

Vi skal skabe fællesskabsorienterede boformer med rum til socialt samvær, så et stigende samfundsproblem med ensomhed og isolation mindskes. Vi skal tænke i nye løsninger for udbud af hjemmepleje i vores boligområder, så velfærden kan bevares.

Udfordringen med passende boliger til de eksplosivt mange nye seniorer presser sig så meget på, at arbejdet med at skabe de lovgivningsmæssige rammer for løsningerne ikke kan vente.

Derfor er ønsket til Christian Rabjerg Madsen, at der sættes fuld fokus på seniorboliger, og der bliver lagt en klar strategi med fokus på kloge renoveringer og seniorhelhedsplaner.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Solveig Råberg Tingey

Viceadministrerende direktør, BL - Danmarks Almene Boliger
Cand.oecon (Syddansk Uni. 2013)

Christian Rabjerg Madsen

MF (S), politisk ordfører, fhv. indenrigs- og boligminister
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2012)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024