Ugen i dansk politik: Skattefri mobil og retssag om DF-annonce

OVERBLIK: Finanslovsaftalen begynder at blive til virkelighed med førstebehandling af blandt andet loven, der skal give skattefri arbejdstelefon. Mandag skal Højesteret behandle sagen om en omstridt DF-annonce. Få overblik over ugen i dansk politik her. 

Arkivfoto: I 2013 udgav Dansk Folkeparti en omstridt annonce med en række navne på udlændinge, der søgte om statsborgerskab i Danmark.
Arkivfoto: I 2013 udgav Dansk Folkeparti en omstridt annonce med en række navne på udlændinge, der søgte om statsborgerskab i Danmark. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø/Ritzau Scanpix
Christina Houlind

Velkommen til endnu en uge i dansk politik. Folketingsudvalgene er kommet tilbage fra sidste uges studietur og er igen trukket i arbejdstøjet.

I Forligsinstitutionen fortsætter forhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter om en ny overenskomst for de offentligt ansatte.

Mandag
Vi starter ugen i retten. Højesteret behandler nemlig sagen om æreskrænkelse af en række navngivne udlændinge. Dansk Folkeparti nævnte dem alle med navn i en annonce om Danmarks sikkerhed. Annoncen blev trykt i Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad. Østre Landsret dømte i 2015 partiet til at betale 10.000 kroner til hver af sagsøgerne oven i en straf på ti dagbøder a 1000 kroner. I 2017 fik Dansk Folkeparti lov til at anke sagen til Højesteret.

Derudover præsenterer Universitetsudvalget på et pressemøde klokken 10 sine anbefalinger til, hvordan fremtidens universitetsuddannelser kan styrkes.

Tirsdag
Der er møde i Folketingssalen, hvor en del love bliver førstebehandlet, som blandt andet skal føre finanslovsaftalen ud i livet.

Det drejer sig blandt andet om ligningsloven og nogle andre love, som skal gøre Boligjobordningen permanent. Fradraget vil i 2018 udgøre op til 6.000 kroner per person for serviceydelser og op til 12.000 kroner per person for håndværksydelser.

Det er også i dag, at forslaget om afskaffelsen af skatten på fri telefon og internet skal førstebehandles.

Derudover holder Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet konferencen 'Mobilitet for fremtiden'. På konferencen vil det være muligt at få indsigt i ekspertgruppen 'Mobilitet for fremtidens' rapport, som skal danne grundlag for en politisk diskussion om fremtidens transport.

Der er også nogle åbne samråd på programmet. Det er sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), undervsiningsminister Merete Riisager (LA) og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), der står for tur.

For sundhedsministerens vedkommende drejer det sig om indførelse af salg af tobaksvarer under disken. Hun skal blandt andet svare på, hvorfor regeringen er imod at lovgive om 'tobak under disken', når både Norge, Island, Finland, Storbritannien og Irland allerede har lavet denne type tiltag.

Merete Riisager og Søren Pind får lov at tage turen sammen. De skal skal svare på, hvad de vil gøre for at afhjælpe manglen på folkeskolelærere.

Onsdag
Dagen byder på konferencen ’Sammen om fremtiden: Offentlig-privat topmøde 2018’. Den skal sætte fokus på videreudvikling af den fælles velfærd med udgangspunkt i erfaringer og eksempler på offentligt-privat samarbejde. I løbet af dagen vil der være en række oplæg, hvor blandt andre økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) taler. Arrangørerne bag konferencen er KL, Danske Regioner, FTF, KommuneKredit og Dansk Erhverv.

Inde på Borgen står den både på åbent samråd og møde i salen med ministrenes spørgetid.

Det er beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), der skal en tur i samrådsmøllen.

Troels Lund Poulsen er kaldt i samråd om virksomhedspraktikordningen. Her skal han blandt andet redegøre for omfanget og jobeffekten af ordningen, og om han mener, den fungerer tilfredsstillende.

Udenrigsministeren er kaldt i samråd af Grønlandsudvalget om oprydningen på den gamle amerikanske militærbase Camp Century. Han skal blandt andet redegøre for, hvordan oprydningen på Camp Century kan være underlagt forsvarsaftalen med USA.

På mødet i salen bliver der førstebehandlet et forslag til ændring af udlændingeloven. Forslaget skal fastsætte konkrete retningslinjer for, hvornår kriminelle udlændinge normalt kan udvises, så domstolene får en vejledende fortolkning af, hvor langt Danmarks internationale forpligtelser giver mulighed for at gå.

Torsdag
Der er igen møde i Folketingssalen, hvor en stribe lovforslag bliver behandlet.

Blandt andet skal et lovforslag, der skal ændre lov om social service, tredjebehandles og vedtages. Med lovforslaget skal der indføres en række nye indgrebsmuligheder, som kan bruges i boformer med sikrede afdelinger, hvor personer med nedsat psykisk funktionsevne kan være anbragt på grund af en straffesag. Lovforslaget skal blandt andet give mulighed for at nedlægge forbud mod enheder, der muliggør internetadgang og for at anvende scannere, ligesom der gives mulighed for at åbne og kontrollere post til den anbragte. Forslaget er fremsat af børne- og socialminister Mai Mercado (K), og loven vil træde i kraft 1. april 2018.

Derudover er der en forespørgsel til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) om tobaks konsekvenser for folkesundheden, og hvad regeringen vil gøre for at nå målet om en røgfri generation i 2030.

Lad os hoppe videre til dagens samråd. Der er nemlig flere på programmet.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er kaldt i samråd, hvor han skal redegøre for, hvordan han forholder sig til oplysninger om tyrkisk overvågning af borgere i Danmark. Derudover skal han svare på, om han opfatter det som et brud på folkeretten.

 Andre samråd:

  • Udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), er kaldt i samråd af Udenrigsudvalget. Udvalget ønsker svar på, hvad regeringen vil gøre politisk, militært og humanitært omkring situationen i Syrien.
  • Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) skal i samråd om de nye F35-kampfly.

Fredag
Ugen slutter af med møde i Folketingssalen, hvor ugens sidste lovforslag bliver behandlet.

Det gælder blandt andet et lovforslag om at lave et Forsyningstilsyn, der skal skabe et mere effektivt tilsyn med el-, gas- og varmesektoren. Forsyningstilsynet skal blandt andet overtage det nuværende Energitilsyns opgaver. På den måde bliver sagsforberedelse og beslutningskompetence integreret i én organisation under ledelse af en uafhængig direktør, som har ansvar for hele tilsynsorganisationen. Lovforslaget er fremsat af energi-, klima- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Vi runder ugen af med en ligestillingskonference hos Socialdemokratiet. Temaet for konferencen er at engagere flere kvinder til at opstille til politiske valg. På konferencen kan man møde oplægsholderne såsom Jytte Hilden, Yildiz Akdogan, Sonja Marie Jensen og Susanne Larsson, formand for de svenske S-kvinder.

Weekend
Der er ikke noget på programmet i weekenden, så hold fri og nyd det.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion