Monika Skadborg og Lars Olsen: Trygfonden skal demokratiseres

DEBAT: En større mangfoldighed og et bedre medlemsdemokrati vil afspejle sig i, hvad Trygfonden fokuserer på. Og vi skal fokusere på det, danskerne bekymrer sig om i hverdagen, skriver Monika Skadborg og Lars Olsen.

Af Monika Skadborg og Lars Olsen
Kandidater til repræsentantskabet i Tryghedsgruppen

Tryghedsgruppen er en demokratisk virksomhed, og det er en styrke. 1,3 millioner medlemmer har valgt at forsikre sig i enten Tryg eller Alka og dermed ikke kun sikre egen tryghed, men bidrage til hele Danmarks sikkerhed, sundhed og trivsel.

Det skal vi være stolte af og værne om. Men demokrati kommer ikke af sig selv.

Blot at sende en stemmeseddel ud i e-boks sikrer ikke, at kunderne har forstået, hvilket fællesskab de faktisk er medlem af, og hvilken betydning deres stemme kan have. Skal vi have et reelt medlemsdemokrati, så må stemmeprocenten op, og langt flere medlemmer skal opdage, at de faktisk er medlem.

Et stærk trygfond
For fem år siden, da der sidst var valg i Region Hovedstaden, var Trygfonden truet. Derfor oprettede vi initiativet "Bevar en Stærk Trygfond".

Vi var overbeviste om, at hvis flere mennesker opdagede, at de havde muligheden for at påvirke Trygfondens fremtid, ville de bruge deres stemmeret til at bevare uddelingerne.

For hjertestartere, redningsveste, livreddertårne og førstehjælpskurser betyder noget for almindelige menneskers tryghed i hverdagen. Det betyder noget at vide, at indsatsen med Hjerteløberne har gjort en konkret målbar forskel på risikoen for, at vi eller vores kære dør af hjerteanfald.

Vi vil hellere give 100 millioner mere til tryghedsskabende projekter end have i gennemsnit 77 skattepligtige kroner mere tilbage i bonus. Især fordi bonussen ikke kommer ligeligt tilbage til kunderne.

Selvom det er privatkunderne, Tryg tjener flest penge på, får erhvervskunderne en langt større andel af bonuspengene. Nej behold I bare nogle af dem og del nogle flere røgalarmer og cykelhjelme ud i stedet.

Heldigvis var mange medlemmer enige med os. Trygfondens fremtidige eksistens er sikret.

De sidste fem år er det endda lykkedes os at få uddelingerne til at stige i takt med overskuddet, samtidig med at vi har fundet en kompromis-løsning om bonusmodellen.

Selvom pengene godt kunne fordeles bedre, er det positivt, hvis bonusudbetalingen kan være med til at gøre medlemmerne opmærksom på, at de er medlemmer og ikke bare kunder.

Repræsentantskabet ligner ikke medlemsskaren
Ud over at sikre vækst i Trygfondens uddelinger, har vi haft fokus på at forbedre medlemsdemokratiet.

Blandt andet har vi gjort det mindre besværligt at stille op ved at skrue ned for antallet af stillere, man skal samle, gøre det muligt at klare hele processen online og sende bedre informationsmateriale ud om, at man kan stille op.

Det har tydeligvis virket: Antallet af kandidater er nu fordoblet. Vi har også forbedret kommunikationen til medlemmerne og indført medlemsmøder, hvor medlemmerne både får et oplæg om sundhed fra professor Bente Klarlund og noget information om medlemsdemokratiet.

De møder har 7.000 medlemmer gjort brug af i år.

De nye tiltag er blevet taget godt imod af de medlemmer, vi har talt med, og vi kan kun håbe, at det også vil afspejle sig i stemmeprocenten. Men vi kan gøre det endnu bedre.

For eksempel udtrykker en del medlemmer, at det er svært at overskue forskellen på de nu 70 opstillede kandidater. Man kan frygte, at dette bidrager negativt til stemmeprocenten.

Kan vi gøre det bedre ved at give mulighed for valgforbund? Eller måske en kandidatest, så medlemmerne bedre kan overskue, hvad forskellige kandidater mener om de spørgsmål, det er vigtige for dem?

Og skal vi give det enkelte medlem flere stemmer end kun en? Det ville måske give mindre stemmespild og gøre det lettere for de kandidater, der ikke er kendte navne, at blive valgt.

For det er vigtigt, at repræsentantskabet er bredt sammensat og indeholder medlemmer med blandet baggrund. Selvom det er gået fremad de sidste fem år, er det stadig tydeligt, at repræsentantskabet ikke ligner medlemsskaren.

Netop bredere repræsentation og særligt flere medlemmer af repræsentantskabet med rod i foreningslivet er noget, "Bevar en Stærk Trygfond" har sat fokus på.

Mangfoldighed afspejler sig i uddelingerne
For det er vigtigt, når vi skal uddele mange millioner til tryghedsskabende projekter, hvoraf mange ansøgninger er fra frivillige foreninger, at nogle af repræsentanterne har nært kendskab til, hvordan civilsamfundsorganisationer og græsrodsinitiativer fungerer.

Derfor har vi dannet et netværk på tværs af regionerne sammen med medlemmer fra andre demokratiske virksomheder. Her har vi opkvalificeret hinanden og udvekslet erfaringer på tværs om både bestyrelsesarbejde, medlemsinvolvering og bæredygtige investeringer.

Vi har arbejdet for at engagere flere unge og flere fra foreningslivet, så det ikke bare bliver “the usual suspects”, der sidder i alle de danske bestyrelser.

Forhåbentlig vil en større mangfoldighed og et bedre medlemsdemokrati også afspejle sig i, hvad Trygfonden fokuserer på. Vi skal fokusere på det, danskerne bekymrer sig om i hverdagen.

Vi skal derfor også arbejde med demokrati i Trygfondens uddelinger. For eksempel kan vi være med til at tackle fake news, som skaber utryghed og polarisering.

Og vores tryghedsskabende projekter kan sørge for, at mennesker, som er meget forskellige, mødes i fællesskab og dialog. For det skaber tryghed og styrker demokratiet i Danmark.

Forrige artikel Charlotte Antonsen: Forvaltning af Trygfondens formue kræver omtanke og fornuft Charlotte Antonsen: Forvaltning af Trygfondens formue kræver omtanke og fornuft Næste artikel Henrik Vad: Tryg skal drives som en kundeejet virksomhed Henrik Vad: Tryg skal drives som en kundeejet virksomhed