Henrik Thørring: Vi kan og skal skabe bedre rammer for kunderne i Tryg

DEBAT: Tryghedsgruppen skal etablere rammer, hvor kundernes interesser som både kunder og medejere i Tryg bliver bedre varetaget, skriver Henrik Thørring.

Af Henrik Thørring
Kandidat til repræsentantskabet i Tryghedsgruppen

Tryghedsgruppens ejer 60 procent af Tryg Forsikring. De øvrige 40 procent er ejet af andre aktionærer. Det er en konstruktion med indbyggede modstridende interesser. Hvorfor nu det?

Jo, Tryghedsgruppen er ejet af kunderne i Tryg Forsikring. Det slog daværende erhvervsminister Henrik Sass Larsen fast i 2015 i et svar til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg vedrørende ”omdannede finansielle virksomheder”.

Sådan en er blandt andet Tryghedsgruppen. I svaret hedder det: ”Deltagerne er ejere, fordi de er brugere af det finansielle selskabs ydelser, og ikke fordi de er investorer og har interesser afledt heraf.”

Et aktieselskab skal tjene penge til sine aktionærer. Det gør Tryg Forsikring. Børsen skriver på sin hjemmeside 22. januar 2020, at ”Tryg tjener over en milliard mere end sidste år og udbetaler ekstraordinært udbytte”. Så det går godt i Tryg Forsikring, og aktionærerne er glade.

Men har kunderne så meget at være glade for? De ejer via Tryghedsgruppen 60 procent, men det er også kunderne, der har betalt præmierne i Tryg Forsikring. Kunderne kan dog formentlig se frem til at modtage bonus til sommer.

Det er Tryghedsgruppen, der betaler denne bonus, ikke Tryg Forsikring, så de aktionærer, der har købt aktier via Fondsbørsen, bidrager ikke til kundernes bonus. Der skal også betales skat af den udbetalte bonus.

Modstridende interesser i ejerkredsen
Her er vi ved kernen af den finansielle vanskabning, der blev skabt, da Tryghedsgruppens bestyrelse i 2005 lod Tryghedsgruppen sælge 40 procent af Tryg Forsikring, der blev børsnoteret: Kunderne har en interesse i lave præmier, og aktionærer har en interesse i at få størst muligt udbytte, altså høje præmier.

Både kunderne og aktionærerne er ejere af Tryg Forsikring, men enderne i de modstridende interesser når kun sammen, fordi de fleste kunder i Tryg Forsikring er uvidende om, at de qua deres kundeforhold er medejere af hovedaktionæren i Tryg Forsikring.

Tryghedsgruppen er så at sige en stødpude mellem kunderne og de øvrige aktionærer i Tryg Forsikring.

Valget til Tryghedsgruppens repræsentantskab i Region Hovedstaden er skudt i gang. Mange kandidater interesserer sig meget for forvaltningen af de mange millioner, som Tryghedsgruppen hvert år uddeler under aktivitetsnavnet Trygfonden.

Der er faktisk ikke tale om en fond, men blot om en betegnelse for uddelingsaktiviteterne. De fleste vil også støtte bonusudbetalinger fra Tryghedsgruppen.

Et fåtal af kandidaterne interesserer sig imidlertid også for konstruktionen med en kundeejet hovedaktionær og øvrige aktionærer. Skulle Tryg Forsikring for eksempel være udbetaler af bonus? Skulle Tryg Forsikring eventuelt bidrage til uddelingsaktiviteterne?

Et gensidigt forsikringsselskab
Hvis ja, ville det jo nok være i modstrid med Tryg Forsikrings øvrige aktionærers interesser. De ville jo så bidrage til finansieringen af bonus og uddelinger, men da begge dele har en positiv markedsføringseffekt på Tryg Forsikring, kunne det anses for rimeligt set fra kundernes synspunkt.

Det kunne også antages, at bonus udbetalt fra Tryg Forsikring ville være skattefri.

Op til starten af 90’erne var Tryg Forsikring et gensidigt forsikringsselskab. I et gensidigt forsikringsselskab får kunderne penge retur i år, hvor det går godt, og denne tilbagebetaling er ikke skattepligtig.

I starten af 90’erne blev Tryghedsgruppen imidlertid dannet som et andelsselskab, og forsikringsvirksomheden blev lagt i to aktieselskaber med skades- og livsforsikring hver for sig.

Kunderne var fortsat ejere af forsikringsvirksomhederne, men nu indirekte som andelshavere i Tryghedsgruppen. Så langt så godt indtil salget af 40 procent af Tryg Forsikring i 2005.

Der er langt tilbage til situationen indtil 2005, men vi kan gøre det bedre for kunderne. Vi kan arbejde på at etablere rammer, hvor kundernes interesser som kunder og medejere bliver bedre varetaget.

Der er kandidater til valget til Tryghedsgruppens repræsentantskab i Region Hovedstaden, som vil arbejde for, at kunderne får mere ud af deres medejerskab. Stem på dem, og tag et lille skridt i retning af opretning af vanskabningen.

Forrige artikel Virksomhed svarer på kritik: Vores kortlægning af ngo-arbejdsmiljø fejler intet Virksomhed svarer på kritik: Vores kortlægning af ngo-arbejdsmiljø fejler intet Næste artikel Bedre Psykiatri: Civilsamfundets vilkår skal ikke være politisk kastebold Bedre Psykiatri: Civilsamfundets vilkår skal ikke være politisk kastebold