Byggebranchen vil presse Ole Birk til at genoverveje nordisk samarbejde

INTERNATIONALT: Alle nordiske lande på nær Danmark har indledt et samarbejde om at harmonisere bygningsreglementer for at forenkle godkendelsesprocedurer i forbindelse med produktion af byggematerialer. Dansk Byggeri undrer sig over Danmarks manglende deltagelse.

Byggebranchen kæmper dagligt med en pærevælling af særregler og fodnoter, når byggematerialer skal fremstilles og krydse landegrænser i Europa, så de passer til de enkelte markeder.

Det er baggrunden for, at Sverige, Norge, Island og Finland i juni måned i regi af Nordisk Råd indledte et samarbejde om mere enkle byggeregler.

Men Danmark har som eneste nordiske land valgt at stå uden for samarbejdet. Ifølge transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) skyldes det, at man ønsker at harmonisere byggereglerne med EU, da han mener, det er en forudsætning for et velfungerende indre marked.

Login