Debat

URK: Krisen kalder på langsigtede partnerskaber

DEBAT: Fællesskaberne skal fremtidssikres med bæredygtig finansiering, så de står klar før, under og efter samfundskriser, skriver næstforperson i Ungdommens Røde Kors.

Hjælpepakker er vigtige. Men initiativet opbygger ikke strukturen, som muliggør mobilisering, når krisen rammer, skriver næstforperson Mathilde Horn Andersen fra Ungdommens Røde Kors.
Hjælpepakker er vigtige. Men initiativet opbygger ikke strukturen, som muliggør mobilisering, når krisen rammer, skriver næstforperson Mathilde Horn Andersen fra Ungdommens Røde Kors.Foto: Pressefoto
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Mathilde Horn Andersen
Næstforperson, Ungdommens Røde Kors

Når det offentlige delvist lukker ned, har det alvorlige konsekvenser for mennesker, der lever i udsathed.

De institutioner, som de læner sig op ad, er der ikke i samme grad. Isolationen intensiverer ensomheden og forværrer angsten – både for hverdagen og fremtiden.

Børn, som nyder godt af skolens omsorgsfulde frirum, isoleres alene i hjem, hvor vold og misbrug erstatter timer med dansk og matematik. I krisen stortrives volden, uligheden og ensomheden. 

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Derfor har det været både nødvendigt og opmuntrende at se, at civilsamfundet meldte sig på banen. Danskerne trådte i karakter, da regeringens coronaforholdsregler på få dage lukkede offentlige institutioner, isolerede mennesker i "risikogruppen" og begrænsede vores mulighed for at komme hinanden ved.

Tusindvis af frivillige meldte sig til at bemande hotlines, købe ind for dem, der ikke kunne klare det selv og indgå i det frivillige beredskab i sundhedsvæsenet. "Samfundssind" kom på alle læber og spredte sig som løbeild.

Hvad skal vi gøre, hvis vi vil sikre, at fællesskaberne i fremtiden kan fortsætte med at påtage sig det ansvar, som vi har oplevet under krisen?

Mathilde Horn Andersen
Næstforperson, Ungdommens Røde Kors

Vi ville have fællesskabet igennem krisen med så få skrammer som mulig. 

Frivillige er trukket i arbejdstøjet
I Ungdommens Røde Kors er vi blevet kimet ned af frivillige, som har været klar til at give en hjælpende hånd til de børn og unge, der oplever krisen som svær.

I mangel på de klassiske fysiske fællesskaber blev der hurtigt skabt digitale. I partnerskaber med kommuner er de cirka 50 lektiecafeer, som vi normalt driver i sociale boligbyggerier, blevet erstattet med lektiehjælp over nettet.

Vores rådgivningstjeneste Ung på Linje genåbnede få dage efter karantænens start. Her chatter frivillige med børn og unge, der har brug for råd og vejledning – og fra dag ét var der tryk på linjerne. Antallet af henvendelser om vold og misbrug i hjemmet steg drastisk og fyldte pludselig hos hver fjerde, der tog kontakt.

Frivillige på hospitaler og psykiatriske afdelinger skabte digitale besøgstjenester og online frirum for indlagte børn og unge på alle hele landets sygehuse – en gruppe, der i høj grad også er hårdt ramt af tidens øgede isolation. 

Vores oplevelser og erfaringer står ikke alene. Mange andre organisationer er trukket i arbejdstøjet. Store organisationer og små lokale foreninger. Nye initiativer er blevet født, og iderigdommen har været enorm.

Samtidig har danskerne organiseret sig i lokalsamfundene og på sociale medier. Men det bærende har været et civilsamfund, som har observeret stigende behov og påtaget sig stort ansvar

Civilsamfundet viser eksistensberettigelse
For udfordringen er ofte, at den uformelle hjælp bliver i de netværk, som vi allerede har. Det er i lokalsamfundet og i de nære relationer, at man springer til og yder assistance.

Med civilsamfundets ekstraordinære adgang til de dele af samfundet, som normalt er isolerede, har vi derfor haft et kæmpe ansvar for, at det – groft sagt – ikke kun var dem, der allerede havde støtte og netværk, der fik tilbudt en hjælpende hånd.

Den medmenneskelighed, som danskerne viser, siden det offentlige lukkede ned, er stærk. Men det er endnu stærkere at have en frivillig sektor, der har formaliseret den hjælpsomhed i en grad, der har gjort det mulig at varetage vigtige funktioner for samfundet.

Det er svært at kunne love lektiehjælp til kommunen, uden at man allerede har de frivillige. Det er svært at få adgang til børnene på hospitalet, uden at man allerede kender sygeplejerskerne. Eksistensberettigelsen af civilsamfundets organisationer har aldrig været tydeligere.

Men et ambitiøst, mobiliseringsdygtigt og omstillingsparat civilsamfund er ikke en selvfølge. Kapaciteten i organisationerne skabes og plejes i de perioder, hvor krisen ikke hærger.

Det kræver dygtige medarbejdere, engagerede frivillige, en stærk organisationsstruktur og veletablerede samarbejder. Kort sagt kræver det tid til god, gammeldags organisering. 

Læs også

En bæredygtig civilsamfundsstrategi
Så hvad skal vi gøre, hvis vi vil sikre, at fællesskaberne i fremtiden kan fortsætte med at påtage sig det ansvar, som vi har oplevet under krisen?

Først og fremmest er der behov for en bred anerkendelse af, at de civile fællesskaber spiller en afgørende rolle i vores samfund – både i freds- og krisetid.

Derudover bør de væsentlige aktører, som finansierer det danske civilsamfund, herunder staten, fonde og private, yderligere anerkende, at kun en løbende finansiering giver organisationer og institutioner mulighed for at mobilisere og engagere, når krisen rammer.

Et bud kunne være, at vi i højere grad begynder at tænke i udviklingen af langsigtede, strategiske partnerskaber. Partnerskaberne kunne været funderet i en national civilsamfundsstrategi og være inspireret af Danidas udmøntning af midler til det internationale udviklingsarbejde.

Her udvælges organisationer til flerårige samarbejder med fokus på at opbygge kapacitet, der reelt kan løse samfundsmæssige problemer. Organisationerne vurderes af ministerielle embedsmænd og eksterne konsulenter på deres kapacitet og evne til at levere betydelige resultater inden for de politiske- og humanitære fokusområder.

Den type af strukturel og finansiel ramme kan etablere langsigtede og stabile indsatser på områder, som aktuelt kræver større fokus fra det sociale Danmark. Det sikrer, at partnerne opnår en bæredygtig finansiering til at arbejde med og udvikle på de områder, hvor de er bedst.

Samtidig vil det anspore civilsamfundsorganisationerne til et stærkere tematisk samarbejde til fordel for mennesker, der lever i udsathed.

Hjælpepakker og akutbevillinger er vigtige. Men det er ikke initiativer som disse, der opbygger den struktur, som gør, at man kan mobilisere, når krisen rammer.

Det er dygtige organisationer med en stabil driftsøkonomi, der længe har opbygget deres kapacitet. Når civilsamfundet tager fat, løfter opgaver og påtager sig ansvar, er det nemlig i hele fællesskabets interesse.

Forhåbentligt vil vi alle huske dette. Også når krisen er glemt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00