Storskalaborgermøder skal forny den demokratiske samtale

BORGERMØDER: Dalende tillid til politikerne, manglende tilslutning til partierne og globale tendenser til svigtende opbakning til demokratiet har fået Tænketanken Mandag Morgen til at udvikle en ny model for borgerinddragelse. Projektet præsenteres på Folkemødet.

Stigende mistillid til politikerne og manglende tilslutning til de politiske partier.

Det er bare to af en længere række demokratiske sygdomstegn, som bagmændene bag et nyt demokratisk projekt kaldet VoresStemmer vil gøre op med.

For at kurere de demokratiske sygdomme er Tænketanken Mandag Morgen, A.P. Møller Fonden og tre danske kommuner gået sammen om projektet VoresStemmer. Projektet skal med nye borgermøder i stor skala revitalisere den demokratiske samtale i Danmark og styrke dialogen mellem politikerne og danskerne. Det forklarer Lisbeth Knudsen, direktør og chefredaktør for Ugebrevet Mandag Morgen.

Login