S: Deleøkonomiske koncepter kræver regulering

DEBAT: Deleøkonomiske koncepter er kommet for at blive. Derfor er der særligt i København behov for regulering af Airbnb-udlejning, så boligpriserne ikke presses i vejret, mener Niels E. Bjerrum (S).

Af Niels E. Bjerrum (S)
Medlem af Københavns Borgerpræsentation samt folketingskandidat 

First things first: Jeg synes, deleøkonomi er en god ting, så længe der er tale om reel ressourcedeling, hvor udvekslingen af værdier sker under ordnede forhold. Og med ordnede forhold mener jeg, at transaktionerne skal være gennemsigtige, foregå sikkerheds- og forsikringsmæssigt forsvarligt, der skal være styr på overenskomstmæssige spørgsmål, og så skal der naturligvis betales skat ud fra de gældende regler. 

Så længe disse ting er på plads, så ser jeg mange fordele i, at vi kan deles om tingene, og at der sker nytænkning i forhold til ejer- og brugerformer.  

Uber kunne som eksempel ikke leve op til flere af disse simple krav, og derfor blev det også i Danmark, såvel som i så mange andre lande, til et vigtigt og rigtigt farvel til deres uigennemsigtige forretningskoncept. Men systemer og ordninger, hvor vi lovligt kan deles om for eksempel privatbiler og på den måde mindske antallet af biler i byen, er et entydigt positivt element i en moderne storby fyldt med deleøkonomiske initiativer. 

Regulering frem for forbud
Som i de fleste andre lande i verden ruller diskussionen om delekonceptet for sengepladser, Airbnb, også i Danmark. I mange storbyer har man allerede taget initiativ til enten at forbyde konceptet eller regulere udviklingen ved at sætte et loft over indtægter og antallet af årlige udlejninger, man må have som privatperson. Frygten er, at privatudlejningerne vil undergrave hotelbranchen, og at privatpersoner i højere grad vil bruge boliger som investeringsobjekt og pengemaskine frem for fast bopæl.  

Jeg tror ikke, at vi i København skal gå ned ad forbudsvejen her, men jeg tror bestemt på, at vi skal regulere boligmarkedet og måden, hvorpå Airbnb er tilstede i vores hovedstad.  

For det første skal dette gøres ved, at vi sikrer bopælspligt i alle byens boliger også i den ganske vist beskedne andel, der i dag ikke har bopælspligt ved nyopførte boligbebyggelser. På den måde slår vi fast med syvtommersøm, at boliger i København er til, for at københavnere bor i dem, ikke for at de skal bruges som sommerferieresidens for rige udenlandsdanskere, investeringsobjekter for spekulanter eller som skjult hoteldrift.  

Så længe det ureguleret er muligt, vil det medvirke til at presse boligpriserne op, en udvikling, vi socialdemokrater på rådhuset med overborgmester Frank Jensen i spidsen kæmper indædt imod.  

At bo og arbejde i byen skal være muligt for alle typer af mennesker og indkomster, og også derfor er vores anden centrale handling indsatsen for massivt at bygge flere og billige boliger i byen. Et øget boligudbud med bopælspligt vil hjælpe med til at holde priserne nede.  

Loft over Airbnb-udlejninger
For det tredje tror jeg på, at vi skal lære af de byer, hvor man har sat et loft over antallet af lovlige Airbnb-udlejninger. Vi skal ikke gå rundt og beskylde hinanden for at være boligspekulanter, bare fordi man en håndfuld gange om året bytter eller udlejer sin bolig, når man ikke skal bruge den, men der er en hårfin grænse mellem dette og så skjult hoteldrift.

Med et loft på for eksempel 6 lovlige udlejninger om året sikrer vi, at der er plads til den fleksible og ønskede deleøkonomi, men samtidig sætter vi en stopper for alle spekulanterne og den uønskede udnyttelse af byens boligmasse. 

Det er så sikkert som amen i kirken, at vi de næste år vil se en sand storm af nye mere eller mindre reelle deleøkonomiske koncepter, og her skal vi være på forkant og klar til at håndtere disse, inden vi havner i den slags uacceptable miskmask, som den juridiske proces mod Uber har vist. 

Vi skal således fremadrettet regulere usolidariske forretningskoncepter, der ikke betaler skat eller følger reglerne på det danske arbejdsmarked og samtidig skjuler sig under påskud om deleøkonomi.  
Konkurrence skal ske på lige vilkår, og sikkerheden skal være i orden. 

Forrige artikel Realdania: Turisme og lokal udvikling går hånd i hånd Realdania: Turisme og lokal udvikling går hånd i hånd Næste artikel Bolig-aktivist: Statsminister! Stop børsnoteringen af Nykredit Bolig-aktivist: Statsminister! Stop børsnoteringen af Nykredit
BL vil koordinere viden om bæredygtigt byggeri

BL vil koordinere viden om bæredygtigt byggeri

VERDENSMÅL: Det skorter på krav om bæredygtighed, når den almene sektor skal renovere, lyder kritikken. BL vil nu stå i spidsen for at indsamle og koordinere viden, der skal fremme bæredygtigt byggeri.