Hjem til Alle: Vores alliance er kommet godt fra start

DEBAT: Antallet af unge hjemløse er steget gennem de seneste ti år, men i vores alliance er det lykkedes os at finde nye modeller mod hjemløshed. Nu skal vi videre og blandt andet arbejde med sociale investeringer i samarbejde med kommuner, skriver deltagerne i Hjem til Alle-alliancen.

Af Agi Csonka m.fl.
Se alle afsenderne i boks til højre eller under indlægget

2.300 unge er hjemløse i Danmark, og 380 af dem opholder sig i København. De hjemløse unge er steget i antal igennem snart 10 år – hver tredje hjemløse er under 30 år.

Det er unge, der ikke sidder på bænken foran Kvickly med en pose øl, sådan som vi måske forestiller os. Det er unge, som skjuler sig i mængden af andre unge. Som ikke sover på gaden, men opholder sig på skift hos bekendte på sofaer, indtil der en dag ikke er flere at låne en af. Så sover de i opgange, parkeringskældre og til sidst på gaden.

Det er en katastrofe. De unge begynder deres ungdomsliv med det sværest mulige udgangspunkt. Uden et hjem og en base kommer de ikke i gang med en uddannelse, er ofte ensomme, uden venner og med en langt dårligere trivsel end deres jævnaldrende. Derfor har de unge ikke alene brug for en billig bolig – de har også brug for social støtte og sunde fællesskaber.

Bruger ny model fra Hjem til Alle
En af disse unge hjemløse er Peter på 19 år, som gennem flere år har sovet på sofaen hos venner og bekendte uden at kende til betydningen af at have en base. Et hjem, hvorfra ens verden går. I vinteren 2019 fik han imidlertid et kollegieværelse på Bikubenfondens kollegie i København.

Dermed er han en af de unge hjemløse, som benytter en af de nye løsningsmodeller, Hjem til Alle-alliancen har udviklet.

I et samarbejde mellem nu 3 kommuner og 3 fondsejede kollegier får de unge adgang til en bolig og et fællesskab med andre unge, ligesom de modtager social støtte til at få styr på nogle af de problemer, som har skubbet dem ud i hjemløshed, og de motiveres til at komme i gang med en uddannelse – i lighed med de kollegianere, de bor sammen med.

Modellen, der inspirerer rundt om i Europa og i 2018 blev fremhævet af Center for Offentlig Innovation som et eksempel på velfærdsinnovation, er et af de konkrete resultater af Hjem til Alle-alliancen. Alliancen har nu i tre år arbejdet sammen på tværs af sektorer om et fælles mål: at stoppe hjemløshed blandt unge inden 2030.

En anden model, Hjem til Dig, testes lige nu af Røde Kors og Ungdommens Røde Kors sammen med Københavns, Aarhus og Roskilde Kommuner og blandt andre Oak Foundation og den britiske organisation Depaul.

I denne model åbner private familier deres hjem for unge på kanten af hjemløshed, og i en periode på tre til seks måneder er familien et netværk, som kan bakke den unge op i den svære og for disse unge ensomme vej ind i voksentilværelsen. Forsøget løber året ud, og så ved vi, om modellen skal udbredes til unge i flere byer.

Evaluering skaber nyttig viden
Problemet med de unge hjemløse er komplekst og kan ikke løses af en enkelt organisation, kommune, boligforening eller socialarbejder alene. Hjem til Alle-alliancen blev dannet ud fra den erkendelse, og af den grund arbejder vi på tværs af de sektorer, som ejer en del af problemet. Sammen udvikler og tester vi nye løsninger med afsæt i den bedst tilgængelige viden og de unges erfaringer.

Nu offentliggøres resultaterne af den første evaluering af Hjem til Alle-alliancen. Og her får vi nyttig viden om, hvad der skal til, for at alliancen lykkes.

Med evalueringen ved vi nu, at alliancens 18 organisationer og deres topledelser er lykkedes med at skabe en fælles ambition, problemforståelse og strategi. Den sparsomme viden, som findes på feltet for alliancen, viser, at det er afgørende for succes. Det er også lykkedes at skabe en stærk offentlig dagsorden om de unges udfordringer baseret på viden og forskning. De nye konkrete løsningsmodeller, som alliancen har udviklet, er et tredje vigtigt resultat.  

Den virkelig svære næste fase går vi til gengæld ind i nu: I de næste 3-5 år skal alliancepartnerne vise, at vi ikke kun kan enes om dagsordenen og få gode ideer, som kan afprøves – men at der i samarbejdet på tværs af sektorer også ligger en kraft og vilje til at investere i modeller, der for alvor kan skabe forandring for flertallet af de hjemløse unge.

Nu skal vi videre
Hjem til Alle-alliancen er ikke et projektkontor, men er sat i verden for at bidrage til at løse de strukturelle udfordringer, der ligger til grund for hjemløshed blandt unge: De unge møder betydelige barrierer på boligmarkedet, i boliglovgivningen, psykiatrien og i den utilstrækkelige koordinering på tværs af uddannelsessystem, social- og beskæftigelsesforvaltninger. Strukturelle problemer tager tid at løse.

I den kommende tid har alliancens partnere fokus på at igangsætte et forsøg med sociale investeringer i fire meget forskellige typer af kommuner. Her vil boligselskaber, civilsamfund og myndigheder sammen udvikle nye standarder for samarbejde om at få de unge ud af hjemløshed og ind i fællesskaber og uddannelse.

Det er et ambitiøst initiativ bakket op af borgmestre og rådmænd, der er parate til at gå nye veje. Det er ikke enkelt og et langt sejt træk. Får vi flere med, der er parate til at investere og handle konkret, øges chancen for at lykkes.

Alliancens partnere har givet hinanden håndslag på at arbejde for, at ingen ung skal være hjemløs. Vi er kommet godt fra start, nu skal vi videre – det skylder vi de unge. Det er dem, vi er her for.

Forrige artikel Dansk Byggeri: Lynetteholmen er i fare uden national råstofplan Dansk Byggeri: Lynetteholmen er i fare uden national råstofplan Næste artikel Debat: Mangel på plejeboliger kan skabe stor geografisk ulighed Debat: Mangel på plejeboliger kan skabe stor geografisk ulighed
Fem store opgaver venter på Dybvads nye skrivebord

Fem store opgaver venter på Dybvads nye skrivebord

FORFREMMELSE: Som ny indenrigs- og boligminister skal Kaare Dybvad favne både den kommunale økonomi og rammerne for det levede liv. Med et kommunalvalg i sigte er der grobund for værdiorienteret substanspolitik.