Præsidie vil styrke Folketingets udvalg

UDVALG: Arbejdet i Folketingets udvalg er til debat på en stor konference på Christiansborg. Både Folketingets formand, Mogens Lykketoft, og Venstres Karsten Lauritzen mener, den politiske debat i udvalgene skal styrkes.   

Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Altinget
Anders Jerking

Der er grund til at vurdere, om vi har fundet den rigtige arbejdsform i udvalgene.

Mogens Lykketoft (S)
Folketingets formand

Der er brug for at styrke det politiske arbejde i Folketingets udvalg. Sådan lyder det fra Folketingets formand, Mogens Lykketoft (S).

Han har derfor sammen med resten af Folketingets Præsidium arrangeret en konference om udvalgsarbejde på Christiansborg i denne uge.

”Der er grund til at vurdere, om vi har fundet den rigtige arbejdsform i udvalgene, så vi bedst kan udføre vores opgave med at kontrollere regeringen og lave godt lovarbejde” siger Lykketoft.

Dokumentation

10 problemstillinger som Præsidiet har fokus på:

Udvalgenes rolle i det lovforberedende arbejde
Kan udvalgene spiller en større rolle i forberedelsen af lovforslagene?

Mindre proces – mere indhold
Meget udvalgsarbejde går med praktisk koordinering. Kan proces-spørgsmålene i stedet håndteres skriftligt?

Hurtigtarbejdende underudvalg
Skal udvalgene i højere grad nedsætte hurtigtarbejdende underudvalg, der kan afdække problemstillinger

Arbejdet i lukkede forligskredse – et demokratisk problem?
Mange politiske forhandlinger foregår i lukkede forligskredse. Er det et demokratisk problem?

Antal udvalgsmedlemmer og udvalg
Bør antallet af udvalg og udvalgsmedlemmer reduceres.

Offentlighedens adgang til udvalgene
Skal formen for foretræde for udvalgene nytænkes? Skal man give befolkningen adgang til at få sager på udvalgenes dagsordner?

Mængden af åbne samråd
Kan man fremrykke samråd, som har bred interesse i udvalget? Kan spørgetimen med ministre flyttes fra folketingssalen til udvalgene?

Udvalgenes evaluering af væsentlige love
Skal udvalgene påtage sig et større ansvar for at evaluere væsentlige love?

Udvalgenes behandling af EU-sager
Bør behandlingen af flere EU-sager flyttes fra Europa-udvalget til fagudvalgene?

Udvalgenens mødetidspunkter og årshjul
Kan udvalgsmøder fordeles bedre ud over ugen og året, så møderne ikke klumper sig sammen?


Altinget logoBy og Bolig
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget by og bolig kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00