Debat

Debat: Partnerskaber på tværs af sektorer er altafgørende for en bæredygtig fremtid

DEBAT: Virksomheder og organisationer står over for et valg: Business as usual eller en ny vision for verden. Sammen repræsenterer de håbet om en bæredygtig verden. Én ting er dog sikkert: Vi når kun derhen, hvis vi står sammen og handler i fællesskab, skriver Lasse Alfastsen, Mie Brandstrup og Jesper Mørk.

Det er kun muligt at sætte tilstrækkeligt tryk på den bæredygtige omstilling, hvis vi gør det sammen. På tværs af sektorer, særinteresser og politiske skel, skriver Lasse Alfastsen, Mie Brandstrup og Jesper Mørk.
Det er kun muligt at sætte tilstrækkeligt tryk på den bæredygtige omstilling, hvis vi gør det sammen. På tværs af sektorer, særinteresser og politiske skel, skriver Lasse Alfastsen, Mie Brandstrup og Jesper Mørk.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Benedicte Gjerding Dahlberg
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Lasse Alfastsen, Mie Brandstrup og Jesper Mørk
Hhv. social iværksætter og ejer af Bæredygtig Kommunikation, journalist og ejer af Genlyd, og krydsfeltskonsulent og ejer af Krydsfeldt.

Virksomheder og organisationer står over for et valg: Business as usual eller en ny vision for verden. Sammen repræsenterer de håbet om en bæredygtig verden frem mod og efter 2030. Én ting er dog sikkert: Vi når kun derhen, hvis vi står sammen og handler i fællesskab.

Derfor er verdensmål nr. 17 "Partnerskaber for handling" altafgørende. Det er kun muligt at sætte tilstrækkeligt tryk på den bæredygtige omstilling, hvis vi gør det sammen. På tværs af sektorer, særinteresser og politiske skel.

Fem ledere udtaler sig om succesfulde partnerskaber
Men hvordan skaber man værdifulde partnerskaber, der reelt bidrager til den bæredygtige omstilling? Og hvordan sikrer man et effektivt samarbejde som privat virksomhed og civilsamfundsorganisation?

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Dét satte vi os for at undersøge under årets Folkemøde på Bornholm, der for første gang havde verdensmålene som hovedtema, ved at podcast-interviewe ledere fra fem store virksomheder og organisationer.

Fem aktører, der fylder meget i deres felt, og som hver især har stor indflydelse på, hvordan Danmark bidrager til at indfri verdensmålene i det næste årti. De fem virksomheder/organisationer er Care Danmark, Ørsted, Globalt Fokus, Netto og Dansk Industri.

Der er intet i vejen for at bruge Verdensmålene og det 17. mål om partnerskaber som en løftestang for sin forretningsudvikling. Men som med andre investeringer skal man ikke tro, at man kan høste gevinsten i indeværende år. Gode ting tager tid.

Lasse Alfastsen, Mie Brandstrup og Jesper Mørk .
Hhv. social iværksætter og ejer af Bæredygtig Kommunikation, journalist og ejer af Genlyd, og krydsfeltskonsulent og ejer af Krydsfeldt

Store muligheder og mange udfordringer i partnerskaber
Man kan opsummere behovet for og mulighederne ved partnerskaber mellem civilsamfundsorganisationer og private virksomheder som en tvingende nødvendig handling og en potentiel værdifuld strategisk mulighed.

Det er både ledere, eksperter og medarbejdere som oftest enige om. Men til trods for den potentielt store værdi som et strategisk og effektivt koordineret partnerskab på tværs af sektorer kan skabe, er der mange bump på vejen.

Alt for ofte ender partnerskaber, før de for alvor kommer i gang. Dermed risikerer begge parter at spilde en masse ressourcer, som kunne være brugt anderledes.

Og selvom de involverede medarbejdere ofte gennemgår en værdifuld læringsproces, er ingen tjent med udsigtsløse partnerskabsmodeller – slet ikke hvis de kunne være undgået.

Så hvordan sætter man ind over for disse udfordringer, og hvad er de rigtige løsninger, der sikrer, at ressourcerne bliver brugt effektivt, og at begge parter får noget ud af partnerskabet

Mange af de samme udfordringer går igen
Der er flere forskellige grunde til, at tværsektorielle partnerskaber ikke lever op til sit potentiale. Historien har det som bekendt med at gentage sig, og det er ofte mange af de samme udfordringer, der går igen.

Manglende rammesætning og forventningsafstemning om partnerskabet er ofte kilde til, at partnerskaber mislykkes. Det samme gælder for de to sektorers forskellige styringsmekanismer og sprog, som ikke altid supplerer hinanden optimalt.

Samtidig oplever de involverede også, at man ikke i tilstrækkelig grad forstår hinandens organisationer undervejs i forløbet og derfor kolliderer.

Men der er også mange partnerskaber mellem forskelligartede aktører, der lykkes. Dét er de fem organisationer/virksomheder, vi har interviewet, gode eksempler på.

I vores interview med de fem ledere var der særligt fem hovedpointer, som stak ud, når det handler om at etablere og drive succesfulde partnerskaber, som andre organisationer kan lære fra og anvende i arbejdet med nye eller eksisterende partnerskaber.

1. Gensidig respekt er afgørende før, under og efter

2. Det lokale element skal tænkes ind fra start

3. Man skal turde at miste kontrollen og vinde mere sammen

4. Strukturér processen grundigt før I går i gang

5. Hav tålmodighed undervejs - gode ting tager tid

De fem anbefalinger giver god mening i sig selv, men det er på sin plads at uddybe hver anbefaling en smule med udgangspunkt i de fem lederes citater fra vores podcastinterview.

Læs også

Gensidig respekt er afgørende før, under og efter
Den første virksomhedsleder, Viden i verden havde fornøjelsen af at møde, var Michael Løve, administrerende direktør i Netto. Han lagde især vægt på respekt som en faktor i det gode partnerskab, som Netto har etableret med Fødevarebanken.

I mødet mellem en stor virksomhed og en lille NGO kan magtbalancen nemt blive skæv og give et anspændt samarbejdsmiljø. Her kan gensidig respekt før, under og efter være en afgørende ingrediens.

Anbefalingen fra Michael Løve lyder: ”Lad være med at se partnerskaber som en reklamemulighed. Hav respekt for den anden organisations kompetencer og tag dem alvorligt.”

Respekt for hinandens forskellighed er altså en hjørnesten i fundamentet på det gode partnerskab.

Det lokale element skal tænkes ind fra start
Vi mødte også Jonas Engberg, chef for Partnerskaber, Innovation og Engagement i Care Danmark. Her faldt snakken på den lokale komponent i partnerskaber – det vil sige inddragelsen af den yderste implementerende part i identifikation og forståelse af det problem, partnerskabet skal løse.

Jonas Engberg forklarer: ”Det er vigtigt at have virksomhederne med ud på en fact finding-mission - og ikke kun at have dem med, når båndet skal klippes over. Simpelthen have dem med i processen med at finde ud af, hvad det er for løsninger, der er behov for.”

Som NGO i partnerskab skal man altså ikke kun hive virksomhederne ind til at udvikle veldefinerede løsninger.

De skal også være med til at identificere problemerne, og det kan kun lade sig gøre ved at tage dem med ud og se verden med egne øjne.

Man skal turde at miste kontrollen og vinde mere sammen
Den pointe hænger godt sammen med dét, vi talte om med Filip Engel, Vice President for Sustainability i Ørsted. Han understregede netop, at partnerskaber ofte medfører en vis grad af kontroltab, fordi man interagerer med nogen, som tænker og agerer på en anden måde end én selv.

Måske er det endda dét, der afholder både virksomheder og NGO’er fra at gå langt ned ad partnerskabsstien.

Filip Engel udtaler: ”Jeg tror, vi er opdraget til, at der er en risiko ved at andre kan se det på en anden måde, fordi du kan komme til at miste kontrollen over det, som du står for. Det tror jeg er en risiko ved de her partnerskaber. Så man skal turde at miste noget af kontrollen, og du skal turde at gå sammen med nogen, der ser verden på en lidt anden måde.”

Det kræver altså mod at slippe (lidt af) kontrollen, men det er dog nødvendigt, hvis man vil rykke sig.

Strukturér processen grundigt før I går igang
Som led i at begrænse risikoen og få mest muligt ud af den tid, man bruger på partnerskaber, kan man med fordel gå struktureret til processen omkring partnerskaber.

Det talte Viden i verden blandt andet om med Katrine Dietrich, souschef i Globalt Fokus.

Katrine Dietrich foreslår: ”Lav en grundig afsøgning af, hvilke partnere, der giver mening, inden I går i gang, og sørg for at opstille klare læringsmål for den kommende partnerskabsproces. Det er altid utroligt lærende at gennemgå, og som organisation får I nye refleksioner og indsigter, som I skal gøre brug af fremadrettet.”

Med en struktureret proces kan man altså opbygge et niveau af kontrol - selv i ukendt farvand.

Hav tålmodighed undervejs - gode ting tager tid
Endelig talte vi med Thomas Bustrup, direktør i Dansk Industri, om forretningspotentialet i partnerskaber. Han understregede, at kombinationen af en god sag og en god forretning bestemt er mulig, men også at det tager tid:

”Man skal være villig til at bruge noget tid på at finde den rigtige idé og det rigtige match. Så det kræver også virksomheder, der kan se længere end til næste kvartal og har overskud, ressourcer og engagement til at ville det her. Også selvom det er noget, man overhovedet ikke kan se gevinsten af på kort sigt.”

Der er altså intet i vejen for at bruge Verdensmålene og det 17. mål om partnerskaber som en løftestang for sin forretningsudvikling.

Men som med andre investeringer skal man ikke tro, at man kan høste gevinsten i indeværende år. Gode ting tager tid.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lasse Alfastsen

Strategisk direktør, Partnerskabshuset Krydsfelt, stifter af Sustainable Change Makers
cand.merc. (kom.)

0:000:00