Pulje-milliader afsat til almene boliger bliver ikke brugt

Fra både SF og DF lyder det, at man er klar til at lave strukturen omkring puljerne om. 

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil kunne tidligere på året berette om, at der i øjeblikket bliver opført markant færre almene familieboliger, end der gjorde tidligere. 
Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil kunne tidligere på året berette om, at der i øjeblikket bliver opført markant færre almene familieboliger, end der gjorde tidligere. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Rasmus Bloch Hansen

På Finansloven i både 2015 og 2021 blev der gennem såkaldte grundkøbslånspuljer afsat penge, der skulle sikre opførsel af flere almene boliger. 

I 2015 blev afsat 500 mio. kroner i en forsøgsordning til lån, der kan søges om i perioden 2015-2025, mens der gennem Fonden for blandede byer i 2021 blev afsat 1.778 mio. kroner, der skal udloddes mellem 2022 og 2031. 

Grundkøbslån

Grundkøbslån kan, hvis en række betingelser er opfyldt, gives i alle kommuner, hvor de samlede grundudgifter ikke gør det muligt at bygge almene boliger inden for det maksimumsbeløb, der er fastsat.  

Maksimumbeløbet fastsættes pr. bolig og pr. kvadratmeter boligareal (afhængig af boligtype) og varierer fra kommune til kommune. 

På Finansloven i 2015 blev der afsat 500 mio. kroner i en forsøgsordning til grundkøbslån i landets frem største, hvor priserne på byggegrunde var så høje, at det udelukkede byggeri af nye almene boliger. I 2022 blev puljen dog udvidet til at gælde alle landets kommuner. I denne ordning er det den givne kommune, der skal give tilsagn. 

Gennem boligaftalen “Fonden for blandede byer” fra 2021 blev der ligeledes afsat 1.778 mio. kroner til grundkøbslån, der skal udloddes mellem 2022 og 2031. Denne pulje administreres af Landsbyggefonden. 

Altinget logoBy og Bolig
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget by og bolig kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00