Ny analyse: Ti barrierer blokerer for udsatte unges deltagelse i fællesskabet

Der er brug for, at skoler, kommuner, forældre og civilsamfundsorganisationer arbejder sammen for at give udsatte unge bedre adgang til positive fællesskaber, viser ny analyse fra Red Barnet. 

Udsatte unge ramler ind i en stribe forskellige barrierer, der bremser dem i at deltage i positive fællesskaber, viser en ny analyse. 
Udsatte unge ramler ind i en stribe forskellige barrierer, der bremser dem i at deltage i positive fællesskaber, viser en ny analyse. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Carsten Terp Beck-Nilsson

Hver anden 13-årige pige med minoritetsbaggrund deltager aldrig i fritidsaktiviteter. Læg dertil, at fire ud af ti unge fra familier, der lever under fattigdomsgrænsen, ikke går til nogen form for sport, og at kun hvert syvende anbragte barn har et fritidsjob. Og pludselig står du med et blueprint til et samfundsproblem, der i den grad vender den tunge ende nedad.

”Vi ved, at unges fællesskaber og adgangen til at være sammen med jævnaldrende er helt afgørende for deres trivsel og velvære og dermed også for deres læring og muligheder for at udvikle sig,” siger Janne Tynell, stedfortrædende generalsekretær i Red Barnet.

I en ny analyse, som offentliggøres torsdag morgen på Folkemødet, beskriver Red Barnet med input fra tænketanken Mandag Morgen ti barrierer, der medfører, at udsatte børn og unge er langt svagere repræsenteret i foreningslivet end deres jævnaldrende.

”Vores analyse peger på, hvad der står i vejen for at blive en del af et positivt fællesskab. Vi håber, at vi med denne analyse kan bidrage til at skabe flere rummelige fællesskaber, hvor de unge bliver mødt med et blik for at dyrke og styrke de ressourcer, de har, så det kan kompensere for de risikofaktorer, de lever med,” siger Janne Tynell.

Fakta

DISSE 10 BARRIERER HOLDER UDSATTE UNGE UDENFOR

Barrierer hos de unge

 • Lavt selvværd

Barrierer hos forældrene

 • Økonomi
 • Personlige og sociale kompetencer
 • Kulturelle forskelle

Barrierer i fællesskaberne

 • Sen start i foreningslivet
 • Skjulte normer
 • Manglende ungeinvolvering
 • Fordomme og diskrimination

Strukturelle barrierer

 • Silotænkning
 • Lovgivning

Tre af de ti barrierer, som analysen identificerer, befinder sig i foreningslivet, og det er vigtigt, at organisationerne er bevidste om den betydning, de har i forhold til at få udsatte unge med ombord, pointerer Red Barnet.

For eksempel er mange ressourcestærke børn nærmest født ind i foreningslivet, og fra de er helt små, står forældrene på sidelinjen og hepper. Den opbakning mangler mange børn i udsatte positioner. Og det er ikke altid let at være begynder i en sen alder, pointerer Red Barnet.

”Det er vigtigt, at organisationerne indretter sig, så de kan tage imod de unge, der ikke har brugt flere år på at dygtiggøre sig i foreningslivet. Man skal være opmærksom på, om der kommer nogen ind, som ikke har været en del af fællesskabet, og tage særligt godt imod dem,” siger Janne Tynell.

Farer vild i forventningerne
En beslægtet udfordring er de skjulte forventninger og normer, der ligger i ethvert fællesskab. For foreningsvante unge er det trivia-viden, men for unge i udsatte positioner kan den slags koder være svære at afkode.

”Hvorfra skal man vide, hvordan man gebærder sig i en klub? Afkode at der er forventning om, at man vasker fodboldtrøjer med jævne mellemrum, er den der finder ruten til den næste udekamp eller har pølsehorn med?” spørger Janne Tynell.

Kravene under overfladen kan i værste fald holde udsatte unge uden for fællesskabet – stik imod intentionerne.

”Når man ikke kan afkode normerne, er det både ekskluderende og stigmatiserende, og man kan miste sin tro på, at man kan indgå i sådan nogle sammenhænge,” siger Janne Tynell.  

Man skal holde sig for øje, at det ikke bare handler om at inkludere nogle unge. Det handler også om at have fællesskaber, der er rummelige og tilgængelige for alle.

Janne Tynell
Stedfortrædende generalsekretær, Red Barnet

Hun anbefaler, at alle foreninger vender blikket indad og diskuterer, hvilke forventninger man har til hinanden i foreningen.

”Man skal blive tydelig omkring, hvad det er for eksplicitte og implicitte normer, man har, og få dem beskrevet. I Red Barnet anbefaler vi en velkomststrategi, hvor rollerne er afklaret, og hvor det er beskrevet, hvad der forventes af de unge,” siger Janne Tynell og tilføjer:

”Man skal holde sig for øje, at det ikke bare handler om at inkludere nogle unge. Det handler også om at have fællesskaber, der er rummelige og tilgængelige for alle.”

Involvering styrker fastholdelsen
Og så skal de unge involveres, fremhæver analysen.

Dels giver det bedre aktiviteter, hvis de er udsprunget af de unges egne hjerner og hjerter. Men endnu vigtigere er det, at man ved at involvere de unge sender et signal om, at man tror på, at de har noget at byde på. Og det er med til at fastholde dem i fællesskabet.

”Når man viser dem, at man tror på, de har noget at byde ind med, og at man har forventninger til dem, får de et ressourcesyn på sig selv, hvor de opdager, at de er gode til noget,” siger Janne Tynell og fortsætter:

”Mange af de unge er vant til, at der er mere fokus på deres udfordringer end på deres ressourcer. Men kommer man med ind i processerne, så får man et andet blik på sig selv. Og det styrker selvtilliden og medfører ofte, at man så går ekstra meget ind i arbejdet.”

Inspiration og samarbejde
Janne Tynell håber, at analysen vil blive læst og brugt af aktører fra både civilsamfundet, det offentlige og erhvervslivet – og ikke mindst, at den vil inspirere til nye samarbejder.

”Vi håber, at man vil lade sig inspirere og tænke ud over sin egen ramme. ’Det kunne være, at jeg som foreningsleder skulle arbejde sammen med Birthe oppe på kommunen om at få motiveret de unge til at se i vores retning’. At man kigger på tværs af sektorer og tænker, at ’Det her er noget, vi skal gøre sammen’,” siger Janne Tynell og tilføjer:

’Vi er nødt til at arbejde på tværs af sektorer for at løfte de her unge ind i vores fællesskaber.’

Dokumentation

FAKTA OM ANALYSEN

Analysen ”Bryd Barrieren” er udarbejdet af Red Barnet med input fra tænketanken Mandag Morgen.

Den fokuserer på unge i alderen 13-17 år i tre arenaer: Foreningsliv, fritidsjob og ungdomsskoler.

Analysen bygger på en dataindsamling udført i efteråret 2019 og foråret 2020. Data består af:

 • Tre workshops om ungefællesskaber med deltagelse af 26 unge
 • Interview med 11 unge
 • Interview med 26 forskere, eksperter og praktikere
 • Særkørsler fra Danmarks Statistik
 • Systematisk gennemgang af den danske litteratur på området fra de seneste ti år

Analysen er finansieret af Lauritzen Fonden.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Janne Tynell

Chef for Kommunikation og politik, stedfortrædende generalsekretær, Red Barnet
cand.mag. i internationale udviklingsstudier og journalistik (Roskilde Uni. 2005)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024