Debat

Ældreråd: Pårørende og civilsamfund skal yde råd, ikke kontrol på plejehjem

Plejehjem skal ikke have egentlige bestyrelser, da det tager tid og kontrol væk fra kerneopgaven. Man bør i stedet oprette plejehjemsråd, skriver Inger Møller Nielsen.

Plejehjemsråd skal være et rum, hvor beboere, pårørende og lokale ressourcepersoner er en central støtte for plejehjemslederen, skriver Inger Møller Hansen.
Plejehjemsråd skal være et rum, hvor beboere, pårørende og lokale ressourcepersoner er en central støtte for plejehjemslederen, skriver Inger Møller Hansen.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Inger Møller Nielsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

En fuld frisættelse af landets plejehjem med egentlige bestyrelser, der har det fulde økonomiske, juridiske og faglige ansvar, er hverken hensigtsmæssigt eller realistisk. I stedet anbefaler Danske Ældreråd en model med plejehjemsråd.

Regeringen skal have ros for at ville frisætte ældreplejen. Der er brug for at tænke nyt, hvis ældre borgere, der modtager hjælp skal have reel selvbestemmelse, og hvis medarbejdere og ledere skal have større frihed til at bruge deres faglighed.

Debatserie

Plejehjem skal have egne bestyrelser og selvstændig økonomi, foreslår SVM-regeringen. Ambitionen er en del af, hvad regeringen selv omtaler som "den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie."

Men hvad kræver det egentlig at sætte plejehjemmene fri til lokal selvbestemmelse? Det spørger Altinget Ældre om i en ny debatserie, hvor centrale aktører på ældreområdet vil sætte ord på, hvordan en frisættelse kan se ud. 

Ønsker du at bidrage til debatten?
Hvis du ønsker at deltage i debatten, kan du skrive til [email protected] for at aftale nærmere.

Som en del af frisættelsen af ældreplejen foreslår regeringen at "åbne brugerbestyrelser og lignende således, at for eksempel lokale virksomheder, aktører fra civilsamfundet og andre med tæt relation til institutionen får nye muligheder for at deltage og bidrage."

Danske Ældreråd har længe arbejdet for, at der skal være et forum for inddragelse på alle plejehjem, og at repræsentanter fra lokalsamfund, kulturliv med videre får en aktiv rolle i et sådant forum.

Danske Ældreråd går nu skridtet videre og står sammen med KL om et konkret forslag om, at der etableres et forum for inddragelse på alle landets plejehjem. Vi kalder det plejehjemsråd.

Vi ser plejehjemsråd som en måde at fremme det lokale demokrati og sikre, at såvel beboere og pårørende som lokalsamfund involveres i beslutninger, der påvirker livet og hverdagen på plejehjemmet. Plejehjemsråd kan bidrage med perspektiver og drivkraft og således være med til at sikre åbenhed og lokal involvering på landets plejehjem.

Det er centralt, at plejehjemsrådet ikke er ansvarlig for kontrol, tilsyn og regelgennemgang

Inger Møller Hansen
Formand, Danske Ældreråd

Bred lokal repræsentation

Vi foreslår, at plejehjemsrådet sammensættes af blandt andet beboere, pårørende, repræsentanter for det lokale ældreråd og repræsentanter fra lokalsamfundet.

Plejehjemsrådet bør beskæftige sig med emner, der er relevante for kvalitet og trivsel på plejehjemmet. Det gælder eksempelvis kvalitetsudvikling, pårørendesamarbejde, beboernes selvbestemmelse og indflydelse, værdier og kultur, hverdagsaktiviteter og måltider.

Det er centralt, at samarbejdet med den lokale ledelse er konstruktivt, og at plejehjemsrådet ikke er ansvarlig for kontrol, tilsyn og regelgennemgang.

Ikke egentlige bestyrelser

Vores model bygger ikke på en ambition om, at plejehjemsråd skal fungere som egentlige bestyrelser, der har det fulde økonomiske, juridiske og faglige ansvar. Det vil i Danske Ældreråds optik pålægge den lokale ledelse en uhensigtsmæssig stor opgave, som vil resultere i mere af det bureaukrati, som regeringen ønsker at rydde ud i.

Desuden vil det stille store krav til en bestyrelse, som består af personer fra lokalsamfundet, og som arbejder frivilligt. Der er knap 1.000 plejehjem i Danmark, og det vil være vanskeligt - for ikke at sige umuligt - at rekruttere bestyrelsesmedlemmer til alle plejehjem, der kan og vil påtage sig det økonomiske, juridiske og faglige ansvar.

At pålægge samtlige af landets plejehjem selvstændige bestyrelser, mener vi hverken er hensigtsmæssigt eller realistisk

Inger Møller Hansen
Formand, Danske Ældreråd

Vi må ikke glemme, at plejehjemsbeboere er syge og svækkede mennesker med omfattende plejebehov, og at det derfor er et enormt ansvar, der påhviler ledelsen. Der findes gode erfaringer fra private plejehjem og selvejende institutioner, der drives af egentlige bestyrelser, men at pålægge samtlige af landets plejehjem denne styreform, mener vi hverken er hensigtsmæssigt eller realistisk.

En fuld frisættelse vil medføre en afkobling fra den kommunale kvalitetsorganisation, der giver plejehjemsledelsen mulighed for sparring om kvalitetsudvikling, ledelsesopgaven, regelfortolkning med videre.

En fuld frisættelse vil også afkoble plejehjemmet fra den kommunale administration, der hjælper med drift af bygninger, lønudbetaling og HR-funktioner. Det vil næppe skabe den ønskede merværdi, men helt sikkert pålægge plejehjemsledelsen flere opgaver og et større ledelsesspænd.

Rum for dialog

Vi skal give plejehjemslederne plads til at lede, men vi må ikke pålægge dem så mange opgaver, at de ikke har mulighed for det allervigtigste: at bedrive ledelse tæt på medarbejdere og beboere.

Med forslaget om plejehjemsråd ønsker Danske Ældreråd at skabe et tillidsfuldt rum, hvor beboere, pårørende og lokale ressourcepersoner er en central støtte for plejehjemslederen i udviklingen af plejehjemmet.

Et rum, hvor man drøfter udfordringer, bekymringer og vanskelige temaer, før det udvikler sig til egentlige problemer, men ikke hvor man kan hyre og fyre ledelsen – dette ansvar skal fortsat påhvile kommunalbestyrelsen som øverste politisk ansvarlige myndighed.

Ældreplejen har brug for nye løsninger. Men i vores iver efter at revolutionere, må vi ikke glemme at stille det grundlæggende spørgsmål: Hvilke problemer skal de løsninger adressere?

Danske Ældreråd er overbevist om, at en model med plejehjemsråd vil kunne skabe noget af det liv, den kvalitet og det nærvær, der er brug for, uden at skabe et yderligere bureaukratisk lag.

Hvis du ønsker at deltage i debatten, kan du skrive til [email protected] for at høre om mulighederne.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Inger Møller Nielsen

Formand, Danske Ældreråd

0:000:00