SF: Vi må ikke overlade udviklingen i landdistrikterne til markedskræfterne

DEBAT: Hvis vi skal skabe liv i landdistrikterne, skal vi både se på et særligt realkreditinstitut, bedre bredbånd, flere penge til nedrivning og bedre opbakning til lokale initiativer. Vi kan ikke bare overlade det til markedskræfterne, skriver Karina Lorentzen.

Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)
Landdistriktsordfører

Der er så dejligt på landet. Der har de rigtige pruhheste og muhkøer med mælk i og øfgrise. Og der bor landmænd og –koner. Sådan lyder det i Dan Turèlls berømte digt. 

Desværre viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, at der er færre landmænd- og koner. I hvert fald får de færre børn, for antallet af husstande med børn i landdistrikterne er faldet med 16 procent, mens antallet af husstande uden børn tilsvarende er steget med ni procent. Begge dele siden 2010.

Det er klart, at når børnene bliver færre i landdistrikterne, så påvirker det livet i yderområderne. 

Opret et særligt realkreditinstitut
Sammen med regeringen og støttepartierne deler vi i SF en holdning om, at borgere og virksomheder i landdistrikterne oplever, at deres lånemuligheder afgøres af andre forhold end deres egen økonomi. Det er ofte postnummeret, der afgør, om et hus kan blive solgt.

Når et lærerpar i Vorbasse ikke kan låne til et beskedent hus, er det skadeligt for tilflytningen. Dér skulle vi starte med at gøre noget. 

Det første vi skal gøre, er derfor at lave et særligt realkreditinstitut. Det skal sikre lånemuligheder til de virksomheder og borgere, som i dag har svært ved at låne til at flytte til eller drive virksomheder i landdistrikterne.

Uden virksomheder og uden omsætning af boliger, intet liv. I Norge har man faktisk fundet en lignende løsning, hvor kommunerne vurderer indkomstforholdet og tilbagebetalingsforholdet, så der sikres lån. Hvis nordmændene kan, så kan vi også.

Bedre bredbånd og færre øjebæer
For det andet er der bredbåndspuljen, som skal sikre ordentligt internet. Det klinger hult, når erhvervsministeren mener, det private sagtens kan løse udfordringerne med langsomt internet. Når vi har 100.000 adresser, der har brug for en hurtigere forbindelse, så har vi altså et stort problem, der skal løses.

Ikke mindst fordi det gør landdistrikterne mindre attraktive at bosætte sig i, hvis teenagerne ikke kan spille Counter-Strike med vennerne, men også hvis det bliver besværligt at arbejde hjemmefra eller virksomhederne har svært ved at drive deres forretning. 

Et tredje sted, vi kan gøre mere, er alle spøgelseshusene. Ingen ønsker at bo i et område med tomter og øjebæer. Det anslås, at der rundt omkring i det ganske land ligger mere end 10.000 faldefærdige huse, som med fordel kan rives ned. 

Jeg har selv for nyligt været gæstet Læsø og set, hvor nydeligt øen fremstår og hørt, hvordan Landsbypuljen har sørget for, at man kunne rive huse ned og skabe grønne områder i stedet.

Det er derfor ærgerligt, at regeringen lægger op til at skære ned på denne pulje, selvom de før valget sagde, de ville afsætte flere penge.

Støt op om lokale initiativer
Det sidste sted, vi bør sætte ind, er at gøre det nemmere at søge om midler til Lokale Aktionsgrupper (LAG-midler) op til et vist beløb. I løbet af sommeren har jeg, ligesom så mange andre danskere, også besøgt øerne.

Her er der så meget initiativ, at selv den mest travle storbyboer får sidestik. Det initiativ må vi simpelthen ikke dræbe. Derfor må noget af bureaukratiet lettes, så det bliver nemmere at søge pengene og skabe det liv i landdistrikterne, som de fortjener.

I SF har vi mange flere bud på, hvordan man kan skabe liv i landdistrikterne. Men vi mener, at de fire ovenstående punkter er en god start.

Vil vi skabe liv, kan vi ikke overlade alt til markedskræfterne, men i stedet understøtte de mange ildsjæle og borgere, som er aktive i landdistrikterne. Der er nemlig dejligt ude i landdistrikterne. Vi skal bare gøre det nemmere at skabe noget der.

Forrige artikel DF: Uafhængigt udvalg skal undersøge de bedste landdistriktstiltag DF: Uafhængigt udvalg skal undersøge de bedste landdistriktstiltag Næste artikel Concito og RGO: Klimaaftalen er utilstrækkelig til udfasning af fossil naturgas Concito og RGO: Klimaaftalen er utilstrækkelig til udfasning af fossil naturgas