KL-udspil: Billige boliger og mere fleksibilitet

DOKUMENTATION: Billige boliger og mere fleksibel anvendelse af den eksisterende boligmasse er en del af KL's store socialudspil.

Boligpolitik er en del af løsningen på nogle af Danmarks socialpolitiske udfordringer.

I hvert fald hvis man spørger kommunernes organisation KL, som onsdag præsenterede et nyt socialpolitisk udspil. Udspilet rummer 50 siders forslag til indsatser, og kommunerne lægger op til både national og lokal debat af forslagene. 

Udspillet rummer tre konkrete forslag på boligområdet.

Login