Har Middelfart endelig fundet sin målestok?

ENERGIRENOVERING: Efter års jagt på redskaber til at få husejerne til at energirenovere boligen har Middelfart Kommune måske endelig fundet en brugbar målestok. Og så endda ved et tilfælde.

Eksempel på et af de huse, som har deltaget i Middelfart Kommunes forsøg med at installere termostater, som automatisk slukker for varmen om natten. Og tallene siger, at det virker.
Eksempel på et af de huse, som har deltaget i Middelfart Kommunes forsøg med at installere termostater, som automatisk slukker for varmen om natten. Og tallene siger, at det virker.Foto: Middelfart Kommune
Klaus Ulrik Mortensen

Hvis vi ved, hvor meget energi et hus bruger, og så efterfølgende kan måle, hvor meget forbruget er faldet efter udskiftning af eksempelvis vinduerne, er det meget lettere for os at forudsige gevinsterne ved energirenoveringer.

Morten Mejsen Westergaard
Klimachef, Middelfart Kommune

Middelfart Kommune har været vidt omkring i forsøget på at få husejerne til at gøre noget ved energiforbruget i boligen.

Man har inviteret borgerne til kaffe i forsamlingshusene ud fra tanken om, at det var billigere at få isoleret taget og hulmuren, hvis naboerne også var med.

Man har efteruddannet de lokale håndværkere. Tilbudt husstandene gratis energirådgivning. Forsøgt at etablere et samarbejde mellem håndværkere, energiselskaber og banker. Man har sågar givet borgerne kontante tilskud, hvis bare de ville gøre en aktiv indsats for at nedbringe energiforbruget.

Altinget logoBy og Bolig
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget by og bolig kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00