Ida Auken: Forhastet Lynetteholm giver forurening og overfyldte veje

DEBAT: Planlægningen af Lynetteholmen er gået så hurtigt, at det kan få store konsekvenser for trafikken og luftforureningen i København. Vi skal til at diskutere alternative løsninger, skriver Ida Auken (R) og foreslår selv en underjordisk boulevard.

Ida Auken (R)
Miljøordfører

Som folkevalgt i hovedstaden glæder det mig, når der endelig kommer visioner for København på bordet. Lynetteholmen er et spændende og på mange måder visionært projekt, der giver plads til flere borgere og arbejdspladser i hovedstaden og samtidig er med til at klimasikre byen bag ved den nye kunstige holm, hvor der efter planen skal bo 35.000 nye borgere og gøres plads til 35.000 arbejdspladser.

Desværre har regeringen sovet så meget i timen i forhold til at ville noget for hovedstaden, at hele Lynetteholm-projektet ifølge Berlingske blev hastet igennem på få uger, da regeringen pludselig ønskede et øget fokus på hovedstaden.

Det giver en række problemer, som vi skal have løst. Dels har de folkevalgte ikke nået at inddrage befolkningen i visionerne, og dels har man heller ikke haft tid til at diskutere mulige alternativer til Lynetteholmen.

Vi taler om at beslutte en vision, der rækker over halvtreds år frem i tiden, på få uger. En sådan beslutningsproces kan regeringen ikke tillade sig at byde de involverede. Uanset hvor spændende visionerne ser ud. Derfor må byens borgere involveres nu og have lov til også at diskutere alternative muligheder.

Dystre udsigter for trafikken i København
På grund af hastværket mangler der svar på helt centrale spørgsmål: Er Østlig Ringvej over både Nordhavn, Lynetteholm og Refshaleøen nok til at betjene så mange nye borgere og arbejdspladser, samtidig med at den ifølge Transportministeren skal aflaste byen? Og hvad sker der med trafikken i resten af byen, ikke mindst ind over H.C. Andersens Boulevard, hvor trængslen i forvejen er helt uacceptabel.

Jeg har spurgt Transportministeren til dette og fået svar ud fra trafikberegninger, der er over fem år gamle og ikke opdateret med det nye projekt. Den gamle rapport fra 2013 siger, at trafikken i resten af byen vil falde med 2,4% hvis Østlig Ringvej bygges. Men hvis man gør, som overborgmesteren klogeligt foreslår, og fredeliggør dele af indre by for at få bilisterne over i havnetunnellen, så vil man samtidig opleve en stigende gennemkørende trafik andre steder, ikke mindst H.C. Andersens Boulevard og Åboulevarden, hvor alt i forvejen er sandet til i trængsel. Læg dertil 35.000 boliger og 35.000 arbejdspladser på Lynetteholmen, der endnu ikke er regnet med. Så vil den nuværende by komme til at betale prisen for visionerne i form af mere trængsel, mere biltrafik, støj og luftforurening.

Den Grønne Boulevard
Derfor foreslår vi fra Radikal side, at H.C Andersens Boulevard tænkes med ind i projektet, og at der bliver lavet forundersøgelser til at lægge hele boulevarden under jorden fra Bispeengbuen til Amager. Så vil vi kunne rive Bispeengbuen ned, genåbne Ladegaards Å og få frigivet en masse arealer til andre ting end en seks til ottesporet vej, der lige nu skærer vores hovedstad over på midten.

Vi har døbt projektet Den Grønne Boulevard, og hvis det teknisk kan lade sig gøre - hvad meget tyder på - vil det kunne gøres for i omegnen af 15 milliarder. Det er naturligvis rigtig mange penge. Til gengæld vil der være over 60.000 daglige bilister til at finansiere nedgravningen. Til sammenligning vil man på Østlig Ringvej lade ca. 35.000 bilister finansiere et projekt til 20 milliarder.

Med andre ord - hvis finansieringsmodellen virker på Østlig Ringvej, gør den det naturligvis også på Den Grønne Boulevard, hvor bilisterne vil opleve at komme langt hurtigere gennem byen end i dag.

Lad os inddrage borgerne, tænke videre over visionerne og gøre København til verdens bedste og grønneste hovedstad, hvor store dele af trafikken er under jorden, og hvor der er plads til cykler, gående og masser af byliv, og hvor man kun tager bilen ind til centrum de dage, hvor man har allermest brug for det.

Forrige artikel Direktør: Kortsigtede økonomiske hensyn forhindrer energivenligt byggeri Direktør: Kortsigtede økonomiske hensyn forhindrer energivenligt byggeri Næste artikel Omegnsborgmestre: Hovedstaden er mere end bare København Omegnsborgmestre: Hovedstaden er mere end bare København