Kvart milliard til samfundets mest udsatte går hvert år til selvstændigt erhvervsdrivende

SATSPULJE: Det er uden for satspuljens formål, at 244,7 millioner hvert år går til selvstændigt erhvervsdrivende, kritiserer Frivilligrådet. Flere organisationer og LA betegner det som helt efter bogen og som en del af satspuljens historik.

Foto: Thomas Lekfeldt / Ritzau Scanpix
Simon Lessel

Det ligger længere væk fra satspuljens formålsparagraf, end det burde gøre.

Mads Roke Clausen
Formand, Frivilligrådet
Fakta
I alt ligger 39 procent af bevillingerne - svarende til 6 milliarder - i satspuljen for 2017 på Beskæftigelsesministeriets ressortområde.

Det gør Beskæftigelsesministeriet til det ministerium, deri 2017 fordelte flest satspuljemidler. 
Beskæftigelsesministeriet efterfølges af Børne- og Socialministeriet, der fordelte 4,8 milliarder og Sundheds- og Ældreministeriet, der fordelte 3,3 milliarder.

Kilde: Moderniseringsstyrelsens projektoversigt 2017 - 2022
Fakta
Satspuljens formål:
Satspuljen blev vedtaget i juni 1990 i et forlig mellem Socialdemokratiet, Centrum-Demokraterne, Konservative, SF, Kristeligt Folkeparti og Det Radikale Venstre. Senere er DF, LA og Alternativet tiltrådt forliget. Enhedslisten er ikke en del af forliget.

Af Lov nr. 373 af 28. maj 2003 fremgår det, at "puljebeløbet anvendes til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper."

Kilde: Moderniseringsstyrelsen, Børne- og Socialministeriet og Retsinformation.dk

Lige under en kvart milliard fra satspuljen, der skulle gå til at hjælpe hjemløse, unge misbrugere og handicappede, går hvert år til blandt andet at finansiere en reduktion af A-kasse-bidraget for selvstændigt erhvervsdrivende.

Det viser en gennemgang af Moderniseringsstyrelsens liste over de i alt 831 satspuljeprojekter fra 2017 til 2022, som Altinget har foretaget.

”Det virker ikke, som om det har noget med udviklingen af indsatsen over for socialt sårbare at gøre,” lyder kritikken fra Frivilligrådets formand, Mads Roke Clausen.

Dokumentation

Oversigt - Satspuljemidler til selvstændige:

Projekt-id - Projektnavn - Projektbeskrivelse - Bevilling i mio. (2018-priser)

1994-37 - Selvstændige forsikrede - "Formålet er en forhøjelse af dagpengenes mindsteindsats for forsikrede selvstændige til 70 pct." - 10,8 millioner

1995-24 - Reduktion af A-kasse-bidrag for selvstændige - "Formålet er at finansiere en reduceret bidragssats for selvstændige forsikrede" - 197,2 millioner

1996-37 - Ændring af minimumssatsen for selvstændigt erhvervsdrivende - "Formålet er at finansiere en ændring af minimumssatsen for selvstændigt erhvervsdrivende" - 36,7 millioner

I alt: 244,7 millioner (alle bevillinger er permanente)

Kilde: Moderniseringsstyrelse projektoversigt for satspuljen 2017 - 2022










Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024