Debat

Boligkontoret Danmark: Regeringen og KL's hjemløseaftale sætter mursten før mennesker

Hvis hjemløse skal bo og trives i almene boligområder, kræver det mere end bare fire vægge. Derfor bør der afsættes flere penge til boligsociale indsatser i den kommende tiårsplan for psykiatrien, skriver Klaus Bentzen og Lars Lehmann.

I den almene boligsektor har vi stor erfaring med den lokalt forankrede indsats over for udsatte borgere, og det ligger i vores DNA at bidrage til at løfte denne samfundsmæssige opgave, skriver Klaus Bentzen og Lars Lehmann.
I den almene boligsektor har vi stor erfaring med den lokalt forankrede indsats over for udsatte borgere, og det ligger i vores DNA at bidrage til at løfte denne samfundsmæssige opgave, skriver Klaus Bentzen og Lars Lehmann. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
Klaus Bentzen
Lars Lehmann
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Lad os slå en ting fast: Det er positivt, at regeringen og KL har indgået en aftale, hvor kommunerne i højere grad forpligter sig til at indgå aftaler med de almene boligselskaber for at sikre, at hjemløse og socialt udsatte kan komme tilbage i egen bolig.

Det er der både gode takter og tanker i.

Men hvis visionerne om, at netop denne gruppe af medborgere skal bo og trives i almene boligområder, kræver det ikke kun fire vægge og adgang til køkken. 

Har man overlevet på gaden, kræver det tilvænning og ofte professionelle boligsociale indsatser med for eksempel mentorordninger for at kunne indgå i et godt naboskab med fælles hensyn og ansvar.

Mange vil skulle have hjælp til at vænne sig til nye normer, når naboerne er ganske almindelige børnefamilier med faste sengetider, og hvad der ellers hører til en almindelig hverdag.

Parterne i de politiske forhandlinger om en tiårsplan for psykiatrien bør tænke i konkrete ressourcer til indslusning i egen bolig og bostøtte til dem, der har behov for at kunne falde til i egen bolig.

Klaus Bentzen og Lars Lehmann, hhv. formand og adm. direktør, Boligkontoret Danmark

Mursten før mennesker

I den almene boligsektor har vi både alene og i samarbejde med sociale organisationer stor erfaring med den lokalt forankrede indsats over for udsatte borgere, og det ligger i vores DNA at bidrage til at løfte denne samfundsmæssige opgave. Både til gavn for den udsatte borger, men også til gavn for de mange naboer.

I Boligkontoret Danmark sidder vores boligsociale rådgivere dagligt med sager, hvor udsatte borgere har svært ved at bo selv og for eksempel horder mad, der går i forrådnelse.

Hvis sådanne episoder skal forebygges, koster det penge – midler, der ikke får den store opmærksomhed i den aftale, regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået, hvor fokus ligger på de konkrete boliger. Mursten før mennesker, fristes man til at sige.

Kræver boligsocial indsats

Hvis indsatsen skal lykkes, er det derfor afgørende, at parterne i de igangværende politiske forhandlinger om en tiårsplan for psykiatrien medtænker konkrete ressourcer til både indslusning i egen bolig og bostøtte til dem, der har behov for at kunne falde til i egen bolig.

Vi har blandt andet gode erfaringer med netop denne type boligsocialt arbejde i en af de boligafdelinger med ungdomsboliger, vi administrerer i Furesø Kommune. Her har vi et Startboligprojekt, som er finansieret af satspuljemidler med en ungerådgiver tilknyttet, som samarbejder tæt sammen med den kommunale ungerådgivning.

Og videre på den politiske scene, hvor der i regeringens finanslovsudspil nok er fokus på psykiatrien. Bekymringen er, om den del af psykiatrien, der omhandler den boligsociale indsats, også prioriteres og tilføres midler. Det er nødvendigt, hvis de positive tanker om flere hjemløse og udsatte i egen bolig skal være realiserbart.

Her i Boligkontoret Danmark bidrager vi gerne til dialog om denne afgørende indsats.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Klaus Bentzen

Formand, Boligkontoret Danmark

Lars Lehmann

Adm. direktør, Boligkontoret Danmark, tiltrædende bestyrelsesmedlem, Danmarks Almene Boliger
boligøkonomi