Isobro: Tidligere generalsekretær tegner dystert billede af indsamlingssektor

REPLIK: Isobro har et enestående samarbejde med hele den danske indsamlingsbranche, skriver generalsekretær Mette Grovermann og pointerer, at Steen M. Andersen ikke haft adgang til de afgørende tal. 

Af Mette Grovermann
Generalsekretær i Isobro

Tidligere generalsekretær, Steen M. Andersen, omtaler i sin kronik 22. oktober Isobros indtægtsundersøgelse, og her oplyser han, at Isobro ikke måler indtægter fra samarbejde med erhvervslivet eller fonde.

Dette er ikke korrekt. Vi måler så sandelig også på erhvervssamarbejder og fonde.

Steen M. Andersen har ikke haft adgang til undersøgelse
De overordnede tendenser på indsamlingsmarkedet afdækkes af Isobros årlige indtægtsanalyse.

Undersøgelsen skabes på baggrund af medlemsorganisationernes ansøgninger til udlodningsmidlerne (tidligere Tips og Lotto), og de giver et grundigt og retvisende billede af udviklingen i den samlede omsætning i sektoren.

Cirka hvert andet år foretages desuden en udvidet undersøgelse, hvor man dykker ned i samtlige indtægtskilder – også erhvervssamarbejde, fonde, med videre.

Ikke alle indtægtskilder er lige relevante for alle organisationer, og derfor foretager Isobro heller ikke hvert år analyser på alle indtægtskilder. 

Da det kræver en indsats fra organisationerne at skaffe dokumentation samt svare på analysens mange spørgsmål, er det besluttet, at man skal deltage i undersøgelserne for også at få indsigt i analysen efterfølgende.

Unicef, som Steen M. Andersen sandsynligvis har sine tal fra, har i den seneste undersøgelse fravalgt at være med i den udvidede undersøgelse, der også tæller data om erhvervssamarbejder.

Og derfor har Steen M. Andersen heller ikke adgang til tallene, og derfor ved han muligvis heller ikke, at de eksisterer.

Og det kan være grunden til, at han udtaler sig, som han gør. Men det gør ikke hans påstand til sandhed.

Ja, det er rigtigt, at der er pres på NGO’erne
Jeg er med på Steen M. Andersens pointe om, at der er rum for udvidelse af diverse erhvervssamarbejder, men derudover mener jeg, at Sten Andersen tegner et noget dystert billede af udviklingen i den danske indsamlingssektor.

Ja, det er rigtigt, at der er pres på NGO’erne, men ifølge vores seneste indtægtsundersøgelse, der ligger offentligt tilgængelig på Isobros hjemmeside, er den samlede aktivitet i organisationerne fra 2014-2018 (udtrykt ved bruttoindtægter) samlet set steget med 11 procent svarende til 1,2 milliarder kroner.

Udviklingen viser fremgang for stort set alle kategorier af organisationer.

Medlemskontingenter - inklusiv gaver fra bidragsydere samt indtægter fra arv - er markant stigende i perioden for alle kategorier af organisationer med undtagelse af de kirkelige.

Egenfinansieringen er som følge heraf samlet set steget med 569 millioner kroner fra 2014-2018, og undersøgelsen viser således også, at de velgørende organisationer fortsat nyder stor opbakning fra danskerne.

Det glæder vi os over.

Fuld indsigt kræver deltagelse
Isobro har et enestående samarbejde med hele den danske indsamlingsbranche og kan via sin store bredde sikre adgang til overblik, data og analyser om det danske indsamlingsmarked.

Formålet med vores fundraisinganalyser er at dokumentere nøgletal og udvikling indenfor indsamlingsmarkedet i Danmark, således at de enkelte organisationer får størst mulig viden om udviklingen i markedet med henblik på at optimere indsatsen i indsamlingsarbejdet.

Målet er også at give branchen, den enkelte organisation og den enkelte fundraiser et anvendeligt værktøj, der gør alle i stand til at sætte eget og andres indsamlingsarbejde i perspektiv og på den måde medvirke til at gøre indsamlingsarbejdet endnu mere effektivt til gavn for de mange formål, organisationerne arbejder for.

Man skal blot deltage for også at få den fulde indsigt.

Forrige artikel Tidligere generalsekretær: Firmaer og ngo'ers fordomme om hinanden er i opbrud Tidligere generalsekretær: Firmaer og ngo'ers fordomme om hinanden er i opbrud Næste artikel DI: Gør verdensmål og krav om bæredyg­tighed til en del af offentlige udbud DI: Gør verdensmål og krav om bæredyg­tighed til en del af offentlige udbud
Flere foreninger bliver presset på økonomien af stigende bankgebyrer

Flere foreninger bliver presset på økonomien af stigende bankgebyrer

GEBYRER: Bankernes gebyrer på foreningskonti fortsætter med at stige, viser en ny undersøgelse fra Civilsamfundets Videnscenter. Et stigende antal foreninger henvender sig til Center for Frivilligt Socialt Arbejde, fordi bankpriserne presser deres økonomi. Hvidvasklovgivning og administration koster, lyder det fra bankerne.