Blandet modtagelse af Dansk Energi-udmelding

REAKTIONER: Bygge- og installatørbranchen ser Dansk Energis melding om at træde ud af Energispareordningen som en kærkommen lejlighed til at få kastet ordningen op i luften. De Frie Energiselskaber mener omvendt, at udmeldingen klinger hult.

Dansk Energis melding om, at de vil ud af energispareordningen, mødes både med ros og skepsis hos andre aktører.

Hos Dansk Byggeri er man helt på linje med energibrancheorganisationen: Den energispareindsats, som energiselskaberne varetager i dag, skal omlægges fuldstændigt.

”Vi mener, at energispareindsatsen skal lægges ud til en uafhængig aktør – for eksempel en myndighed som Energistyrelsen. Og så skal ordningen samtidig laves helt om,” siger Camilla Damsø Pedersen, chefkonsulent i Dansk Byggeri.

Login