Knud Foldschack: God forsikring og godt fondsarbejde bør være Tryghedsgruppens grundpiller

DEBAT: Tryghedsgruppen skal lære af Alka og principperne i det gamle selskab. De er prisværdige, skriver Knud Foldschack.

Af Knud Foldschack
Kandidat til Tryghedsgruppens repræsentantskab

Hvad er vigtigst i forbindelse med valget af nye repræsentanter til Tryghedsgruppen?

Tryghedsgruppen yder, via årlige donationer i størrelsesordenen 600 til 650 millioner kroner, en stor, prisværdig almennyttig samfundsgavnlig indsats.

Samtidig uddeles der bonus, cirka otte procent, som samlet overstiger uddelingsbeløbet til velgørende formål.

Bonussen skal beskattes og indberettes og er vel blot en konkurrencemæssig pr-foranstaltning, og håndteringsmæssigt besværlig for forsikringstagerne. Man kunne vel blot sætte præmien ned med bonusbeløbet. 

En lavere præmie ville jo ikke blive beskattet.

Afskaf medlemsbonussen
Det er derfor min opfattelse, at Tryghedsgruppen bør afskaffe bonussen og forøge den almennyttige indsats eller, som minimum, give forsikringstagerne mulighed for i stedet ved forsikringstegningen af donere bonussen, støtten, til almennyttige formål.

I 2019 købte Tryg Alka Forsikring, som jo var et af de sidste større kooperative danske selskaber. En kunde sagde til mig på et opstillingsmøde: ”Hvad nytter det, at vi som tidligere Alka-kunder får bonus, når den nye præmie samlet bliver større?” 

Det må det nye repæsentantskab sørge for ikke sker.

Lad Tryg lære af Alka og principperne i det gamle selskab – de er prisværdige.

God forsikring og godt fondsarbejde bør være Tryghedsgruppens grundpiller. Det nye repræsentantskab bør vælges ud fra disse principper.

Forrige artikel Frivilligrådet: Tidligere bevillinger af satspuljemidler bør kulegraves Frivilligrådet: Tidligere bevillinger af satspuljemidler bør kulegraves Næste artikel Lars Werge: Tryghedsgruppen skal hjælpe med at styrke fællesskabet Lars Werge: Tryghedsgruppen skal hjælpe med at styrke fællesskabet