Kommende Fondsdeadlines

Specifik deadline

 • Fonden for Sparekassen i Skals
  Titel: Almennyttige formål i den tidl. Sparekassen i Skals' oprindelige virkeområde
  Ansøgningsfrist: 15. maj 2019
 • Slots- og Kulturstyrelsen
  Titel: Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse i frie folkeoplysende virksomheder
  Ansøgningsfrist: 18. maj 2019
 • Slots- og Kulturstyrelsen
  Titel: Handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter
  Ansøgningsfrist: 18. maj 2019
 • Dansk Ungdoms Fællesråd
  Titel: Drift af landsdækkende børne-og ungdomsforeninger og -organisationer
  Ansøgningsfrist: 03. juni 2019
 • BHI Fonden
  Titel: Velgørende formål og på anden måde almennyttige formål
  Ansøgningsfrist: 15. juni 2019
 • Powered by

Kontinuerlig deadline