Debat

Rådet for Socialt Udsatte: Den kommende regering skal have hjemløsereformen op af skuffen

Der venter et nyvalgt folketing flere vigtige opgaver med stor betydning for socialt udsatte mennesker. Der skal blandt andet sættes en stopper for langtidshjemløshed med en omlægning af hjemløseindsatsen, hvor alle kommuner skal arbejde med Housing First, skriver Kira West.

En helhedsorienteret indsats mod hjemløshed skal både sikre borgeren selvstændig bolig og bostøtte, skriver Kira West. 
En helhedsorienteret indsats mod hjemløshed skal både sikre borgeren selvstændig bolig og bostøtte, skriver Kira West. Foto: Bjarke Ørsted/Ritzau Scanpix
Kira West
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Så snart et kommende folketingsvalg er afgjort, ligger der en række vigtige dagsordener med afgørende betydning for mennesker i social udsathed, som skal håndteres af det nye folketing.

Der er det store nybrud i sommerens aftale om et nyt kontanthjælpssystem, den årlige afklaringsret, som skal følges til dørs og sikre, at mennesker med sociale og helbredsmæssige problemer ikke længere tilbringer hele eller halve liv på kontanthjælp.

Temadebat

På Altinget Social udnytter vi tiden og debatspalterne til at se fremad og diskutere, hvad der bør være de vigtigste emner og tiltag, som en ny regering bør kaste sig over i næste regeringsperiode.

Om temadebatter
I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner. Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vil du bidrage til debatten? Skriv til [email protected] for at høre om mulighederne. 

Det skal der tages politisk ansvar for – og vi kommer til at følge nøje med i, om den nye rettighed giver den hurtige afklaring, der er brug for, så vi ikke ser de årelange afklaringsforløb, hvor mennesker ofte bliver mere syge undervejs.

Så er der 10-årsplanen for psykiatrien. Vi glæder os over, at der er vedtaget en bred politisk aftale med forpligtende mål for en bedre indsats for mennesker med psykiske lidelser, som den kommende regering – og regeringer efter den - skal handle konkret på.

Der er langt igen, men nu er vi i gang. Vi ser frem til at deltage i at følge planen, så vi sikrer, at der tages højde for de mange mennesker, som har sociale problemer ud over deres psykiske lidelser, og som mangler adgang til og udbytte af behandling i psykiatrien.

Det nye folketing skal – hurtigst muligt - få den lovgivning op af skuffen, som skal omlægge hjemløseindsatsen i Danmark

Kira West
Formand, Rådet for Socialt Udsatte

Og så er der hjemløsereformen. Det nye folketing skal – hurtigst muligt - få den lovgivning op af skuffen, som skal omlægge hjemløseindsatsen i Danmark og gøre op med langtidshjemløshed ved at udbrede den evidensbaserede Housing First-metode, hvor mennesker i hjemløshed får en egnet bolig kombineret med en specialiseret bostøtteindsats.

Den gode nyhed er, at en stor del af arbejdet allerede er gjort. Boligdelen af hjemløsereformen er på plads, lovforslaget på socialområdet har været i høring og er klar til behandling i Folketinget, og partnerskabet, der skal følge implementering af reformen, er gået i gang med arbejdet og forventer at få en reform at følge.

Alle former for hjemløshed

Når lovforslaget skal behandles, er det vores håb, at der er politisk vilje til at gøre omlægningen endnu mere ambitiøs, end det, der er lagt op til i forslaget.

For at afhjælpe og forebygge alle former for hjemløshed, skal lovteksten skærpes, så kommunerne ikke bare kan, men i stedet skal tilbyde specialiseret bostøtte efter Housing First.

Og for at skabe økonomisk incitament til det skal kommunerne have refusion for Housing First til alle grupper af hjemløse – også dem på gaden og på sofaer hos venner og familie – ikke kun dem, der har været indskrevet på et herberg.

Der ligger et stort potentiale i at tilbyde Housing First til mennesker i alle former for hjemløshed

Kira West
Formand, Rådet for Socialt Udsatte

Vi ved, at to tredjedele af de hjemløse ikke bruger herbergerne, og at der dermed ligger et stort potentiale i at tilbyde Housing First til mennesker i alle former for hjemløshed.

De seneste tal viser, at det går den rigtige vej med hjemløsheden i Danmark efter mange års stigning.

Vive registrerede i uge 6 i år 5.798 mennesker i hjemløshed mod 6.431 i 2019. Det er et markant og meget positivt overordnet fald på hele 11 procent.

Udviklingen skyldes i høj grad nogle kommuners målrettede og systematiske brug af Housing First. Derfor skal vi have alle kommunerne med, så vi kan få bugt med hjemløshed i alle aldersgrupper og i alle dele af landet – og det kan reformen få til at ske.

Rådet for Socialt Udsatte håber, at det nye folketing hurtigt kommer i arbejdstøjet og får de vigtige dagsordener igennem, som kan skabe bedre vilkår for mennesker i social udsathed.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kira West

Formand, Rådet for Social Udsatte, direktør, Hjem til Alle Alliancen
cand.scient.soc. (Roskilde Uni. 2004), diplomuddannelse i ledelse (2012)

0:000:00