Kaare Dybvad: Landsbyggefonden sikrer os mod ghettoer

DEBAT: Når over halvdelen af Landsbyggefondens midler går til regeringens ghettoplan, rammer det de velfungerende boligområder i den almene sektor og vil føre til yderligere opdeling af vores land i rig og fattig, mener Kaare Dybvad Bek.

I en årrække boede jeg i den almene boligafdeling Hermodsgården på Nørrebro. Når vi hver måned betalte i underkanten af 5.000 kroner i husleje for en toværelses, gik næsten halvdelen af pengene til det, der hedder Landsbyggefonden.

Sådan sidder lejere i de almene boligafdelinger rundt om i landet og lægger hver måned penge i en fond, der til gengæld blandt andet yder tilskud til gennemgribende renoveringer af almene boligafdelinger. Men fra det øjeblik, en boligafdeling har betalt deres byggelån, begynder de i stedet at betale til Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden er altafgørende, fordi over halvdelen af vores almene boliger er bygget i de 30 år fra midten af 1950’erne til midten af 1980’erne, hvor man også oplevede store byggetekniske problemer: Flade tage, dårlig isolering, sjuskede montageløsninger og meget andet har skabt en boligmasse med et stort behov for totalrenoveringer. Fondens venteliste er allerede nu fyldt mange år ud i fremtiden.

Når regeringen spiller ud med, at man vil bruge 12 milliarder ud af 21 milliarder i Landsbyggefonden på at løse problemerne i ghettoområderne, så efterlades regningen hos de mange velfungerende boligområder i den almene sektor. De må nu se langt efter at få renoveret deres bolig, selvom de troligt betaler til Landsbyggefonden hvert år, ligesom jeg gjorde, da jeg boede i Hermodsgården.

Det er ikke fair, og det er heller ikke klogt. Vi er heldige, at vi i Danmark har en almen boligsektor, der er så velfungerende, at en meget stor del af befolkningen bor der på et tidspunkt i deres liv. Hvor størstedelen af boligområderne er velholdte og attraktive.

Men det er ingen selvfølge. Hvis vi stopper med at investere i de almene boliger, så er risikoen, at områderne langsomt bliver mindre attraktive for det store flertal af danskerne, fordi standarden ikke følger med ejerboligerne. Hvis der ikke er penge til at renovere og modernisere, bliver de almene boligområder ikke et bredt tilbud, men med tiden en social anvisning for dem, der har det værst.

Det vil føre til yderligere opdeling af vores land i rig og fattig og vil gøre det sværere at skabe de blandede kvarterer og byer, som er forudsætningen for, at vores fællesskaber fungerer i folkeskoler, daginstitutioner og i foreningslivet. Som sikrer, at alle børn får de samme muligheder, uanset hvilke forældre de er blevet tildelt. Som mere end noget andet er afgørende for, at velfærdssamfundet hænger sammen i hverdagen.

Regeringen bør roses for at tage hånd om problemerne i de hårdest udsatte boligområder. Men den bør også advares mod, at den ikke alene finansierer det med penge fra de næsthårdest og tredjehårdest udsatte boligområder, så vi på sigt skaber endnu flere problemer. Lejerne i Hermodsgården og resten af den almene sektor skal ikke stå alene med regningen for de ghettoproblemer, der er skabt af hele vores samfund.

Forrige artikel Djøf om udflytninger: Drop følelserne og vent på fakta Djøf om udflytninger: Drop følelserne og vent på fakta Næste artikel Lokal S-politiker: Skide være med retssikkerheden Lokal S-politiker: Skide være med retssikkerheden
 • Anmeld

  lissi holm

  Øget ulighed

  Så kan regeringen jo slå 2 fluer med et smæk.
  Finde penge til deres ghetto pladder
  Og øge forskellen mellem rig og fattig, som jo har været et klart og tydeligt mål under Lars Løkke s regering både tidligere og nu

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  At stjæle på lovlig vis

  Socialdemokratiet har lavet vist stort set alle de sociale ordninger som om det ud i al fremtid ville være velmenende mennesker som skulle administrere dem. Det var naivt.

  Om det er dagpenge, folkepension, boligopsparing. Havde man forfulgt planerne om Økonomisk Demokrati ville ingen regering turde forsøge sig med lovliggjort tyveri. Auken og Nyrup har altid været den trojanske hest i forhold til samfundssolidaritet.

  I dag ved vi at de borgerlige blot ventede på at de på fuldt lovlig vis kunne tømme de opsparede midler og formidle den falske fortælling om hvordan man passer på borgernes penge. Borgerne har altid været det samme som borgerlige vælgere.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  De stjæler med arme og ben

  Siden 2002 har staten inddraget mere end 15 milliarder kroner fra de almene boligselskabers opsparing i Landsbyggefonden.

  Man har brugt af Landsbyggefondens midler - ikke på at bygge flere boliger - men på at reducere statens bidrag

  Siden 2002 er lejernes penge gennem fonden gået fra at betale nul til 25 procent af statens omkostninger for nybyggeri af almene boliger.

  Så der er intet nyt i at de forsætter med at stjæle med arme og ben

 • Anmeld

  Erik Wilms · Pensionist

  Finansiering af ghettorydningen.

  Lars Løkke laver en omvendt Robin Hood ved at lade sine ghettoplaner finansiere af Landsbyggefonden, som er lejernes opsparing til nødvendige renovationer i den almene boligmasse.
  Den fejlslagne Integrationspolitik er et fælles ansvar og skal betales over skatten, men ved at lade LBF betale gildet er der måske plads til skattelettelser til de velbjergede.
  I hans planer indgår også en reduktion af almene boliger til kun at være 40 % af den gamle boligmasse i ghettoområderne. Og det er ekspropriation.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Ja, VI ved klar og kontant, hvor det ender!

  Ikke mere om dét! Min ene stemme ved næste valg rammer præcist i centrum.

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Landsbyggefonden er et misfoster

  Det burde være de enkelte afdelinger, som istedet for at aflevere pengene i Landsbyggefonden, kan henlægge til sig selv.

 • Anmeld

  Erik Wilms · Pensionist

  LBF

  Ole Rasmussen, du har en pointe der.

 • Anmeld

  Johanna Søgaard

  Venstre, ved du, hvor du har.....

  Løkkes plan om at dræne Landsbyggefonden vil medføre færre, ringere og dyrere almene boliger. Dvs på sigt flere socialt udsatte boligområder. Hans plan vil også medføre flere og dyrere lejeboliger opført af private investorer og dermed et pres på det øvrige ejendomsmarked.
  Desværre har nogen fået udbredt den opfattelse at en god regering er den regering, der får ejendomspriser til at stige. Historisk set og før Fogh-regeringen pumpede ejendomsmarkedet og den danske økonomi til krak og krise med alt, hvad dertil hører -incl bankpakker i en størrelse, som man ville have kunnet opført mange almene boliger for - var den gode regering den, der holdt ejendomspriserne stabile.

 • Anmeld

  Peter Allerup

  Tjaaa...

  Tjaaa... Hvis vægtafgiften på biler samt registreringsafgiftern på nye biler blev brugt på det danske vejnet ville ingen kommuner have problemer med hullede veje + hele det danske vejnet ville være tiptop!!! Nu er turen så bare kommet til Landsbyggefonden!! Helt i gamle dage kørte DSB med overskud og satte til side til modernisering af jernbanenettet - De penge fik de heller ikke lov til at beholde. Dem nappede de skiftende regeringer op gennem årene og BaneDanmark blev skabt som ansvarlig da det pludselig blev og stadig er nødvendigt at renovere!!! DSB havde selv pengene, men nu skal alt forhandles ind i Finansloven.... Man burde grine, men sgu ret sørgeligt faktisk.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  @ Peter A

  Glemte du, at anføre, at regeringerne også har soldet formuer fra nordsøolien op gennem mange år, og at der ikke er moms og afgift på flybrændstof, og regeringen har tilladt at leasingselskaberne IKKE betaler 'registreringsafgifter' osv.
  Nå, man kunne blive ved, mener jeg. Mine smil er krampagtige.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Fondens midler er vist ikke statens.

  Egentlig bør jeg holde mig langt væk fra at kommentere Kaare Dybvads indlæg, for mit kendskab til problematikken omkring landsbyggefonden er ikke eksisterende. Har forsøgt at tilegne mig viden om emnet og erkender at med mine begrænsede evner - er det er svært at finde hoved og hale i.

  Jeg mener dog at være kommet dertil, at uanset hvad der er postet af offentlige midler i det almene byggeri, af både kommuner og stat, så kommer disse midler efter en længere årrække tilbage i de kasser der udlånte dem. Der er altså ikke tale om at der er investeret offentlige midler i det almene som tilbagebetales?!

  Så er spørgsmålet - hvorfor pokker bliver huslejen så ikke nedsat når lån og afdrag er ude af verden? Det er da en syg orden, at lejerne når deres ejendom er gældfri så starter forfra med betaling af imaginære afdrag og renter - i al evighed.

  Det er som Bjarne Andersen ovenfor udtrykker det; en ekstra skat som kun pålignes lejere. Tilbage sidder man med spørgsmålet om, der ikke også er tale om ulovlig konfiskation fra statens side, af private midler. Er arrangementet ikke en overtrædelse af Grundlovens ekspropriationsbestemmelser?

 • Anmeld

  Bo Vagnby · Byplanlægger, lektor em. AAU

  Regringens vendetta mod den almene boligsektor

  Tak Dybvad, du har fuldstændig ret.
  Når man analyserer boligministerens forskellige udtalelser om boligbyggeri i TV og trykt presse det sidste halve års tid, er der for mig ingen tvivl om, at den såkaldte 'ghettoplan' blot er endnu et skridt i regeringens (og LA's) bestræbelser på, at privatisere boligmarkedet, og på at undergrave den almene boligsektor.

 • Anmeld

  .I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pensionist

  ?? Åbenlyst tricktyveri ??

  Tak, Kaare Dybvad for et informerende indlæg.
  Det er dybt, dybt bekymrende, at regeringen kalder en plan for noget, som ganske enkelt handler om meget andet.
  60' og 70'ernes sociale boliglbyggerier blev etableret for at tilsikre, at alle kunne have en god bolig, de var i stand til at betale for. Den omfattende renovering af de helt nedslidte og utidssvarende boliger i blandt andet København resulterede også i udflytninger til de 'reolbyggerier', der i dag meget nedtalende omtales som Ghettoer eller parallelsamfund.
  Intentionerne var gode, men mange af byggerierne var både arkitektonisk og bygningsmæssigt helt uigennemtænkt. Man kan ikke presse mange mennesker ind på få kvadratmeter på et isoleret område og samtidigt forvente og forlange, at de trives bedre end burhøns.
  I regeringens øjne er det nu indbyggernes skyld. De formørker deres børn, kvinderne isoleres, de arbejdsløse skal have økonomisk incitament, der skal straffes og reguleres...eller helt saneres, og "så er det frit for beboerne 'bare' at flytte et andet sted hen...osv.osv.. Beboerne har "jo" deres frie valg til at flytte ??
  Ghettoplanen ligner i sin helhed en opgave, som drengen i 9. klasse har skriblet ned på vej til skole....blot for at kunne aflevere noget. Noget måtte den arme unge jo gøre for at undgå kritik og repressalier.!!
  Nuvel, statsministeren udtaler, at Regeringen slår knuder på sig selv og har måttet sætte deres liberale ideologier på pause ?? NEJ. De har simpelthen afleveret et makværk, hvor social-, familie,-, uddannelses-, beskæftigelses-, og byplanlægningspolitiske indsatser samt økonomi er blandet sammen i een pærevælling. Knuden er vist blot 'et slipstik'?
  Det er som når drengen i 9. klasse skriver af fra mange forskellige kammerater uden at få hold på disponeringen...!
  Problemfelterne må skilles ad.
  Kommunerne må tilføres ressourcer fra staten, så de får en ærlig chance for at støtte og at hjælpe familierne. Boligselskaberne og boligforeningerne skal have reelle muligheder for at vedligeholde boligmassen via midlerne i Landsbyggefonden (lejernes egne penge). Skal der ske omfattende ombygninger, fordi man erkender fortidens fejltagelser, må staten støtte boligselskaberne.
  Som Ole Rasmussen her foreslår, så burde det være de enkelte afdelinger, som i stedet for at aflevere pengene i Landsbyggefonden, kan henlægge midlerne til sig selv. (En tanke, liberale, frihedstænkende mennesker burde gribe).
  ....
  **At foreslå, at midlerne i meget stor udstrækning....over en kam..skal hentes i Landsbyggefonden er rent ud sagt et åbenlyst tricktyveri.**
  At foreslå, en reduktion af almene boliger til kun at være 40 % af den gamle boligmasse i ghettoområderne er en samfundsmæssigt set helt uanstændig tanke. Tænker man at reetablere fattighusene?
  ....
  Så sidder man her som pensionist i et lille, selvbygget hus og betaler årligt ca. 20.000kr i ejendomsskat. Indtil videre har ingen kunnet fortælle mig, hvorfor og til hvad, jeg betaler. Betaler derudover vandafledning, kloakbidrag, renovation, distribuering af el og gas incl diverse opfundne bidrag og satser der er inkluderet sammen med 25% moms. Via bilens vægtafgift betales til bla veje.
  Så fifler man minsanten med tanken om, at hvis huset efter talrige ombygninger og renoveringer i de mange års løb er steget i værdi, så skal en del af værdistigningen tilbagebetales ved et eventuelt salg ?? Orker man snart at være sparsommelig, flittig og at passe på sine ting?
  Tja. Den frie ejendomsret er en god, liberal tanke,...undtaget hvis regeringen ser sit snit til et liberalt tricktyveri.
  Hvordan i alverden kan man standse lovgivernes iver efter at have fingrene i kagedåsen samtidigt med, at man lader som om man slet ikke har gjort det??
  ...........**.Fingrene i Landsbyggefonden er et åbenlyst tricktyvere**.............
  Ejendomsskatten er en ukendt og udefineret beskatning.


 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  En rettelse.

  I indlæg af undertegnede ovenfor har jeg lavet en fejl.

  Jeg skrev: Der er altså ikke tale om at der er investeret offentlige midler i det almene som tilbagebetales?!

  Det skal rettelig være:

  Der er altså ikke tale om at der er investeret offentlige midler i det almene som ...ikke...tilbagebetales?!

  Beklager fejlen.