Erhvervsliv foreslår markant strammere klimakrav til byggeriet. Partier er positive

Over 320 virksomheder og organisationer i byggebranchen vil have grænsen for CO2-udledning for byggeri ned på det halve af i dag. Det skriver de til politikerne forud for forhandlingerne om nyt bygningsreglement. K kan ikke se noget til hinder for at levere på opfordringen.

I fremtiden kan materialer som træ, træfiber og halm meget vel komme til at fylde mere i nybyggeri, hvis strengere krav til CO2-udledning bliver indført. 
I fremtiden kan materialer som træ, træfiber og halm meget vel komme til at fylde mere i nybyggeri, hvis strengere krav til CO2-udledning bliver indført. Foto: Kim Frost Photography/Ritzau Scanpix
Rasmus Bloch Hansen

Dansk Erhverv og en lang række arkitekt- og ingeniørvirksomheder opfordrer nu til en konkret, ny CO2-grænse for nybyggeri.

I alt 320 virksomheder og organisationer har i løbet af knap en måned underskrevet en opfordring om en grænse på 5,8 kilo CO2-udledning pr. kvadratmeter i nybyggeri, som et initiativ ved navn Reduction Map er kommet med. 

Reduction Roadmap

For to år siden lavede to arkitektfirmaer og et rådgivende ingeniørfirma med to fonde og en række klimaforskere i ryggen initiativet Reduction Roadmap med et mål om at oversætte Parisaftalens målsætning om ikke at have en global temperaturstigning på over 1,5 grad til konkrete reduktionsmål i byggeriet. 

Folkene bag Reduction Roadmap tog FN’s klimapanels beregning af, hvor meget CO2 der på globalt plan kan udledes for ikke at overstige Parisaftalens temperaturmål, og det globale “budget” for udledninger blev herefter omregnet til et budget for Danmarks udledninger og heraf den andel, som i gennemsnit er gået til nybyggeri over de seneste 10 år. 

Efter denne beregning nåede man frem til, at man i nybyggeri bør have en grænse på maksimalt 5,8 kilo CO2-udledning pr. kvadratmeter, beregnet ud fra en bygningslevetid på 50 år. 

Altinget logoBy og Bolig
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget by og bolig kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00