Boligudgifter presser flere danske budgetter

HUSHOLDNINGSBUDGET: Andelen af danskerne, der bruger mere end 40 procent af deres disponible indkomst på boligudgifter, stiger, og det fører til endnu færre billige boliger i byerne. Udviklingen bekymrer.

Boligudgifterne er en tung post i de danske budgetter. 

På trods af historisk lave renter bruger flere og flere danskere en stor andel af deres indkomst på udgifter til bolig. Tendensen er særligt markant i byerne, hvor boligmarkedet er presset af en tiltagende mangel på billige boliger.

Hver fjerde byboende dansker bruger i dag mere end 40 procent af sin indkomst på boligudgifter. Dermed er der tale om en stigning på godt otte procentpoint fra 2005, hvor det drejede sig om 17,4 procent, og under finanskrisen var andelen endda endnu større.

Login