Debat

BL: Lovgivningen spænder stadig ben for at hjælpe ukrainske flygtninge i boliger

Politikerne bliver nødt til at kigge på lovgivningen, hvis kommuner og almene boligorganisationer skal samarbejde om at løfte opgaven med at huse ukrainske kvinder og børn, skriver BL-direktør Bent Madsen.

På det lovgivningsmæssige niveau har man i en række særlove justeret på lovgrundlaget, men der er fortsat en række udfordringer, som man bør rydde af vejen, skriver BL.
På det lovgivningsmæssige niveau har man i en række særlove justeret på lovgrundlaget, men der er fortsat en række udfordringer, som man bør rydde af vejen, skriver BL.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Bent Madsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Over 25.000 ukrainere har søgt om flygtningestatus efter særloven, og over 11.000 har allerede fået opholdstilladelse. Skønnene, over hvor mange der måske kommer til Danmark som følge af krigen, veksler mellem 50.000 og 100.000 mennesker, og det er primært kvinder med børn.

Heldigvis er der uhørt bred politisk enighed om, at vi skal hjælpe disse mennesker på flugt. Enigheden findes både hos det officielle Danmark på Christiansborg og i befolkningen, som gør en kæmpe frivillig indsats i det praktiske humanitære arbejde.

Det er en af de situationer, hvor nødvendigheden er indlysende og ikke til diskussion. Det gælder i høj grad også for de almene boligorganisationer, hvor det ligger i DNA’et, at i situationer som denne så er Danmarks almene boliger en væsentlig del af løsningen på den udfordring, vi som samfund står overfor.

Fakta

Hvordan indkvarterer vi 100.000 flygtninge?
Godt 23.000 ukrainske flygtninge har siden midten af marts søgt om opholdstilladelse efter særloven, og regeringen forbereder sig på at modtage op mod 100.000 flygtninge i alt.

Men hvor skal de indkvarteres? 

Det er kernen i en ny temadebat på Altinget By og Bolig, hvor politikere, forskere og organisationer vil debattere spørgsmålene:

Hvordan finder vi plads til 100.000 ukrainere? Hvordan skal flygtningene fordeles, og hvordan skal de indkvarteres? Hvem skal betale, og hvor meget må det koste? Og er der noget, der står i vejen for de bedste løsninger?

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Så snart man kunne forudse, at der ville komme ukrainske flygtninge til Danmark, lavede vi i BL en kortlægning af, hvor i landet der stod almene boliger tomme og umiddelbart anvendelige til at huse mennesker på flugt.

Tidligt i marts sendte vi en liste med boligområder fordelt over det meste af landet, hvor der i alt var 1.700 til 1.800 boliger, der stod umiddelbart til rådighed. En del af disse boliger er i dag taget i brug.

På det lovgivningsmæssige niveau har man i en række særlove justeret på lovgrundlaget, men der er fortsat en række udfordringer, som man bør rydde af vejen. 

Den økonomiske støtte er for lille
Langt de fleste ukrainere, som er kommet til Danmark, er kvinder eller mødre med børn. De ukrainske mænd i alle aldre er som bekendt soldater i hjemlandet og beskæftiget med at forsvare landet imod den russiske invasion.

De voksne ukrainske kvinder i Danmark er altså gift med mænd, der af indlysende årsager ikke er hos dem og kan forsørge dem. Alligevel er de efter dansk lovgivning ikke eneforsørgere. De er jo gift.

Vi er helt klar over, at myndighederne står overfor en massiv opgave også i forhold til at se på forskellige regelsæt

Bent Madsen
Administrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger

Det betyder, at de maksimalt kan modtage 8.716 kroner månedligt (før skat) til at forsørge dem selv og deres børn. Det betyder, at det kan blive meget vanskeligt både at betale huslejen og de øvrige udgifter. Men kommunerne må ikke bare give et ekstra tilskud, så familiernes økonomi kan hænge sammen. Og vi kan heller ikke ændre på huslejen.

Flere steder vælges utraditionelle løsninger, hvor en kommune lejer boligerne af boligselskabet, hvorefter kommunen udlejer til en lavere leje til den ukrainske flygtningefamilie. I princippet er det en enkel og god løsning, men man er dog i lidt af en gråzone. Her kunne det være en fordel med en formalisering med særregler, så der skabes klarhed.

Reglerne spiller imod hinanden
Med særlovene er det desuden blevet muligt også at huse ukrainske flygtninge i udsatte boligområder. Muligheden er der, hvis man lokalt måtte ønske det, fordi man ikke kan finde andre muligheder for at huse ukrainerne.

Det er godt med denne ekstra mulighed, men muligheden forvaltes dog med varsomhed flere steder. Både boligorganisation og kommune frygter nemlig, at et boligområde kommer til at slå ud på flere af de kriterier, som listerne beregnes ud fra.

Læs også

Det er ikke rimeligt, og det kan være direkte kontraproduktivt i forhold til at løse de massive udfordringer, som vi har med at huse de ukrainske familier. Det kunne måske løses med en simpel dispensation.

Vi er helt klar over, at myndighederne står overfor en massiv opgave også i forhold til at se på forskellige regelsæt, og hvordan de spiller sammen og nogle gange utilsigtet spiller imod hinanden.

Derfor er det også vigtigt, at vi hele tiden hjælper hinanden med at identificere uhensigtsmæssige barrierer og mulige veje til enkle og smidige løsninger. Det er helt nødvendigt, når vi som samfund står overfor en så stor opgave.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bent Madsen

Adm. direktør, BL - Danmarks Almene Boliger
cand.polit. (Københavns Uni. 1990)

0:000:00